Potenciál BIO potravin na českém trhu Marketingová studie - PowerPoint PPT Presentation

Potenciál BIO potravin na českém trhu
Download
1 / 48

  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Potenciál BIO potravin na českém trhu Marketingová studie Pro Ministerstvo zemědělství zpracoval Synergy Marketing ve spolupráci s GfK Praha Praha, 11.8. 2006. Obsah. Specifikace projektu 4 Úvod a cíl projektu 6 Metodologie 7 Výsledky omnibusového šetření 9

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Potenciál BIO potravin na českém trhu Marketingová studie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

Potenciál BIO potravin na českém trhu

Marketingová studie

Pro Ministerstvo zemědělství zpracoval Synergy Marketing

ve spolupráci s GfK Praha

Praha, 11.8. 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

Obsah

Specifikace projektu 4

Úvod a cíl projektu 6

Metodologie 7

Výsledky omnibusového šetření 9

Výsledky rozhovorů s prodejci31

Závěry z dotazování prodejců44

Vysvětlivky k tabulkám45


Specifikace projektu

A

Specifikace projektu


Specifikace projektu st a omnibus

SPECIFIKACE PROJEKTUČást A - Omnibus

Název studie:BIO potraviny – Omnibusová studie

Cílová skupina:reprezentativní vzorek české populace 15 - 79 let

Velikost vzorku:n=1000

Vážení vzorku:vzorek byl převážen dle aktuálních údajů ČSÚ

Metodika:osobní rozhovory v domácnostech

Metoda výběru vzorku:náhodný výběr

Zadavatel:Ministerstvo zemědělství ČR

Oblast dotazování:Česká republika

Terén:21. července – 31. července 2006

Vypracováno:GfK Praha pro Synergy Marketing


Specifikace projektu st b rozhovory s prodejci

SPECIFIKACE PROJEKTUČást B - rozhovory s prodejci

Název studie:BIO potraviny – rozhovory s prodejci

Cílová skupina:nezávislí prodejci potravin

Velikost vzorku:n=50

Metodika:telefonické rozhovory s vedoucími prodejen či majiteli

Metoda výběru vzorku:náhodný výběr z databáze

Zadavatel:Ministerstvo zemědělství ČR

Oblast dotazování:Česká republika

Terén:26. července – 29. července 2006

Vypracováno:GfK Praha pro Synergy Marketing


Vod a c l projektu

ÚVOD A CÍL PROJEKTU

Základ předkládané studie tvoří výsledky terénního šetření společnosti GfK Praha, Institutu pro výzkum trhu.

Výzkum, jehož hlavním tématem bylo zjištění aktuálního stavu trhu s BIO potravinami v České republice, byl realizován na základě objednávky společnosti Synergy Marketing, jenž byl Ministerstvem zemědělství vybrán jako marketingový poradce pro projekt marketingového poradenství v oblasti trhu Bio potravin v České republice.

Studie BIO potraviny byla součástí omnibusového šetření výzkumné agentury GfK Praha, s.r.o. (člen SIMAR a ESOMAR), jehož terénní výzkum probíhal ve dnech 21.7. – 31.7.2006. Hlavní část výzkumu byla realizována formou omnibusového šetření v domácnostech. Výběr vzorku do Omnibusového šetření je prováděn metodou náhodného výběru. Terénní šetření bylo provedeno prostřednictvím sítě systematicky školených tazatelů. Kontrolu, počítačové zpracování i následné vyhodnocení dat provedl Institut pro výzkum trhu GfK Praha.

Cílem výzkumu bylo zjistit penetraci konzumentů BIO potravin v ČR a rovněž názory, asociace a další hodnocení produktů se značkou BIO.


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

METODOLOGIE

Omnibusové šetření

Omnibusový (vícetématický) výzkum je výzkum, který sdružuje v rámci jednoho terénního šetření několik dotazníků na různá témata a od různých klientů při zachování exkluzivity jednotlivých dílčích zakázek. Výhodou je snížení nákladů terénního šetření při relativně velkém počtu rozhovorů a v neposlední řadě výhoda rozsáhlého počtu socio-demografických ukazatelů, podle kterých je možné výsledky analyzovat.

Omnibusový výzkum je GfK PRAHA zabezpečován formou osobních (face-to-face) rozhovorů v reprezentativním vzorku obyvatelstva za spolupráce dlouhodobě školených členů tazatelské sítě GfK. Tazatelé zabezpečují rozhovory přesně podle pokynů GfK na jakémkoliv místě po celé České republice.

Reprezentativní vzorek populace v rozsahu 1000 respondentů ve věku 15 - 79 let je tvořen na základě stratifikovaného vícestupňového náhodného výběru a musí reprezentovat rozložení populace v základním souboru (tj. České republice) a odrážet zastoupení:

- regionů (Praha a území bývalých krajů)

- velikostních kategorií sídel v regionech (5 kategorií).


V sledky omnibus

B

Výsledky

OMNIBUS


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

ZNALOST VÝROBKŮ BIO

Výrobky s označením BIO pravidelně kupuje velmi úzká skupina spotřebitelů - v české populaci je zastoupení pravidelných zákazníků výrobků BIO jen 3%. Další čtvrtina populace výrobky BIO zná, ale kupuje je jen nepravidelně, rovněž čtvrtina výrobky BIO zná, ale nekupuje a téměř polovina spotřebitelů výrobky se značkou BIO vůbec nezná a nekupuje.

Mnohem vyšší zastoupení pravidelných zákazníků BIO potravin mají ženy a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Významně vyšší je rovněž zastoupení pravidelně nakupujích BIO potraviny ve věkovém intervalu 25 až 44 let – oproti tomu je tento poměr nižší u nejmladších a nejstarších věkových kategorií.

Nejdůležitějším zdrojem znalostí o BIO potravinách jsou podle respondentů pořady v televizi (jiné než reklama), informace v prodejně, denní tisk a časopisy a rovněž reklamy výrobců či prodejců. Pro ženy je rovněž významným informačním kanálem komunikace s jejich známými.


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

ZNALOST VÝROBKŮ SE ZNAČKOU BIO

Ot.1 - Znáte z prodejen nebo z vlastní zkušenosti výrobky označené jako BIO potraviny?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

ZNALOST VÝROBKŮ BIOInformační zdroj

Ot.2-Kde jste se o značce BIO dozvěděl(a)?

Odpovídali jen respondenti, kteří ZNAJÍ výrobky BIO

MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ

n: zná výrobky BIO = 542, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

NABÍDKA A SORTIMENT BIO PRODUKTŮ

Nejdůležitějšími místy nákupu jsou pro respondenty, kteří nakupují BIO produkty, hypermarket, specializované prodejny a supermarkety.

Nabídka zákazníkům v celkovém hodnocení spíše postačuje, ale mezi respondenty nakupujícími BIO produkty je více než třetina těch, kteří mají k současné nabídce BIO produktů výhrady a nabídku hodnotí jako neuspokojivou.

Ze sortimentních kategorií jsou nejčastěji produkty BIO nakupovány v sortimentu mléko a mléčné výrobky, které ve větším množství nakupuje více než polovina kupujích BIO produkty. Další často nakupovanou kategorií je mouka, zrniny a také pečivo.

Větší část BIO zákazníků se hlásí k patriotismu a preferuje především české výrobky, jen zhruba 1% preferuje zahraniční produkty ekologického zemědělství, 40% zákazníků BIO nerozlišuje zemi původu.


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

SPOKOJENOST S NABÍDKOU BIO POTRAVIN

Ot.3 - Postačuje Vám v současné době nabídka BIO potravin v maloobchodní síti?

Odpovídali jen respondenti, kteří KUPUJÍ výrobky BIO

n: zná a kupuje výrobky BIO = 292, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

MÍSTO NÁKUPU BIO PRODUKTŮ

Ot.4 - V jakém typu prodejny nakupujete BIO potraviny?

Odpovídali jen respondenti, kteří KUPUJÍ výrobky BIO

MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ

n: zná a kupuje výrobky BIO = 292, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

NEJČASTĚJI NAKUPOVANÉ KATEGORIE PRODUKTŮ

Ot.5 -Jaké produkty ze sortimentu BIO kupujete ve větším množství?

Odpovídali jen respondenti, kteří KUPUJÍ výrobky BIO

MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ

n: zná a kupuje výrobky BIO = 292, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

PATRIOTISMUS PŘI NÁKUPU BIO POTRAVIN

Ot.6 - Kupujete bioprodukty bez ohledu na zemi původu / výroby nebo preferujete české výrobce?

Odpovídali jen respondenti, kteří KUPUJÍ výrobky BIO

n: zná a kupuje výrobky BIO = 292, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

PŘEKÁŽKY PRO NÁKUP BIO PRODUKTŮ

Nejčastěji jmenovanými překážkami pro nákup BIO produktů u respondentů, kteří nekupují BIO produkty, jsou nedostatek informací, cena a oblíbenost tradičních značek. Pro část respondentů je rovněž překážkou nedůvěra v tyto produkty a také nemožnost sehnat tyto produkty v místě, kde respondenti pravidelně nakupují.


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

PŘEKÁŽKY PRO NÁKUP BIO POTRAVIN

Ot.7 - Co je pro Vás hlavní překážkou pro nákup BIO potravin, proč tyto potraviny nekupujete?

Odpovídali jen respondenti, kteří NEKUPUJÍ výrobky BIO

MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ

n: nekupuje biopotraviny = 708, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

ASOCIACE A ZNALOST ZNAČKY BIO

Název BIO potravina u respondentů nejčastěji asociuje výrobkybez chemických přísad, vypěstované bez chemického hnojení a obecně zdravé, přírodní, ekologickyvypěstované potraviny. 3% respondentů mají název BIO potravina spojený s cenou a tedy dražším výrobkem. Zhruba 2% respondentů mají spontánní asociace vyloženě negativní – uváděli, že jde o produkty nedobré nebo uvedli, že s touto značkou je spojen jen mediální humbuk či jde o podvod.

U podpořené asociace, kde měli respondenti vybrat pouze jednu odpověď, kterou název BIO potravina charakterizuje, přisoudili ve zhruba třetině případů odpovědi „produkt ekologického zemědělství”. Pětina respondentů uvedla, že jde o zdravotně nezávadné produkty, další témeř pětina pak odpověděla, že se jedná o produkty jen z přírodních surovin.

Správnou značkou označilo BIO produkty 23% respondentů. Téměř polovina nedokázala pro BIO produkty značku vůbec určit.

Nejvíce jsou mezi dotázanými známí prodejci bio potravin (zná 22%), výrobce či ekologického zemědělce zná jen velmi malá část respondentů (4 respektive 6% z dotázaných).


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

SPONTÁNNÍ ASOCIACE S NÁZVEM BIO POTRAVINA

Ot.8 - Co si pod názvem BIO potravina vybavíte, jaký výrobek nebo jeho charakteristiku si s názvem BIO potravina spojujete, čím si myslíte, že se odlišuje od ostatních výrobků?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

PODPOŘENÉ ASOCIACE S NÁZVEM BIO POTRAVINA

Ot.9 - Jaké produkty podle Vás označuje státní značka BIO?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

ZNALOST ZNAČKY BIO

Ot.10 -Jaká značka podle Vás označuje produkty ekologického zemědělství?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Znalost v robc prodejc a eko zem d lc

ZNALOST VÝROBCŮ, PRODEJCŮ A EKO ZEMĚDĚLCŮ

Ot.11 -Znáte ve svém regionu ....?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

MOŽNÉ DŮVODY PRO PREFEROVÁNÍ BIO PRODUKTŮ

Nejdůležitějším motivem, který by spotřebitele zřejmě přiměl se více zajímat o BIO produkty a preferovat je oproti ostatním výrobků je motiv zdravotní, tedy ve spojení s aktuálním zdravotním stavem a péčí o své zdraví. Druhým velmi významným faktorem je to, že BIO produkty jsou respondenty posuzovány jako produkty bez chemických přísad.

Nejvyšší nároky na kvalitu a původ produktů je očekávaný – spotřebitelé jsou nejvíce nároční na výrobky živočišného původu – tedy na mléko a mléčné výrobky a masné výrobky, s odstupem je potom následuje ovoce a zelenina a pečivo.


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

DŮVODY PRO MOŽNÉ PREFEROVÁNÍ BIO PRODUKTŮ

Ot.12-Existují důvody, kvůli kterým byste preferoval(a) produkty ekologického zemědělství oproti jiným výrobkům?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

NÁROKY NA PŮVOD POTRAVIN DLE KATEGORIE

Ot.14-U jakých produktů jste nejnáročnější na jejich kvalitu a původ?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

POSTOJ K EKOAKTIVITÁM

Respondenti obecně uvedli velmi velký zájem o různé druhy ekologických aktivit. Téměř 80% respondentů se obecně zajímá o šetrný přístup k životnímu prostředí. 80% dotázaných rovněž třídí odpad a snaží se snižovat spotřebu energie a vody. Více než polovina respondentů potom preferuje šetrnou dopravu, tedy MHD a železnici. Vyšší zájem a ekologické chování deklarovaly ženy a také kategorie respondentů s vyšším vzděláním.

Nejvíce „ekologicky smýšlejícím regionem” jsou u většiny parametrů střední a jižní Čechy, naopak Praha a severní Čechy.


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

OBECNĚ NEJČASTĚJŠÍ MÍSTO NÁKUPU POTRAVIN

Ot.13 -Kde nejčastěji nakupujete potraviny, který z uvedených typů prodejen je nejčastějším místem Vašeho nákupu?

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


Postoj k ekologick m aktivit m

POSTOJ K EKOLOGICKÝM AKTIVITÁM

Ot.15 -Prosím uveďte Váš postoj k následujícím výrokům:

n: celý vzorek = 1000, v %,

červenec 2006


V sledky b2b rozhovory

C

Výsledky

b2b rozhovory


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

POPTÁVKA PO BIO PRODUKTECH

Ot.2 - Ptají se vás zákazníci na produkty s označením BIO?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

DŮVODY PROČ NENÍ BIO V SORTIMENTUPrvní zmíněná odpověď

Ot.3 - Proč nemáte v sortimentu potraviny s označením BIO?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

DŮVODY PROČ NENÍ BIO V SORTIMENTUVšechny zmíněné odpovědi

Ot.3 - Proč nemáte v sortimentu potraviny s označením BIO?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

NABÍDKA K PRODEJI

Ot.4 - Nabízel Vám již někdo tyto výrobky k možnému prodeji?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

MOŽNOST PRODEJE BIO POTRAVIN

Ot.5 – Pokud by Vám někdo tyto výrobky k prodeji nabízel, využili byste za standardních obchodních podmínek této nabídky?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

HLAVNÍ DŮVOD PRO ODMÍTNUTÍ NABÍDKY PRODEJEPrvní zmíněná

Ot.6 – Z jakého hlavního důvodu byste tuto nabídku odmítl(a)?

n: odmítají prodej BIO = 21, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

HLAVNÍ DŮVOD PRO ODMÍTNUTÍ NABÍDKY PRODEJEVšechny zmíněné odpovědi

Ot.6 – Z jakého hlavního důvodu byste tuto nabídku odmítl(a)?

n: odmítají prodej BIO = 21, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

PŘEKÁŽKY PRO NÁKUP BIO POTRAVIN

Ot.7 - Co je podle Vás u zákazníků hlavní překážkou pro nákup BIO potravin, proč tyto potraviny nejsou ve zvýšené míře zákazníky nakupovány?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

SPOKOJENOST S PREZENTACÍ BIO POTRAVIN

Ot.8 - Jak jste spokojeni s prezentací BIO potravin, s jejich informační, mediální podporou?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Vliv propagace a informovanosti na popt vku

VLIV PROPAGACE A INFORMOVANOSTI NA POPTÁVKU

Ot.9 – Pokud se zvýší obecná informovanost a propagace výrobků BIO, myslíte, že se mezi zákazníky zvýší zájem o tyto potraviny?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

NÁMĚTY NA LEPŠÍ POZICI BIO POTRAVIN

Ot.10 - Máte Vy osobně námět pro řešení a lepší prodejnost BIO potravin?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

TYP PRODEJNY

Ot.1 – Jaký je typ vaší prodejny a jaký sortiment nabízíte?

n: celý vzorek = 50, v %,

červenec 2006


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

STATISTIKA O DOTAZOVANÝCH PRODEJNÁCH

Lokalita:

Velikost místa:

Obrat v Kč:

Typ prodejny:


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

ZÁVĚRY Z DOTAZOVÁNÍ PRODEJCŮ

Prodejci nezaznamenávají poptávku po BIO produktech a to je pochopitelně hlavním důvodem, proč tento sortiment nemají ve své nabídce. Valná část z prodejců je odkázána na své distributory, popřípadě nakupují v Cash and Carry řetězci (Makro), které BIO produkty většinou nenabízí – to je další z důvodů, proč v sortimentu BIO potraviny chybí.

Prodejci jsou ovšem ve většině připraveni BIO sortiment nabízet, největší potíže jim činí vyšší cena BIO produktů, nezájem zákazníků a rovněž nedostatek místa na prodejně, špatná skladovatelnost a špatná informovanost zákazníků.

Dosavadní úroveň prezentace a propagace BIO potravin hodnotí prodejci spíše negativně a podle jejich mínění by zvýšená propagace velmi prospěla prodeji BIO produktů („Co je v reklamě to se prodává”).


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

VYSVĚTLIVKY K PŘILOŽENÝM TABULKÁM


Potenci l bio potravin na esk m trhu marketingov studie

VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM

V každé tabulce první sloupec číselných hodnot vyjadřuje celkový počet odpovědí na danou otázku, tj. v základním souboru a pak v jeho jednotlivých socio-demografických podskupinách.

Další sloupce udávají, jak je jedna konkrétní odpověď zastoupena v celkovém počtu odpovědí dané skupiny, přičemž toto zastoupení může být vyjádřeno třemi způsoby:

1)Tabulka absolutní: další sloupce obsahují počet konkrétních odpovědí,

2)Tabulka řádkových procent: další sloupce udávají, kolika procenty je jedna konkrétní odpověď zastoupena v celkovém počtu odpovědí jak základního souboru tak dané socio-demografické podskupiny,

3)Tabulka sloupcových procent: další sloupce udávají, kolika procenty je daná socio-demografická podskupina zastoupena jak v celkovém počtu odpovědí tak v počtu jednotlivých konkrétních odpovědí.

Pozn.: V případech, kdy buď respondent musí zvolit právě jednu z možných odpovědí na danou otázku nebo když nutně patří právě do jedné z doplňujících se skupin, musí být v absolutních tabulkách součet těchto dílčích hodnot roven odpovídající celkové hodnotě. V tabulkách řádkových a sloupcových procent by tento součet měl být 100 %, avšak v důsledku zaokrouhlování výše zmíněných dílčích hodnot může dojít k malé odchylce, což není na závadu, neboť dílčí procentuální podíly jsou správné.

ODCHYLKY

U relativních hodnot v % a intervalů spolehlivosti středních hodnot je třeba počítat při jednoduchém náhodném výběru s určitými odchylkami. Běžně se však používají i pro složité metody náhodného výběru. Pro 95‑ti procentní interval spolehlivosti platí následující tabulka odchylek.

Příklad: Zahrnuje-li podskupina 750 případů (odpovědí), pak hodnota 10 % (jakož i doplňková hodnota 90 %) může obsahovat odchylku 2,2 %, tzn. že „skutečná“ hodnota se s 95‑ti procentní pravděpodobností v základním souboru nalézá v intervalu 7,8 % až 12,2 %.


Vysv tlivky k tabulk m

VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM

%%%%%%%%%%

počet případů3/975/9510/9015/8520/8025/7530/7040/6050/50

1003,44,46,07,18,08,79,29,810,0

2002,43,14,25,05,76,16,56,97,1

3002,02,53,54,14,65,05,35,75,8

4001,72,23,03,64,04,34,64,95,0

5001,51,92,73,23,63,94,14,44,5

7501,21,62,22,62,93,23,33,63,7

1 0001,11,41,92,32,52,72,93,13,2

1 2501,01,21,72,02,32,42,62,82,8

1 5000,91,11,51,82,12,22,42,52,6

2 0000,81,01,31,61,81,92,02,22,2

2 5000,70,91,21,41,61,71,82,02,0

3 0000,60,81,11,31,51,61,71,81,8

3 5000,60,71,01,21,41,51,51,61,7

4 0000,50,70,91,11,31,41,41,51,6

5 0000,50,60,81,01,11,21,31,41,4

7 5000,40,50,70,80,91,01,11,11,2

10 0000,30,40,60,70,80,90,91,01,0


Vysv tlivky k tabulk m1

VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM

Mgr. Ivan Póč - Synergy Marketing, Oblouková 26, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 724 200 466

Email: ivan.poc@synergymarketing.cz


  • Login