1 stycznia – 30 września 2007 r.
Download
1 / 21

Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

1 stycznia – 30 września 2007 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży. w województwie łódzkim. Szkolenia, testy nowe umiejętności, nowe możliwości !!!. Uczestnicy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży' - jafari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1 stycznia – 30 września 2007 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży

w województwie łódzkim

Szkolenia, testy

nowe umiejętności,

nowe możliwości !!!


  • Uczestnicy:

  • Doradcy zawodowi z Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej

  • oraz Młodzieżowych Centrów Kariery OHP

  • Młodzież objęta doradztwem zawodowym w ramach OHP

Celem „Indywidualnego Projektu Kariery - Portfolio dla młodzieży” było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki zawodowej w stosunku do młodych ludzi oraz nabycie przez doradców zawodowych umiejętności pomocy młodzieży w zakresie tworzenia ich własnego IPK.

Celem ukierunkowanym głównie na doradców zawodowych jest budowanie warsztatu pracy opierającego się na wystandaryzowanych narzędziach pracy (testach i kwestionariuszach) zgodnie z doktryną UE dotyczącą całożyciowego poradnictwa kariery oraz kształtującego własny rozwój zawodowy.

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


W ramach projektu opracowano nową metodologię zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży.

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


W skład IPK PORTFOLIO dla młodzieży zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży.

skierowanego do ucznia wchodzą:

TEST DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH

TEST MOTYWACJI

TEST SAMOOCENY DLA UCZNIA

TEST UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH

TEST WARTOŚCI

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


W skład IPK PORTFOLIO dla młodzieży zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży.

skierowanego do absolwenta wchodzą:

TEST DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH

TEST MOTYWACJI

TEST SAMOOCENY DLA ABSOLWENTA

TEST UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH

TEST WARTOŚCI

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


W województwie łódzkim badaniem zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży.

pilotażowym objęto 32 osoby, w tym:

  • 16 osób to młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia z poza OHP

    • 16 osób to młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy z OHP

Badania pilotażowe

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


Badaniem właściwym objęto 112 osób zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży. w tym :

- 64 osoby to młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia spoza OHP

- 16 osób to młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy z OHP

- 32 osoby to uczniowie klas III gimnazjum wybierający kierunek dalszego kształcenia, zawód z OHP

Badania właściwe

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


Jednostki realizujące IPK portfolio dla młodzieży zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży.

w województwie łódzkim

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Skierniewicach

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


Jednostki realizujące IPK portfolio dla młodzieży zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży.

w województwie łódzkim

MCIZ w Łodzi – B.P. 16 os. B.W. 16 osób III kl.

MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim – B.W. 16 os. B.W. 16 os. III kl.

MCIZ w Skierniewicach – B.W. 16 os.

MCIZ w Zduńskiej Woli – B.P. 16 os. B.W. 16 os.

MCK w Łowiczu – B.W. 16 os. B.W. 16 os.

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


Indywidualnego Projektu Kariery zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży.

– Portfolio dla młodzieży

w województwie łódzkim.

Analiza ankiet ewaluacyjnych

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


49%

34%

6%

1%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


2. Materiały wykorzystane na zajęciach i przeprowadzone ćwiczenia są dla mnie:

A - bardzo przydatne

B - przydatne

C - mało przydatne

D - nieprzydatne

66%

23%

3%

1%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


3.Testy i kwestionariusze badające Twoje zainteresowania, uzdolnienia,

wartości i inne, które wypełniałeś podczas zajęć uważasz za przygotowane w sposób:

A - bardzo dobry

B - dobry

C - przeciętny

D - niedobry

50%

30%

13%

2%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


4. Mój udział w zajęcia nt. planowania kariery: uzdolnienia,

A - pomógł mi w zebraniu ważnych informacji o sobie

B - wyjaśnił mi jakie są moje zainteresowania i zdolności

C - wyjaśnił co to jest informacja zawodowa

D - nauczył jak trzeba planować swoje działanie w zakresie przyszłej pracy zawodowej

E - pomógł podjąć decyzję, jaki zawód chciałbym/chciałabym wykonywać w przyszłości

F - wskazały mi kroki i działania pomocne w podejmowaniu decyzji zawodowej

G - uświadomiły mi jak należy przygotowywać się do wyboru zawodu i przyszłej pracy.

H - inne rezultaty

47%

23%

4%

4%

2%

3%

3%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


6. Czy uważasz, że w Portfolio zawarte są wszystkie tematy

nad którymi trzeba się zastanowić wybierając karierę?

A - tak, Portfolio jest wyczerpujące

B - nie, brakuje tematu (jakiego?) ………………………………………………….

C - Portfolio jest zbyt obszerne, temat ………………................... jest zbędny

86%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


7. Czy podane w Portfolio przykłady pomagały Ci wykonywać ćwiczenia?

A - nie, wiedziałem (łam) jak wykonać wszystkie ćwiczenia

B - nie, nawet z przykładami nie wiedziałem jak wykonać niektóre ćwiczenia

C - tak, pomogły mi wykonać niektóre ćwiczenia

D - tak, pomogły mi wykonać wszystkie ćwiczenia

46%

28%

6%

5%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


8. Ćwiczenia zawarte w Portfolio uważam za: ćwiczenia?

A - odpowiednie dla mnie

B - za łatwe dla mnie

C - za trudne dla mnie

67%

15%

3%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


9. Uważam, że ćwiczeń w Portfolio jest: ćwiczenia?

A - tyle ile trzeba

B - za mało

C - za dużo

70%

15%

3%

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


10. Uważam, że długości kolejnych części Portfolio są:

A - właściwe

B - niewłaściwe, za dużo było………………………………………………

za mało było………………………………………………

86%

0

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


11. Ogólna ocena – w jakim stopniu Portfolio spełniło moje oczekiwania:

A - całkowicie spełniło oczekiwania

B - w wysokim stopniu spełniło oczekiwania

C - w średnim stopniu spełniło oczekiwania

D - w niewielkim stopniu spełniło oczekiwania

E - nie spełniło oczekiwań

32%

28%

21%

5%

0

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY


1 stycznia – 30 września 2007 r. moje oczekiwania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży

w województwie łódzkim

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


ad