Dinamik Karmaşıklık Etmenlerinin Bir Benzetim Oyununun Karmaşıklığına Etkisi * - PowerPoint PPT Presentation

Dinamik karma kl k etmenlerinin bir benzetim oyununun karma kl na etkisi
Download
1 / 87

 • 259 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YA/EM 2010 - Sistem Dinamiği 3. Onur Özgün Boğaziçi Üniversitesi, Sosyo-Ekonomik Sistem Dinam iği Laboratuvarı * Yaman Barlas ile ortak çalışma 2 Temmuz 2010 , İstanbul. Dinamik Karmaşıklık Etmenlerinin Bir Benzetim Oyununun Karmaşıklığına Etkisi *. Benzetim Oyunları.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dinamik Karmaşıklık Etmenlerinin Bir Benzetim Oyununun Karmaşıklığına Etkisi *

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dinamik karma kl k etmenlerinin bir benzetim oyununun karma kl na etkisi

YA/EM 2010 - Sistem Dinamiği 3

Onur Özgün

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Laboratuvarı

* Yaman Barlas ile ortak çalışma2 Temmuz 2010, İstanbul

DinamikKarmaşıklıkEtmenlerininBirBenzetimOyunununKarmaşıklığınaEtkisi*


Benzetim oyunlar

Benzetim Oyunları

 • Gerçek bir problemin basit modeline dayanan

 • bilgisayar destekli veya değil

 • bir sistemi yönetme deneyimi veren,

 • Sistemin yapısını

 • gerçek bir problem karşısında daha doğru kararlar almayı

  öğretmeyi amaçlayan oyunlardır.


Benzetim oyunlar1

Benzetim Oyunları

 • Bira Dağıtım Oyunu

  (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü,1960’lar)

  Kamçı (Kırbaç) Etkisi


Benzetim oyunlar2

Benzetim Oyunları

 • SimCity (Wright, 1989)


Sd temelli benzetim oyunlar

SD Temelli Benzetim Oyunları

 • Üniversite Yönetim Oyunu (Barlas & Diker, 1998)


Sd temelli benzetim oyunlar1

SD Temelli Benzetim Oyunları

 • Üniversite Yönetim Oyunu (Barlas & Diker, 1998)


Benzetim oyunlar nda renme

Benzetim oyunlarında öğrenme

Yüksek Puan ≠ Öğrenme


Benzetim oyunlar nda renme1

Benzetim oyunlarında öğrenme

 • Öğrenmetürleri:

  • Yöntemsel öğrenme

  • Kavramsal öğrenme


Problem tan m

Problem Tanımı

 • Ne kapsamda ve hangi koşullarda kavramsal öğrenme mümkündür?

 • Kavramsal öğrenmeyi etkileyen karmaşıklık etmenleri nelerdir?


Benzetim oyunlar n n karma kl

Benzetimoyunlarınınkarmaşıklığı

 • Dinamik karmaşıklık

 • Benzetici karmaşıklığı


Benzetim oyunlar n n karma kl1

Benzetimoyunlarınınkarmaşıklığı

 • Dinamik karmaşıklık

  • Stok

   (Booth Sweeney & Sterman, 2000; Cronin v.d., 2009)

  • Gecikme

   (Sterman, 1989; Diehl & Sterman, 1995; Diehl, 1989; Brehmer, 1995; Paich & Sterman, 1993; Broadbent & Aston, 1978)


Benzetim oyunlar n n karma kl2

Benzetimoyunlarınınkarmaşıklığı

 • Dinamik karmaşıklık

  • Geribildirim

   (Diehl, 1989; Diehl & Sterman, 1995; Paich & Sterman, 1993; Young v.d., 1997; Langley v.d., 1998; Kampmann, 1992)

  • Doğrusalsızlık

  • Rassallık

   (Mackinnon & Wearing, 1980)


Benzetim oyunlar n n karma kl3

Benzetimoyunlarınınkarmaşıklığı

 • Benzetici karmaşıklığı

  • Model saydamlığı

  • Göstergeler

  • Kontrol edilen değişken sayısı

  • Yineleme ve deneyim


Literat r ile ba lant

Literatür ile bağlantı

 • Karmaşıklığın performansa etkisi

  • Paich & Sterman (1993), Paich (1994)

  • Diehl (1992), Diehl & Sterman (1995)

  • Gary & Wood (2005)


Y ntem

Yöntem

 • Deneysel yöntem

 • 2 tür oyun

  • Büyüme yönetimi oyunu

  • Stok yönetimi oyunu


Stok y netimi oyunu

Stok Yönetimi Oyunu

 • Ortam:Bir tekstil şirketi

 • Rol: Tişört üretiminden sorumlu ürün müdürü

 • Oyuncu kararları: Tişört üretimine ayrılması istenen makine sayısı

 • Amaç: Hedef envanterden toplam sapmayı en küçüklemek

 • Zaman birimi: gün

 • Zaman ufku: 40 gün


Stok y netimi oyunu1

Stok Yönetimi Oyunu


Stok y netimi oyunu2

Stok Yönetimi Oyunu

 • Temel Oyun

Üretim = Normal Üretkenlik × Ayrılması İstenen Makine

Envanter (t+1) = Envaner (t) + Üretim − Satış

Satış = S0

Normal Üretkenlik = 1 öbek/makine/gün


Stok y netimi oyunu3

Stok Yönetimi Oyunu

 • Temel Oyun

İstenen Üretim = Üretkenlik × Ayrılması İstenen Makine

Üretim Kapasitesi = 103.3 öbek/gün

Kapasite Kullanımı = u(İstenen Üretim/Kapasite):

Üretim = Üretim Kapasitesi × Kapasite Kullanımı

Envanter (t+1) = Envaner (t) + Üretim − Satış

Satış = S0

Üretkenlik = Normal Üretkenlik

Normal Üretkenlik = 1 öbek/makine/gün


Y ntem1

Yöntem

 • Test edilecek karmaşıklık etmenleri:


Y ntem2

Yöntem

 • İki aşamalı

 • Etmenleri çok seviyede tek başlarına test etme

 • Etmenler arasındaki etkileşimi test etme


Y ntem3

Yöntem

 • İki aşamalı

 • Etmenleri çok seviyede tek başlarına test etme

1 temeloyun

32 kombinasyon

4 seviye

8 seviye

+

45 versiyon


Y ntem4

Yöntem

 • 1. Aşama Deney Tasarımı


Y ntem5

Yöntem

 • 1. Aşama Deney Tasarımı


Y ntem6

Yöntem

 • 1. Aşama Deney Tasarımı


Y ntem7

Yöntem

 • 1. Aşama Deney Tasarımı


Y ntem8

Yöntem

 • İki aşamalı

 • Etmenler arasındaki etkileşimi test etme

2 seviye

2 seviye

2 seviye

2 seviye

x

24 versiyon


Y ntem9

Yöntem

 • 2. Aşama Deney Tasarımı


Y ntem10

Yöntem

 • 2. Aşama Deney Tasarımı

6 oyuncu

6 oyuncu

6 oyuncu

6 oyuncu


Stok y netimi oyunu4

Stok Yönetimi Oyunu

 • Gecikme Etmeni


Stok y netimi oyunu5

Stok Yönetimi Oyunu

 • Gecikme Etmeni


Stok y netimi oyunu6

Stok Yönetimi Oyunu

 • Doğrusalsızlık Etmeni

İstenen Üretim =Üretkenlik × Ayrılması İstenen Makine

Üretim Kapasitesi =103.3 öbek/gün

Kapasite Kullanımı = u(İstenen Üretim/Kapasite):

Üretim = Üretim Kapasitesi × Kapasite Kullanımı

Envanter (t+1) = Envaner (t) + Üretim − Satış

Satış= S0

Üretkenlik= Normal Üretkenlik

Normal Üretkenlik = 1 öbek/makine/gün


Stok y netimi oyunu7

Stok Yönetimi Oyunu

 • Doğrusalsızlık Etmeni

İstenen Üretim =Üretkenlik × Ayrılması İstenen Makine

Üretim Kapasitesi =103.3 öbek/gün

Kapasite Kullanımı = u(İstenen Üretim/Kapasite):

Üretim = Üretim Kapasitesi × Kapasite Kullanımı

Envanter (t+1) = Envaner (t) + Üretim − Satış

Satış= S0

Üretkenlik= Normal Üretkenlik

Normal Üretkenlik = 1 öbek/makine/gün


Dinamik karmasiklik etmenlerinin bir benzetim oyununun karmasikligina etkisi

İstenen Üretim =Üretkenlik × Ayrılması İstenen Makine

Üretim Kapasitesi =103.3 öbek/gün

Kapasite Kullanımı = u(İstenen Üretim/Kapasite):

Üretim = Üretim Kapasitesi × Kapasite Kullanımı

Envanter (t+1) = Envaner (t) + Üretim − Satış

Satış = S(Envanter)

Normal Satış = Envanter / Satış Süresi

Satış Süresi = 5 gün

Üretkenlik = Normal Üretkenlik × Satışın Üretkenliğe Etkisi

Normal Üretkenlik = 1 öbek/makine/gün

Satışın Üretkenliğe Etkisi = f(Satış/Normal Satış)

Geribesleme etkisi


Deneysel protokol

Deneysel Protokol

 • Ödeme

  • Hedef Envanterden toplam mutlak sapmaya bağlı

  • 4 kişilik grup içindeki sıralamaya bağlı:

   • 1.: 18 TL

   • 2.: 10 TL

   • 3.: 7 TL

   • 4.: 5 TL


Deneysel protokol1

Deneysel Protokol

 • Performans Ölçütü

  • En iyi performanstan sapma

  • Deneklerin öznel zorluk değerlendirmesi


Beklenen sonu lar

BeklenenSonuçlar

 • İki aşama sonunda

  • dört karmaşıklık etmenine bağlı

  • etmenlerin etkileşimlerini dikkate alan

  • hem performansa hem öznel değerlendirmeye dayalı

   bir karmaşıklık ölçütü


Gelecek al malar

GelecekÇalışmalar

 • Geliştirilen karmaşıklık ölçütüne bağlı;

  • Hangi karmaşıklık düzeyinde kavramsal öğrenme ne kadar mümkün?

  • Karmaşıklığın öğrenme aktarımına etkisi nedir?

 • Öğrenmeyi artıracak bir oyun protokolü


Dinamik karma kl k etmenlerinin bir benzetim oyununun karma kl na etkisi1

Onur Özgün

onur.ozgun@boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Laboratuvarı

Lisans, ODTÜ Endüstri Müh, 2003

Y.Lisans, BÜ Endüstri Müh, 2006

DinamikKarmaşıklıkEtmenlerininBirBenzetimOyunununKarmaşıklığınaEtkisi

YA/EM 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul


 • Login