VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES 2009 METU SOCIALINIU PASLAUGU PLANO PRISTATYMAS 2009 m. baland io 28 d.

Download VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES 2009 METU SOCIALINIU PASLAUGU PLANO PRISTATY...

Advertisement
Download Presentation
Comments
jaden
From:
|  
(4120) |   (0) |   (0)
Views: 100 | Added: 06-11-2011
Rate Presentation: 0 0
Description:
SOCIALINIU PASLAUGU PLANO TURINYS. Savivaldybes demografine situacijaSocialiniu paslaugu istaigu infrastruktura Savivaldybes organizuojamos socialines paslaugos Socialiniu paslaugu poreikiai ir juos salygojantys veiksniai 2009 m. priemoniu planasSocialiniu paslaugu finansavimo
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES 2009 METU SOCIALINIU PASLAUGU...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES 2009 METU SOCIALINIU PASLAUGU PLANO PRISTATYMAS 2009 m. baland?io 28 d. INETA GLUOKSNYTE Vilniaus m. sav. administracijos Socialiniu reikalu departamento Socialines paramos skyriaus vyr. specialiste

2. SOCIALINIU PASLAUGU PLANO TURINYS Savivaldybes demografine situacija Socialiniu paslaugu istaigu infrastruktura Savivaldybes organizuojamos socialines paslaugos Socialiniu paslaugu poreikiai ir juos salygojantys veiksniai 2009 m. priemoniu planas Socialiniu paslaugu finansavimo ?altiniai ir budai Socialiniu paslaugu i?vystymo ivertinimas pagal ?alies normatyvus Socialiniu paslaugu pletros 2009?2011 m. vizija Plano igyvendinimo prie?iura

3. TEISES AKTAI Socialiniu paslaugu istatymas LR Vyriausybes 2006-11-15 nutarimas Nr. 1132 ?Del Socialiniu paslaugu planavimo metodikos patvirtinimo? LR Socialines apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 isakymas Nr. A1-104 ?Del Socialiniu paslaugu plano formos ir Socialiniu paslaugu efektyvumo vertinimo kriteriju patvirtinimo? LR Socialines apsaugos ir darbo ministro 2008-05-09 isakymas Nr. A1-153 ?Del Socialiniu paslaugu i?vystymo 2008 m. normatyvu patvirtinimo?

4. GYVENTOJU STATISTIKA

5. NEIGALIUJU SOCIALINIU PASLAUGU POREIKIUS SALYGOJANTYS VEIKSNIAI Negalios ru?is ?eimine padetis Finansine padetis Ribotas savaranki?kumas, mobilumas Psichologines problemos (depresija, ivairus kompleksai, apatija, vieni?umo jausmas) Nepakankamai pritaikyta vie?oji ir namu aplinka ?emas u?imtumo lygis

6. SOCIALINES GLOBOS NAMAI VAIKAMS IR JAUNIMUI SU NEGALIA

9. SOCIALINES GLOBOS NAMAI SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA

12. SENU ?MONIU SOCIALINES GLOBOS NAMAI

13. ILGALAIKES (TRUMPALAIKES) SOCIALINES GLOBOS PASLAUGU I?VYSTYMO LYGIS

14. TRUMPALAIKES SOCIALINES GLOBOS PASLAUGU I?VYSTYMO LYGIS

15. SAVARANKI?KO GYVENIMO NAMAI

18. APGYVENDINIMO SAVARANKI?KO GYVENIMO NAMUOSE PASLAUGU I?VYSTYMO LYGIS

19. DIENOS SOCIALINES GLOBOS CENTRAI

24. DIENOS SOCIALINES GLOBOS PASLAUGU I?VYSTYMO LYGIS

25. DIENOS CENTRAI

26. SOCIALINIU IGUD?IU UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGU I?VYSTYMO LYGIS

27. PAGALBOS I NAMUS TARNYBOS

29. PAGALBOS I NAMUS PASLAUGU I?VYSTYMO LYGIS

30. SAVIVALDYBES BIUD?ETO I?LAIDOS SOCIALINEMS PASLAUGOMS NEIGALIESIEMS (tukst. Lt)

31. KITOS I?LAIDOS SOCIALINEMS PASLAUGOMS NEIGALIESIEMS (tukst. Lt)

32. SOCIALINIU PASLAUGU NEIGALIESIEMS PLETROS 2009?2011 M. VIZIJA (1) Ilgalaikes (trumpalaikes) ir dienos socialines globos paslaugu organizavimas proto, kompleksine negalia turintiems asmenims pensiono ?Vilties namai? treciajame korpuse Bendrijos ?Vilniaus Viltis? projekto ?Savaranki?ko gyvenimo namu ?Karaciunai? steigimas ir pletra? vykdymas (2009?2010 m.): ilgalaikes, trumpalaikes bei dienos socialines globos paslaugu asmenims su proto, kompleksine negalia organizavimas Ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos paslaugu senyvo am?iaus asmenims, sergantiems senatvines demencijos formomis, organizavimas

33. SOCIALINIU PASLAUGU NEIGALIESIEMS PLETROS 2009?2011 M. VIZIJA (2) Dienos socialines globos (ilgalaikes socialines prie?iuros) namuose paslaugu asmenims su sunkia negalia organizavimas Apgyvendinimo savaranki?ko gyvenimo namuose paslaugu asmenims su proto ir fizine negalia organizavimas Projekto ?V?I mokymo centro ?Mes esame? veiklos pletra: medienos apdirbimo dirbtuviu, autoserviso, gara?u statyba ir irengimas? vykdymas: asmenu su proto negalia socialiniu igud?iu ugdymo ir palaikymo, darbinio mokymo ir u?imtumo paslaugu organizavimas Transporto paslaugu judejimo negalia turintiems asmenims organizavimas

34. Dekoju u? demesi!


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro