Eklem- Genel Bilgiler - PowerPoint PPT Presentation

Eklem genel bilgiler
Download
1 / 38

 • 490 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eklem- Genel Bilgiler. Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Eklemleri inceleyen bilim dalına arthrologia ( artroloji ) ekleme articulatio denir. Eklemler, kemikler arasındaki fonksiyonel bağlantıyı sağlayan yapılardır. Eklem, yapısına katılan kemik sayısına göre 2 gruba ayrılır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Eklem- Genel Bilgiler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eklem genel bilgiler

Eklem- Genel Bilgiler

Prof. Dr. Mürvet Tuncel


Eklem genel bilgiler

 • Eklemleri inceleyen bilim dalına arthrologia (artroloji) ekleme articulatio denir.

 • Eklemler, kemikler arasındaki fonksiyonel bağlantıyı sağlayan yapılardır.

 • Eklem, yapısına katılan kemik sayısına göre 2 gruba ayrılır


Eklem genel bilgiler

 • İki kemiğin eklem yüzlerinin bir araya gelmesi ile oluşan ekleme articulatio simplex (örn. omuz eklemi) denir.

 • İkiden fazla kemiğin eklem yüzlerinin biraraya gelmesi ile oluşan ekleme articulatio composita (örn. dirsek eklemi) denir.


Articulatio cubiti

articulatio cubiti

 • art. humero-ulnaris

 • art. humeroradialis

 • art. radio-ulnaris proximalis


Eklem genel bilgiler

ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİ

 • articulatio acromioclavicularis

 • articulatio sternoclavicularis

 • articulatio humeri

 • articulatio cubiti

 • articulatio radio-ulnaris distalis

 • articulatio radiocarpalis

 • articulationes manus

*

*


Eklem genel bilgiler

 • Eklemlerle ilgili olarak çok çeşitli sınıflandırmalar vardır.

 • En yaygın kullanılan sınıflandırma eklemlerin hareket yeteneklerine göre yapılan sınıflandırmadır.

 • Bu sınıflandırmaya göre eklemler üç grupta incelenirler.


Eklem genel bilgiler

 • OYNAMAZ EKLEMLER (ARTICULATIONES FIBROSAE)

 • YARI OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES CARTILAGINEA)

 • OYNAR EKLEMLER

  (ARTICULATIONES SYNOVIALES)


Eklem genel bilgiler

OYNAMAZ EKLEMLER (ARTICULATIONES FIBROSAE)

 • Syndesmosis

 • Sutura

 • Gomphosis (art.dento-alveolaris)

 • Schindylesis


Eklem genel bilgiler

 • Syndesmosis: İkikemiğineklem yüzleri fibröz bağ dokusu ile birbirine sıkıca tutunur (örn. articulatio tibiofibularis distalis).


Eklem genel bilgiler

 • Sutura: İki kemiğin birleşme yerleri girintili çıkıntılıdır. Kemik kenarlarının arasında sutural ligament denen bağ dokusu bulunur. Zaman içerisinde bu doku kemikleşir.

 • Çeşitli tip suturalar vardır.(Sutura serrata, denticulata, squamosa, plana) Kafa kemikleri arasında görülen eklemlerdir.


Eklem genel bilgiler

 • Gomphosis (art.dento-alveolaris): Bir tahtaya çakılan çivi biçiminde oluşan eklemlerdir (örn. üst, alt çene alveolleri ile dişler arasındaki eklemler).


Eklem genel bilgiler

 • Schindylesis: Bir kemik çıkıntısının diğer kemikteki oluk içine yerleşmesiyle oluşan eklemdir (örn. vomer ile rostrum sphenoidale arasındaki eklem).


Eklem genel bilgiler

YARI OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES CARTILAGINEA )

 • Synchondrosis

 • Symphysis


Synchondrosis

Synchondrosis

 • Eklem yüzleri arasında görülen kıkırdak dokusu erişkinlerde kemikleşir, bu nedenle bazen oynamaz eklem olarak sınıflanır (örn. kostalar ile sternum arası eklemler).


Symphysis

Symphysis

 • Eklem yüzleri arasında fibrokartilaginöz bir discus bulunur (örn. symphysis pubica).


Eklem genel bilgiler

OYNAR EKLEMLER (ARTICULATIONES SYNOVIALES)

 • Bu tip eklemlerin genel özellikleri:

 • 1-Facies articularis adı verilen hyalin kıkırdakla kaplı eklem yüzleri bulunur.

  • Membrana fibrosa

  • Membrana synovialis


Eklem genel bilgiler

 • 2-Capsula articularis denilen eklem kapsülü vardır.


Eklem genel bilgiler

 • 3-Eklem yüzleri arasında cavum articulare adı verilen potansiyel bir boşluk bulunur.Bu boşluk synovia adı verilen eklem sıvısı ile doludur.


Eklem genel bilgiler

 • 4-Eklemin ligament adı verilen iç ve dış bağları vardır.


Articulatio sternoclavicularis

articulatio sternoclavicularis

 • Eklem yüzleri:

  • facies articularis sternalis-clavicula

  • İncisura clavicularis’i ve kıkırdak kosta

 • Tipi:art. sellaris

 • Bağları:

  capsula articularis

  lig. sternoclavicularis anterius

  lig. sternoclavicularis posterius

  lig. costoclavicuare

  lig. İnterclaviculare

 • Hareketler: Sirkumdiksiyon


Articulatio acromioclavicularis

articulatio acromioclavicularis

 • Bağları:

  capsulaarticularis

  lig. acromioclavicularis

  lig. coracoclaviculare

  • lig. Trapezoideum-anterolateral

  • lig. Conoideum-posteromedial

 • Hareketler:Scapula’nınclavicula üzerinde kayma ve rotasyonu


Eklem genel bilgiler

 • 5-Bazı eklemlerde eklem yüzlerinin birbirine uyumunu sağlayan discus articularis, meniscus articularis ve labrum articulare adı verilen yardımcı oluşumlar bulunur.


Eklem genel bilgiler

Synovial eklemlerin eklem yüzlerine göre sınıflandırılması:

 • Ginglymus (art. trochlearis, menteşe tipi)

 • Articulatio trochoidea

 • Articulatio bicondylaris

 • Articulatio ellipsoidea

 • Articulatio sellaris

 • Articulatio spheroidea

 • Articulatio plana

 • Bu grupların dışında hiçbir gruba dahil olmayan irregüler eklemler vardır (örn: art. talocalcaneonavicularis).


Ginglymus art trochlearis mente e tipi

Ginglymus(art. trochlearis, menteşe tipi)

Eklem yüzlerinden biri konveks makara şeklinde olup, diğeri bu eklem yüzünü içine alacak şekilde konkavdır. Tek eksenli eklemdir. Transvers ekseni vardır. Bu eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon hareketleri yapılır (örn: art. interphalangea).


Articulatio trochoidea

Konveks eklem yüzü silindir şeklinde, konkav eklem yüzü ise halka şeklindedir. Tek eksenlidir. Vertikal ekseni vardır. Bu eksen etrafında pronasyon ve supinasyon hareketleri yapılır. (örn: art. radioulnaris proximalis).

Articulatio trochoidea


Articulatio bicondylaris

Konveks eklem yüzü kondil şeklinde, diğer eklem yüzü bunu içine alacak şekilde konkavdır. Tek eksenli eklemdir. Transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yapılır (örn: art. genus).

Articulatio bicondylaris


Articulatio ellipsoidea

Articulatio ellipsoidea

 • Konveks eklem yüzü oval, konkav eklem yüzü ise elipsoid şeklindedir. İki eksenlidir. Sagital eksen etrafında adduksiyon ve abduksiyon, transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapılır (örn: art. radiocarpalis).


Articulatio sellaris

Articulatio sellaris

 • Eklem yüzleri eyere benzer. İki eksenlidir. Transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon, sagital eksen etrafında abduksiyon ve adduksiyon hareketleri yapılır (örn: art. carpometacarpea pollicis).


Articulatio spheroidea

Eklem yüzlerinden biri küre şeklinde konveks, diğeri onu içine alacak şekilde konkavdır. Üç eksenlidir. Transvers eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon, sagital eksen etrafında abduksiyon-ve adduksiyon, vertikal eksen etrafında pronasyon-supinasyon hareketleri yapılır (örn: articulatio humeri).

Articulatio spheroidea


Articulatio plana

Articulatio plana

 • Eklem yüzleri düzdür. Birbirleri üzerinde kayma hareketi yaparlar (örn: articulatio acromioclavicularis).


Eklem genel bilgiler

 • Bu grupların dışında hiçbir gruba dahil olmayan irregüler eklemler vardır

 • (örn: art. talocalcaneonavicularis).


 • Login