MEDİKOLEGAL OTOPSİ - PowerPoint PPT Presentation

Med kolegal otops
Download
1 / 23

 • 323 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MEDİKOLEGAL OTOPSİ. Doç. Dr. Nadir ARICAN. AUTOPSY / OTOPSİ. Auto – Opsis Kendini görmek. Adli Otopsi Medicolegal Autopsy Forensic Autopsy Incomplet Autopsy Forensic Digital Autopsy Necropsy Postmortem Examination. Tıbbi Otopsi Academic Autopsy Hospital Autopsy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MEDİKOLEGAL OTOPSİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Med kolegal otops

MEDİKOLEGAL OTOPSİ

Doç. Dr. Nadir ARICAN


Med kolegal otops

AUTOPSY / OTOPSİ

Auto – Opsis Kendini görmek

 • Adli Otopsi

 • Medicolegal Autopsy

 • Forensic Autopsy

 • Incomplet Autopsy

 • Forensic Digital Autopsy

 • Necropsy

 • Postmortem Examination

 • Tıbbi Otopsi

 • Academic Autopsy

 • Hospital Autopsy

 • Pathological Autopsy

 • Virtual Autopsy

 • Virtopsy

 • Psychatric Autopsy

 • Verbal Autopsy

 • Echopsy


Tar h e

TARİHÇE

 • M.Ö. 3500


Tar h e1

TARİHÇE

 • Galen (131-200)

  Balgam, Kan, Safra, Siyah Safra

  1400 yıl

 • 1700

 • Mısır, Yunanistan, Roma, Ortaçağ Avrupası

  Bologna

 • 1200 İlk Adli Otopsi (1302)


Med kolegal otops

 • Giovanni Bathista Morgagni (1682-1771)

  İlk klasik otopsi prosedürü


Med kolegal otops

TARİHÇE

 • Rokitansky (1804-1878)

 • 70.000 otopsi

 • İn situ disseksiyon

 • Organların kısmen blok şeklinde çıkarılması


Med kolegal otops

TARİHÇE

 • Virchow (1801-1902)

 • Baş

 • Medulla spinalis

 • Göğüs

 • Boyun

 • Karın

 • Organların teker teker çıkarılışı


Tar h e2

TARİHÇE

 • İlk Otopsi (1843)

  • Dr. BernardSırp İşçi

 • 1851: Kanun’cedid

 • 1858: Ceza Kanunname-i Hümayun

 • 1880: CMUK 40-41. Maddeler (Fr_1808)

 • 1920: 38 sayılı Taababeti Adliye Kanunu

 • 1929: CMUK (Alm)


 • T bbi otopsi

  Tıbbi otopsi

  • 1950 %50

  • Akreditasyon %20

  Hastanelerde otopsi oranı

  1990 %10

  Tıp eğitimi

  Araştırma

  Uygulama


  Kalite

  Kalite

  • Tıbbi otopsiler%95Perinatal Otopsi

  • Katkısı

   • Aile

    • Psikolojik

    • Tedavi güvenilirliği

   • Hekim ve hastane

    • Eğitim

    • Uygun tedavi

    • Kalite kontrol

   • Toplum

    • Yeni tanısal testlerin kontrolü

    • Tedavi tekniklerinin değerlendirilmesi

    • Mesleki ve çevresel şartların değerlendirilmesi

    • Ölüm istatistikleri


  Otopsi say s

  Otopsi sayısı

  • Ailesel Faktörler

   • Hasta-hekim ilişkisinin azalması

   • Defin işlemlerinin uzaması

   • Ekonomik

   • Din

  • Klinisyen

   • Otopsi izni almanın zorluğu

   • Olası tedavi hataları

   • İleri teknoloji – Otopsi (Modası geçmiş)

  • Patolog

   • Klinisyenler tarafından kesin tanı istenmesi

   • Cerrahi patoloji ağırlıklı çalışma

   • Rutin üzerine extra bir yük


  Hatalar

  HATALAR

  • ~ %20-%80

  • ~ % 49 Major hata

   • Primer hastalık ya da ölüm nedeni

  • %20 Tanısal hatalar

   • Tedavi

  MALPRAKTİS


  Cmuk 79 83 md

  CMUK 79 - 83. Md

  • CMUK 79 Ölüm muayenesi ve otopsi

   (Değişik: 21/5/1985-3206/19 md.) Bir ölünün adli muayenesi tabip huzuru ile yapılır. Adli muayenede ölünün tıbbi kimliği, ölüm zamanı ve ölüm sebebini tayin için harici bulgular tespit edilir. Otopsi, hakim ve tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet savcısı huzurunda biri adli tabip veya patalog olmak şartı ile iki hekim tarafından yapılır. Zaruret halinde bu işlem bir hekim tarafından da yapılabilir. Ancak zaruret halinin otopsi raporuna açıkça yazılması gerekir.

   Bu işlem, ölüyü son hastalığında tedavi eden hekime yaptırılamaz. Bununla beraber tedavi eden hekim hastalığın seyri hakkında bilgi vermek üzere otopside hazır bulunmaya davet olunabilir. Gömülen ölünün muayenesine veya üzerinde otopsi yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde, ölünün mezardan çıkarılmasına hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısı, son tahkikatta mahkeme tarafından müsaade olunur ve gerekli işlemler karar veren mercice yerine getirilir.


  Yeni cmuk md 87

  Yeni CMUK Md 87

  ..........ölüm nedeni açık ise veya delil, iz, eser ve emarelerin elde edilmesi için hekime gereksinim yoksa, hekimin görevlendirilmesinden vazgeçilebilir ve saptamaları Hakim veya Cumhuriyet Savcısı kendisi yapar.

  - UHK . Defin Ruhsatı ?


  Yeni cmuk md 88

  Yeni CMUK Md 88

  • ..........cesedin durumu olanak verdiği takdirde.... 3 boşluk....

  • İlke olarak otopsi, biri adli tıp, diğeri patoloji uızmanı veya diğer dallardan birinin mensubu veya biri pratisyen 2 hekim tarafından yapılır

  • Kural böyle olmakla birlikte ülke koşulları göz önüne alındığında; zorunluluk durumunda işlemin tek hekim tarafından da yapılabileceği.....

  • Adil yargılanma hakkının güçlenmesi gerekçesi ile, otopsi sırasında avukatın getireceği hekimin de hazır bulunabileceği


  Cmuk 80

  CMUK 80

  Ölünün hüviyetini tayin

  Mani sebepler olmadıkça otopsiden evvel ölünün hüviyeti her suretle ve bilhassa kendisini tanıyanlara gösterilerek, bilgilerine müracaat olunarak tayin olunur ve elde edilmiş bir maznun varsa ölü tanınmak üzere ona da gösterilir.


  Cmuk 81

  CMUK 81

  Otopsi, ölünün hali müsait oldukça mutlak

  (baş, göğüs ve karnı) nın açılmasını icabettirir.


  Cmuk 82

  CMUK 82

  • Yeni doğmuş çocuğun ölüsü üzerindeki incelemeler

  • Yeni doğmuş bir çocuk ölüsünün açılmasında yapılacak fenni tetkikler, çocuğunbilhassa doğumu mütaakıp yahut doğum esnasında yaşayıp yaşamadığını ve vaktinde doğup doğmadığını yahut vakitsiz doğmuşsa yaşayabilecek bir halde olup olmadığını tayine matuf olur.

  biyolojik olarak yaşamını ananın bedeni dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır


  Cmuk 83

  CMUK 83

  Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem

  Zehirlenme şüphesi olan hallerde organlardan parça alınırken, bu organın görünen şekli ile tahribatın tarif edilmesi gerekir. Ölüde yahut sair yerlerde bulunmuş olan şüpheli maddeler bir kimyager veya tahlil ile resmen görevlendirilmiş bir makam tarafından tahlil olunur. Hakim bu tahlilin bir hekimin katılmasıyla veya idaresinde yapılmasını emredebilir.


  Med kolegal otops

  Ani

  Şüpheli

  Beklenmedik

  Travmatik

  Kaza

  ...............................


  Otops

  OTOPSİ

  • Kimliklendirme

  • Ölüm Zamanı

  • Ölüm Nedeni /

   • Hangi nedenle ölmediği

  • Ölüm Biçimi

  • Ölüm Mekanizması

  • Yaralanma – Ölüm - Süre

  • Yaşama Kabiliyeti

  • Delillerin Toplanması ve dokümantasyon

  • Kim

  • Ne zaman

  • Nasıl


  K ml klend rme

  KİMLİKLENDİRME

  • Yaş

  • Cins

  • Boy ve kilo

  • Giysiler ve şahsi eşyalar

  • İzler

  • Dişler

  • Radyolojik inceleme

  • İç muayene ve kimlik

  • Kıllar

  • Serolojik incelemeler


  Postmortem de mler ve postmortem nterval

  POSTMORTEM DEĞİŞİMLER ve POSTMORTEM İNTERVAL

  • FİZİKSEL

  • KİMYASAL

  • BİYOLOJİK

  DEĞİŞİMLER


 • Login