Eklem genel bilgiler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Eklem- Genel Bilgiler PowerPoint PPT Presentation


 • 408 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eklem- Genel Bilgiler. Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Eklemleri inceleyen bilim dalına arthrologia ( artroloji ) ekleme articulatio denir. Eklemler, kemikler arasındaki fonksiyonel bağlantıyı sağlayan yapılardır. Eklem, yapısına katılan kemik sayısına göre 2 gruba ayrılır.

Download Presentation

Eklem- Genel Bilgiler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eklem- Genel Bilgiler

Prof. Dr. Mürvet Tuncel


 • Eklemleri inceleyen bilim dalına arthrologia (artroloji) ekleme articulatio denir.

 • Eklemler, kemikler arasındaki fonksiyonel bağlantıyı sağlayan yapılardır.

 • Eklem, yapısına katılan kemik sayısına göre 2 gruba ayrılır


 • İki kemiğin eklem yüzlerinin bir araya gelmesi ile oluşan ekleme articulatio simplex (örn. omuz eklemi) denir.

 • İkiden fazla kemiğin eklem yüzlerinin biraraya gelmesi ile oluşan ekleme articulatio composita (örn. dirsek eklemi) denir.


articulatio cubiti

 • art. humero-ulnaris

 • art. humeroradialis

 • art. radio-ulnaris proximalis


ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİ

 • articulatio acromioclavicularis

 • articulatio sternoclavicularis

 • articulatio humeri

 • articulatio cubiti

 • articulatio radio-ulnaris distalis

 • articulatio radiocarpalis

 • articulationes manus

*

*


 • Eklemlerle ilgili olarak çok çeşitli sınıflandırmalar vardır.

 • En yaygın kullanılan sınıflandırma eklemlerin hareket yeteneklerine göre yapılan sınıflandırmadır.

 • Bu sınıflandırmaya göre eklemler üç grupta incelenirler.


 • OYNAMAZ EKLEMLER (ARTICULATIONES FIBROSAE)

 • YARI OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES CARTILAGINEA)

 • OYNAR EKLEMLER

  (ARTICULATIONES SYNOVIALES)


OYNAMAZ EKLEMLER (ARTICULATIONES FIBROSAE)

 • Syndesmosis

 • Sutura

 • Gomphosis (art.dento-alveolaris)

 • Schindylesis


 • Syndesmosis: İkikemiğineklem yüzleri fibröz bağ dokusu ile birbirine sıkıca tutunur (örn. articulatio tibiofibularis distalis).


 • Sutura: İki kemiğin birleşme yerleri girintili çıkıntılıdır. Kemik kenarlarının arasında sutural ligament denen bağ dokusu bulunur. Zaman içerisinde bu doku kemikleşir.

 • Çeşitli tip suturalar vardır.(Sutura serrata, denticulata, squamosa, plana) Kafa kemikleri arasında görülen eklemlerdir.


 • Gomphosis (art.dento-alveolaris): Bir tahtaya çakılan çivi biçiminde oluşan eklemlerdir (örn. üst, alt çene alveolleri ile dişler arasındaki eklemler).


 • Schindylesis: Bir kemik çıkıntısının diğer kemikteki oluk içine yerleşmesiyle oluşan eklemdir (örn. vomer ile rostrum sphenoidale arasındaki eklem).


YARI OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES CARTILAGINEA )

 • Synchondrosis

 • Symphysis


Synchondrosis

 • Eklem yüzleri arasında görülen kıkırdak dokusu erişkinlerde kemikleşir, bu nedenle bazen oynamaz eklem olarak sınıflanır (örn. kostalar ile sternum arası eklemler).


Symphysis

 • Eklem yüzleri arasında fibrokartilaginöz bir discus bulunur (örn. symphysis pubica).


OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES SYNOVIALES)

 • Bu tip eklemlerin genel özellikleri:

 • 1-Facies articularis adı verilen hyalin kıkırdakla kaplı eklem yüzleri bulunur.

  • Membrana fibrosa

  • Membrana synovialis


 • 2-Capsula articularis denilen eklem kapsülü vardır.


 • 3-Eklem yüzleri arasında cavum articulare adı verilen potansiyel bir boşluk bulunur.Bu boşluk synovia adı verilen eklem sıvısı ile doludur.


 • 4-Eklemin ligament adı verilen iç ve dış bağları vardır.


articulatio sternoclavicularis

 • Eklem yüzleri:

  • facies articularis sternalis-clavicula

  • İncisura clavicularis’i ve kıkırdak kosta

 • Tipi:art. sellaris

 • Bağları:

  capsula articularis

  lig. sternoclavicularis anterius

  lig. sternoclavicularis posterius

  lig. costoclavicuare

  lig. İnterclaviculare

 • Hareketler: Sirkumdiksiyon


articulatio acromioclavicularis

 • Bağları:

  capsulaarticularis

  lig. acromioclavicularis

  lig. coracoclaviculare

  • lig. Trapezoideum-anterolateral

  • lig. Conoideum-posteromedial

 • Hareketler:Scapula’nınclavicula üzerinde kayma ve rotasyonu


 • 5-Bazı eklemlerde eklem yüzlerinin birbirine uyumunu sağlayan discus articularis, meniscus articularis ve labrum articulare adı verilen yardımcı oluşumlar bulunur.


Synovial eklemlerin eklem yüzlerine göre sınıflandırılması:

 • Ginglymus (art. trochlearis, menteşe tipi)

 • Articulatio trochoidea

 • Articulatio bicondylaris

 • Articulatio ellipsoidea

 • Articulatio sellaris

 • Articulatio spheroidea

 • Articulatio plana

 • Bu grupların dışında hiçbir gruba dahil olmayan irregüler eklemler vardır (örn: art. talocalcaneonavicularis).


Ginglymus(art. trochlearis, menteşe tipi)

Eklem yüzlerinden biri konveks makara şeklinde olup, diğeri bu eklem yüzünü içine alacak şekilde konkavdır. Tek eksenli eklemdir. Transvers ekseni vardır. Bu eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon hareketleri yapılır (örn: art. interphalangea).


Konveks eklem yüzü silindir şeklinde, konkav eklem yüzü ise halka şeklindedir. Tek eksenlidir. Vertikal ekseni vardır. Bu eksen etrafında pronasyon ve supinasyon hareketleri yapılır. (örn: art. radioulnaris proximalis).

Articulatio trochoidea


Konveks eklem yüzü kondil şeklinde, diğer eklem yüzü bunu içine alacak şekilde konkavdır. Tek eksenli eklemdir. Transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yapılır (örn: art. genus).

Articulatio bicondylaris


Articulatio ellipsoidea

 • Konveks eklem yüzü oval, konkav eklem yüzü ise elipsoid şeklindedir. İki eksenlidir. Sagital eksen etrafında adduksiyon ve abduksiyon, transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapılır (örn: art. radiocarpalis).


Articulatio sellaris

 • Eklem yüzleri eyere benzer. İki eksenlidir. Transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon, sagital eksen etrafında abduksiyon ve adduksiyon hareketleri yapılır (örn: art. carpometacarpea pollicis).


Eklem yüzlerinden biri küre şeklinde konveks, diğeri onu içine alacak şekilde konkavdır. Üç eksenlidir. Transvers eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon, sagital eksen etrafında abduksiyon-ve adduksiyon, vertikal eksen etrafında pronasyon-supinasyon hareketleri yapılır (örn: articulatio humeri).

Articulatio spheroidea


Articulatio plana

 • Eklem yüzleri düzdür. Birbirleri üzerinde kayma hareketi yaparlar (örn: articulatio acromioclavicularis).


 • Bu grupların dışında hiçbir gruba dahil olmayan irregüler eklemler vardır

 • (örn: art. talocalcaneonavicularis).


 • Login