slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen. Energieffektivisering i växthus. Flik 3 - Cirkulationspumpar. Cirkulations-pumpstopp. minskar elanvändningen, minskat pumpslitage, minskade värmeförluster då pumpen inte arbetar mot stängd shunt (läckage),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen' - jag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Energibesparing i växthus
 • - rådgivarkurs oktober 2012
 • Jonas Möller Nielsen
energieffektivisering i v xthus
Energieffektivisering i växthus
 • Flik 3 - Cirkulationspumpar
cirkulations pumpstopp
Cirkulations-pumpstopp
 • minskar elanvändningen,
 • minskat pumpslitage,
 • minskade värmeförluster då pumpen inte arbetar mot stängd shunt (läckage),
 • återbetalningstid 1 år.
varvtalsreglering
Varvtalsreglering
 • stor elbesparing,
 • minskat pumpslitage,
 • minskat pumpunderhåll (minskat slitage),
 • låg returtemperatur.
varvtalsreglering1
Varvtalsreglering
 • Effektminskning
exempel
Exempel
 • Varvtalsreglering
r risolering
Rörisolering
 • minskar värmeförlusterna,
 • bibehåller framledningstemperaturen, vilket viktigt när man har värmepumpar,
 • jämnare klimat,
 • bättre produktkvalitet.
att isolera
Att isolera
 • matningsrör till bordvärme,
 • matningsrör längs innerväggar,
 • matningsrör i tak och gångar,
 • rör från värmecentralen.
bordv rme
Bordvärme
 • välj vattentåliga rörskålar,
 • osäker - isolera ett rör i taget,
 • kvaliteten på produkterna närmast väggen kan öka p.g.a. minskad värmeavgivning.
matningsr r i tak
Matningsrör i tak
 • Rörisolering
matningsr r som v rmer r
Matningsrör som värmerör
 • skall EJ isoleras då de hjälper till att hålla temperaturen vintertid,
 • ger stora värmeförluster under sommarhalvåret då värmen används för fuktstyrning,
 • dålig lösning som bör undvikas,
r r l ngs innerv gg
Rör längs innervägg
 • matningsrör skall isoleras,
 • värmerören skall tas bort.
shuntgrupp
Shuntgrupp
 • isolering bakom,
 • isolera rören,
 • isolera (shunt-) ventiler och pumphus,
 • släpper ej in mycket ljus,
 • höga temperaturer från rör, pumpar och shuntar.
norrv gg
Norrvägg
 • isoleras med vit insida,
 • 50 mm väggpanel har ett U-värde = 0,5, enkelglas har ett U-värde = 7,
 • lätt att hålla rent,
 • enklare vävinstallation,
 • reflekterar tillbaks ljuset.
sockel
Sockel
 • ljus behövs ej under kulturen,
 • kallrasfickor högre upp minskar risken för skador på fickorna,
 • på 4 m ståndsida utgör en 1 m hög sockel 25 % av väggarean.
t ckmateriel

Besparing vid byte till 50 mm väggpanel

Besparing [kWh/(m² × år)]

Energibesparingen blir 197 kWh/m².

Vid 20 °C inne, 5 °C ute och värmebehov 6 månader.

Idag har du 10 mm polykarbonat och byter till 50 mm väggpanel.

Byte från befintlig materiel till 50 mm väggpanel

Täckmateriel
 • Byte till 50 mm väggpanel
slide25

Behålla eller byta?

Nybygge: 16 mm eller väggpanel?

 • Skillnad i livscykelkostnad vid byte till 50 mm väggpanel från enkelglas respektive 16 mm polykarbonat.
grund
Grund
 • minskar värmeförlusterna genom konvektion och drag (vid dränerad grundläggning),
 • ett måste vid odling i jord eller på mark.
v vens funktion
Vävens funktion
 • effektreducering,
 • energibesparing,
 • skuggning,
 • temperaturreglering (upp/ner, luft/planta),
 • mörkläggning (kortdagsbehandling),
 • ökat ljusutbyte från assimilationsbelysning,
 • diffusering,
 • fuktreglering (upp/ner).
hur minskar v ven effektbehovet
Hur minskar väven effektbehovet?
 • Väven fungerar som en barriär vilket:
 • minskar konvektionen* mellan växthusluften och ytterskalet,
 • minskar strålningsförlusterna från plantor och inredning till ytterskalet,
 • * konvektion = varm luft avger sin värme till en kall yta
kallrasficka
Kallrasficka
 • stark,
 • tät,
 • ligger an mot grundmur.
kallrasficka1
Kallrasficka
 • ligger an mot grundmur,
 • snyggt klammrad i överkant med rostfri klammer.
energif rluster
Energiförluster
 • Vindens inverkan
slide43

Minskar energianvändningen med 8%

för varje meter per sekund

vindskydd
Vindskydd
 • 50 % luftegenomsläpplighet,
 • nät eller växter,
 • minskar risken för stormskador (minskad försäkringspremie?)
 • växter kräver klippning och kan fungera som värd för skadeorganismer.
ad