Download

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d.


Advertisement
/ 34 []
Download Presentation
Comments
jaden
From:
|  
(4101) |   (0) |   (0)
Views: 143 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d. INETA GLUOKSNYTĖ Vilniaus m. sav. administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TURINYS.
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d.

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS2009 m. balandžio 28 d.

INETA GLUOKSNYTĖ

Vilniaus m. sav. administracijos

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė

Slide 2

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TURINYS

 • Savivaldybės demografinė situacija

 • Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra

 • Savivaldybės organizuojamos socialinės paslaugos

 • Socialinių paslaugų poreikiai ir juos sąlygojantys veiksniai

 • 2009 m. priemonių planas

 • Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir būdai

 • Socialinių paslaugų išvystymo įvertinimas pagal šalies normatyvus

 • Socialinių paslaugų plėtros 2009–2011 m. vizija

 • Plano įgyvendinimo priežiūra

Slide 3

TEISĖS AKTAI

 • Socialinių paslaugų įstatymas

 • LR Vyriausybės 2006-11-15 nutarimas Nr. 1132 “Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo”

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymas Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-05-09 įsakymas Nr. A1-153 “Dėl Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvų patvirtinimo”

Slide 4

GYVENTOJŲ STATISTIKA

Slide 5

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIUS SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI

 • Negalios rūšis

 • Šeiminė padėtis

 • Finansinė padėtis

 • Ribotas savarankiškumas, mobilumas

 • Psichologinės problemos (depresija, įvairūs kompleksai, apatija, vienišumo jausmas)

 • Nepakankamai pritaikyta viešoji ir namų aplinka

 • Žemas užimtumo lygis

Slide 6

SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI VAIKAMS IR JAUNIMUI SU NEGALIA

Slide 9

SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA

Slide 12

SENŲ ŽMONIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Slide 13

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Slide 14

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Slide 15

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Slide 18

APGYVENDINIMO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Slide 19

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAI

Slide 24

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Slide 25

DIENOS CENTRAI

Slide 26

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Slide 27

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBOS

Slide 29

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Slide 30

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS (tūkst. Lt)

Slide 31

KITOS IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS (tūkst. Lt)

Slide 32

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PLĖTROS 2009–2011 M. VIZIJA (1)

 • Ilgalaikės (trumpalaikės) ir dienos socialinės globos paslaugų organizavimas proto, kompleksinę negalią turintiems asmenims pensiono „Vilties namai“ trečiajame korpuse

 • Bendrijos „Vilniaus Viltis“ projekto „Savarankiško gyvenimo namų „Karačiūnai“ steigimas ir plėtra“ vykdymas (2009–2010 m.): ilgalaikės, trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugų asmenims su proto, kompleksine negalia organizavimas

 • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, sergantiems senatvinės demencijos formomis, organizavimas

Slide 33

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PLĖTROS 2009–2011 M. VIZIJA (2)

 • Dienos socialinės globos (ilgalaikės socialinės priežiūros) namuose paslaugų asmenims su sunkia negalia organizavimas

 • Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų asmenims su proto ir fizine negalia organizavimas

 • Projekto „VšĮ mokymo centro „Mes esame“ veiklos plėtra: medienos apdirbimo dirbtuvių, autoserviso, garažų statyba ir įrengimas“ vykdymas: asmenų su proto negalia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinio mokymo ir užimtumo paslaugų organizavimas

 • Transporto paslaugų judėjimo negalią turintiems asmenims organizavimas

Slide 34

Dėkoju už dėmesį!


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro