LAGAR OCH REGLER - PowerPoint PPT Presentation

Lagar och regler
Download
1 / 30

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LAGAR OCH REGLER. AVTAL VID KÖP. Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat. Avtalet gäller oavsett om det har skett muntligt eller skriftligt. Muntliga avtal kan vara svårare att bevisa om parterna är oense.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LAGAR OCH REGLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lagar och regler

LAGAR OCH REGLER


Avtal vid k p

AVTAL VID KÖP

 • Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat.


Lagar och regler

 • Avtalet gäller oavsett om det har skett muntligt eller skriftligt.

 • Muntliga avtal kan vara svårare att bevisa om parterna är oense.

 • Det finns fall där man måste ha ett skriftligt avtal, till exempel vid köp av bostadsrätt eller fastighet.


Lagar och regler

 • ANBUD + ACCEPT = AVTAL


Ogiltiga avtal

OGILTIGA AVTAL

 • Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal.

 • Under 18 år krävs föräldrars samtycke för att avtalet ska bli giltigt.


Lagar och regler

 • Det finns två undantag från detta krav:

 • 1. En person från 16 års ålder har rätt att bestämma över pengar som den själv har tjänat.

 • 2. Den som har eget hushåll för 18 års ålder också har rätt att handla till sitt uppehälle.

 • Båda undantagen gäller bara kontantköp.


Lagar och regler

 • Man måste vara över 18 år för att få handla på kredit.

 • Ett avtal är ogiltigt om det förekommit tvång, svek eller ocker.


Konsumentens lagliga r ttigheter

KONSUMENTENS LAGLIGA RÄTTIGHETER.

 • Konsumentköplagen

 • Konsumenttjänstlagen

 • Distans-och hemförsäljningslagen


Konsumentk plagen

KONSUMENTKÖPLAGEN

 • Innehåller regler om konsumenters rättigheter när han eller hon köper varor som skor, tv-apparater eller hushållsmaskiner.

 • Lagen gäller endast då en privatperson köper en vara av en näringsidkare.


Lagar och regler

 • Om både säljare och köpare är privatpersoner gäller inte konsumentköplagen.

 • Lagen gäller både nya och begagnade varor och om det blir fel på en vara, varan levereras för sent eller om konsumenten ångrar köpet.


Fel p en vara

FEL PÅ EN VARA

 • En vara är felaktig om den inte överensstämmer med det som kunden och säljaren kommit överens om när det gäller antal, kvalitet och förpackning.


Konsumentens skylldigheter vid fel p varan

KONSUMENTENS SKYLLDIGHETER VID FEL PÅ VARAN.

 • När kunden upptäcker ett fel på en vara ska den reklameras.

 • En reklamation innebär att köparen meddelar säljaren:

 • Att varan inte godtas.

 • Vad som är felaktigt på varan.

 • Vilka krav kunden ställer.


Komsumentens r ttigheter vid fel p varan

KOMSUMENTENS RÄTTIGHETER VID FEL PÅ VARAN.

 • Kunden kan avvakta med att betala varan(om den är köpt på kredit).

 • Felet rättas till utan att det kostar kunden något, eller kunden får en felfri vara.

 • Kunden får varan till ett nedsatt pris och /eller ersättning för att rätta till felet.


Lagar och regler

 • Kunden kan häva köpet, det vill säga lämna varan tillbaka och få pengarna tillbaka.

 • Eventuellt kan kunden begära skadestånd för den skada som han eller hon lidit.


R ttsliga fel

RÄTTSLIGA FEL

 • Om man köper något som är stulet riskerar man alltid att få lämna tillbaka varan till den rätta ägaren utan ersättning.

 • Köpt stulen vara av näringsidkare kan konsumenten hävda rättsligt fel och kan häva köpet och få pengarna tillbaka.


Om varan levereras f r sent

OM VARAN LEVERERAS FÖR SENT

 • Efter den utlovade leveransdagen kan köparen:

 • Kräva att få varan och vänta med betalning tills den mottagits.

 • Häva köpet, det vill säga avbeställa varan och få pengarna tillbaka.

 • Begära skadestånd.


Garanti och konsumentk plag

Garanti och konsumentköplag

 • Garanti är att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid.

 • Garanti brukar vara begränsad till ett år.

 • Garanti gäller inte:

 • Försämringen beror på kunden.

 • Kunden misskött varan.

 • Kunden använt varan på fel sätt.

 • Kunden inte följt skötselanvisningarna.


Konsumenttj nstlagen

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN

 • En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd, det vill säga utförd på ett yrkesskickligt sätt.

 • Om en kund inte är nöjd kan han/hon kräva att få arbetet omgjort.

 • Gäller arbete på lösa saker och fastigheter.

 • Lagen gäller inte på tjänster som utförs på en person.


Om kunden r missn jd

Om kunden är missnöjd:

 • Hålla inne med betalning.

 • Kräv att felet rättas till utan kostnad.

 • Avdrag på priset.

 • Häva avtalet.


Lagar och regler

 • Kom ihåg att kunden ska reklamera(klaga) till den som utfört arbetet så snart han/hon upptäcker felet.

 • Rimlig tid inom 2 månader.

 • Byggnader mm. 10 år.


Distans och hemf rs ljningslagen

DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN

 • Alla köpsituationer där en kund och säljare inte träffas personligen kallas för distansavtal.

 • Internet

 • Telefonförsäljning

 • Postorder

 • TV-shopping


Hemf rs ljning

HEMFÖRSÄLJNING

 • När en säljare personligen besöker kunden i dennes hem.

 • Homeparty

 • Lagen är tvingande, vilket betyder att säljaren inte får ge sin kund sämre villkor än de som står i lagen.


Ngerr tt

ÅNGERRÄTT

 • Kunden har att ångra köpet inom två veckor efter det att han /hon har fått varan eller avtalet om en tjänst.

 • Säljaren är skyldig att informera om vad företaget heter, adress och andra uppgifter som är viktiga att känna till.


Om en kund ngrar sig g ller

OM EN KUND ÅNGRAR SIG GÄLLER:

 • Vid distansavtal – om det gäller en vara –ska köparen skicka tillbaka varan Vid köp över internet står köparen för returkostnaderna.

 • Vid hemförsäljning – om köparen tagit emot varan vid säljarens besök i sitt hem ska säljaren hämta den där.


Vid hemf rs ljning g ller inte lagen om

VID HEMFÖRSÄLJNING GÄLLER INTE LAGEN OM:

 • Kunden har själv kontaktat säljaren och bett honom komma hem till sig.

 • Kunden köper mat av någon som regelbundet säljer livsmedel.

 • Det totala priset är lägre än 300:-


Konsumentverket

KONSUMENTVERKET


Lagar och regler

 • Konsumentverket är en statlig myndighet som ska tillvarata konsumenternas intressen.

 • Utbildar och stödjer de kommunala konsumentrådgivarna.

 • Utför tester på leksaker och kapitalvaror.

 • Resultaten publiceras i tidningen Råd och Rön.


Lagar och regler

 • www.konsumentverket.se

 • www.radron.net


Konsumentombudsmannen ko

KONSUMENTOMBUDSMANNEN (KO)

 • Bevaka att företagen följer de regler som gäller vid konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras.


Andra viktiga konsumentlagar

ANDRA VIKTIGA KONSUMENTLAGAR

 • Avtalsvillkorslagen

 • Försäkringsavtalslagen

 • Konsumentkreditlagen

 • Paketreselagen


 • Login