Vilniaus miesto savivaldyb s 2009 met socialini paslaug plano pristatymas 2009 m baland io 28 d l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d. PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d. INETA GLUOKSNYTĖ Vilniaus m. sav. administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TURINYS.

Download Presentation

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vilniaus miesto savivaldyb s 2009 met socialini paslaug plano pristatymas 2009 m baland io 28 d l.jpg

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS2009 m. balandžio 28 d.

INETA GLUOKSNYTĖ

Vilniaus m. sav. administracijos

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė


Socialini paslaug plano turinys l.jpg

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TURINYS

 • Savivaldybės demografinė situacija

 • Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra

 • Savivaldybės organizuojamos socialinės paslaugos

 • Socialinių paslaugų poreikiai ir juos sąlygojantys veiksniai

 • 2009 m. priemonių planas

 • Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir būdai

 • Socialinių paslaugų išvystymo įvertinimas pagal šalies normatyvus

 • Socialinių paslaugų plėtros 2009–2011 m. vizija

 • Plano įgyvendinimo priežiūra


Teis s aktai l.jpg

TEISĖS AKTAI

 • Socialinių paslaugų įstatymas

 • LR Vyriausybės 2006-11-15 nutarimas Nr. 1132 “Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo”

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymas Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-05-09 įsakymas Nr. A1-153 “Dėl Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvų patvirtinimo”


Gyventoj statistika l.jpg

GYVENTOJŲ STATISTIKA


Ne gali j socialini paslaug poreikius s lygojantys veiksniai l.jpg

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIUS SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI

 • Negalios rūšis

 • Šeiminė padėtis

 • Finansinė padėtis

 • Ribotas savarankiškumas, mobilumas

 • Psichologinės problemos (depresija, įvairūs kompleksai, apatija, vienišumo jausmas)

 • Nepakankamai pritaikyta viešoji ir namų aplinka

 • Žemas užimtumo lygis


Socialin s globos namai vaikams ir jaunimui su negalia l.jpg

SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI VAIKAMS IR JAUNIMUI SU NEGALIA


Socialin s globos namai suaugusiems asmenims su negalia l.jpg

SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA


Sen moni socialin s globos namai l.jpg

SENŲ ŽMONIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI


Ilgalaik s trumpalaik s socialin s globos paslaug i vystymo lygis l.jpg

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS


Trumpalaik s socialin s globos paslaug i vystymo lygis l.jpg

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS


Savaranki ko gyvenimo namai l.jpg

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI


Apgyvendinimo savaranki ko gyvenimo namuose paslaug i vystymo lygis l.jpg

APGYVENDINIMO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS


Dienos socialin s globos centrai l.jpg

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAI


Dienos socialin s globos paslaug i vystymo lygis l.jpg

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS


Dienos centrai l.jpg

DIENOS CENTRAI


Socialini g d i ugdymo ir palaikymo paslaug i vystymo lygis l.jpg

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS


Pagalbos namus tarnybos l.jpg

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBOS


Pagalbos namus paslaug i vystymo lygis l.jpg

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS


Savivaldyb s biud eto i laidos socialin ms paslaugoms ne galiesiems t kst lt l.jpg

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS (tūkst. Lt)


Kitos i laidos socialin ms paslaugoms ne galiesiems t kst lt l.jpg

KITOS IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS (tūkst. Lt)


Socialini paslaug ne galiesiems pl tros 2009 2011 m vizija 1 l.jpg

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PLĖTROS 2009–2011 M. VIZIJA (1)

 • Ilgalaikės (trumpalaikės) ir dienos socialinės globos paslaugų organizavimas proto, kompleksinę negalią turintiems asmenims pensiono „Vilties namai“ trečiajame korpuse

 • Bendrijos „Vilniaus Viltis“ projekto „Savarankiško gyvenimo namų „Karačiūnai“ steigimas ir plėtra“ vykdymas (2009–2010 m.): ilgalaikės, trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugų asmenims su proto, kompleksine negalia organizavimas

 • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, sergantiems senatvinės demencijos formomis, organizavimas


Socialini paslaug ne galiesiems pl tros 2009 2011 m vizija 2 l.jpg

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PLĖTROS 2009–2011 M. VIZIJA (2)

 • Dienos socialinės globos (ilgalaikės socialinės priežiūros) namuose paslaugų asmenims su sunkia negalia organizavimas

 • Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų asmenims su proto ir fizine negalia organizavimas

 • Projekto „VšĮ mokymo centro „Mes esame“ veiklos plėtra: medienos apdirbimo dirbtuvių, autoserviso, garažų statyba ir įrengimas“ vykdymas: asmenų su proto negalia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinio mokymo ir užimtumo paslaugų organizavimas

 • Transporto paslaugų judėjimo negalią turintiems asmenims organizavimas


D koju u d mes l.jpg

Dėkoju už dėmesį!


 • Login