eklem genel bilgiler
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eklem- Genel Bilgiler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Eklem- Genel Bilgiler - PowerPoint PPT Presentation


 • 613 Views
 • Uploaded on

Eklem- Genel Bilgiler. Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Eklemleri inceleyen bilim dalına arthrologia ( artroloji ) ekleme articulatio denir. Eklemler, kemikler arasındaki fonksiyonel bağlantıyı sağlayan yapılardır. Eklem, yapısına katılan kemik sayısına göre 2 gruba ayrılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eklem- Genel Bilgiler' - jael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eklem genel bilgiler

Eklem- Genel Bilgiler

Prof. Dr. Mürvet Tuncel

slide2
Eklemleri inceleyen bilim dalına arthrologia (artroloji) ekleme articulatio denir.
 • Eklemler, kemikler arasındaki fonksiyonel bağlantıyı sağlayan yapılardır.
 • Eklem, yapısına katılan kemik sayısına göre 2 gruba ayrılır
slide3
İki kemiğin eklem yüzlerinin bir araya gelmesi ile oluşan ekleme articulatio simplex (örn. omuz eklemi) denir.
 • İkiden fazla kemiğin eklem yüzlerinin biraraya gelmesi ile oluşan ekleme articulatio composita (örn. dirsek eklemi) denir.
articulatio cubiti
articulatio cubiti
 • art. humero-ulnaris
 • art. humeroradialis
 • art. radio-ulnaris proximalis
slide5

ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİ

 • articulatio acromioclavicularis
 • articulatio sternoclavicularis
 • articulatio humeri
 • articulatio cubiti
 • articulatio radio-ulnaris distalis
 • articulatio radiocarpalis
 • articulationes manus

*

*

slide6
Eklemlerle ilgili olarak çok çeşitli sınıflandırmalar vardır.
 • En yaygın kullanılan sınıflandırma eklemlerin hareket yeteneklerine göre yapılan sınıflandırmadır.
 • Bu sınıflandırmaya göre eklemler üç grupta incelenirler.
slide7
OYNAMAZ EKLEMLER (ARTICULATIONES FIBROSAE)
 • YARI OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES CARTILAGINEA)
 • OYNAR EKLEMLER

(ARTICULATIONES SYNOVIALES)

slide8
OYNAMAZ EKLEMLER (ARTICULATIONES FIBROSAE)
 • Syndesmosis
 • Sutura
 • Gomphosis (art.dento-alveolaris)
 • Schindylesis
slide9
Syndesmosis: İkikemiğineklem yüzleri fibröz bağ dokusu ile birbirine sıkıca tutunur (örn. articulatio tibiofibularis distalis).
slide10
Sutura: İki kemiğin birleşme yerleri girintili çıkıntılıdır. Kemik kenarlarının arasında sutural ligament denen bağ dokusu bulunur. Zaman içerisinde bu doku kemikleşir.
 • Çeşitli tip suturalar vardır.(Sutura serrata, denticulata, squamosa, plana) Kafa kemikleri arasında görülen eklemlerdir.
slide11
Gomphosis (art.dento-alveolaris): Bir tahtaya çakılan çivi biçiminde oluşan eklemlerdir (örn. üst, alt çene alveolleri ile dişler arasındaki eklemler).
slide12
Schindylesis: Bir kemik çıkıntısının diğer kemikteki oluk içine yerleşmesiyle oluşan eklemdir (örn. vomer ile rostrum sphenoidale arasındaki eklem).
synchondrosis
Synchondrosis
 • Eklem yüzleri arasında görülen kıkırdak dokusu erişkinlerde kemikleşir, bu nedenle bazen oynamaz eklem olarak sınıflanır (örn. kostalar ile sternum arası eklemler).
symphysis
Symphysis
 • Eklem yüzleri arasında fibrokartilaginöz bir discus bulunur (örn. symphysis pubica).
slide16
OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES SYNOVIALES)
 • Bu tip eklemlerin genel özellikleri:
 • 1-Facies articularis adı verilen hyalin kıkırdakla kaplı eklem yüzleri bulunur.
  • Membrana fibrosa
  • Membrana synovialis
slide18
3-Eklem yüzleri arasında cavum articulare adı verilen potansiyel bir boşluk bulunur.Bu boşluk synovia adı verilen eklem sıvısı ile doludur.
articulatio sternoclavicularis
articulatio sternoclavicularis
 • Eklem yüzleri:
  • facies articularis sternalis-clavicula
  • İncisura clavicularis’i ve kıkırdak kosta
 • Tipi:art. sellaris
 • Bağları:

capsula articularis

lig. sternoclavicularis anterius

lig. sternoclavicularis posterius

lig. costoclavicuare

lig. İnterclaviculare

 • Hareketler: Sirkumdiksiyon
articulatio acromioclavicularis
articulatio acromioclavicularis
 • Bağları:

capsulaarticularis

lig. acromioclavicularis

lig. coracoclaviculare

  • lig. Trapezoideum-anterolateral
  • lig. Conoideum-posteromedial
 • Hareketler:Scapula’nınclavicula üzerinde kayma ve rotasyonu
slide22
5-Bazı eklemlerde eklem yüzlerinin birbirine uyumunu sağlayan discus articularis, meniscus articularis ve labrum articulare adı verilen yardımcı oluşumlar bulunur.
slide23
Synovial eklemlerin eklem yüzlerine göre sınıflandırılması:
 • Ginglymus (art. trochlearis, menteşe tipi)
 • Articulatio trochoidea
 • Articulatio bicondylaris
 • Articulatio ellipsoidea
 • Articulatio sellaris
 • Articulatio spheroidea
 • Articulatio plana
 • Bu grupların dışında hiçbir gruba dahil olmayan irregüler eklemler vardır (örn: art. talocalcaneonavicularis).
ginglymus art trochlearis mente e tipi
Ginglymus(art. trochlearis, menteşe tipi)

Eklem yüzlerinden biri konveks makara şeklinde olup, diğeri bu eklem yüzünü içine alacak şekilde konkavdır. Tek eksenli eklemdir. Transvers ekseni vardır. Bu eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon hareketleri yapılır (örn: art. interphalangea).

articulatio trochoidea
Konveks eklem yüzü silindir şeklinde, konkav eklem yüzü ise halka şeklindedir. Tek eksenlidir. Vertikal ekseni vardır. Bu eksen etrafında pronasyon ve supinasyon hareketleri yapılır. (örn: art. radioulnaris proximalis).Articulatio trochoidea
articulatio bicondylaris
Konveks eklem yüzü kondil şeklinde, diğer eklem yüzü bunu içine alacak şekilde konkavdır. Tek eksenli eklemdir. Transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yapılır (örn: art. genus). Articulatio bicondylaris
articulatio ellipsoidea
Articulatio ellipsoidea
 • Konveks eklem yüzü oval, konkav eklem yüzü ise elipsoid şeklindedir. İki eksenlidir. Sagital eksen etrafında adduksiyon ve abduksiyon, transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapılır (örn: art. radiocarpalis).
articulatio sellaris
Articulatio sellaris
 • Eklem yüzleri eyere benzer. İki eksenlidir. Transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon, sagital eksen etrafında abduksiyon ve adduksiyon hareketleri yapılır (örn: art. carpometacarpea pollicis).
articulatio spheroidea
Eklem yüzlerinden biri küre şeklinde konveks, diğeri onu içine alacak şekilde konkavdır. Üç eksenlidir. Transvers eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon, sagital eksen etrafında abduksiyon-ve adduksiyon, vertikal eksen etrafında pronasyon-supinasyon hareketleri yapılır (örn: articulatio humeri).Articulatio spheroidea
articulatio plana
Articulatio plana
 • Eklem yüzleri düzdür. Birbirleri üzerinde kayma hareketi yaparlar (örn: articulatio acromioclavicularis).
slide32
Bu grupların dışında hiçbir gruba dahil olmayan irregüler eklemler vardır
 • (örn: art. talocalcaneonavicularis).
ad