นายศิรวัชร   อ่อนเหลา
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายศิรวัชร อ่อนเหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายคมกริช วรจิน ดา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ. นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นางกรกช มหายศปัญญา

Download Presentation

นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


นายศิรวัชร อ่อนเหลา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายคมกริช วรจินดา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายพิชัย เสริมสุวรรณ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ชัยภูมิ

นางศรีสุรางค์ หินทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกรกช มหายศปัญญา

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

ชัยภูมิ 1


ชัยภูมิ 2


Function

ชัยภูมิ 3


Function

ชัยภูมิ 4


Function

ชัยภูมิ 5


Function

ชัยภูมิ 6


Function

ชัยภูมิ 7


( ปัจจุบันไม่มี )

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ชัยภูมิ 8


Agenda

ชัยภูมิ 9


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ชัยภูมิ 10


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

ข. 18(นัดประชุมอนุกรรมการผังเมืองรวมจังหวัด)

ชัยภูมิ 11


  • Login