S hk isen asianhallinnan kehitt minen
Download
1 / 16

S hk isen asianhallinnan kehitt minen - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Sähköisen asianhallinnan kehittäminen. Korkeakoulujen pitkäaikaissäilytysseminaari 26.10.2006 Päivi Happonen Kansallisarkisto Asiakirjahallintoyksikkö. Esityksen sisältö. Sähköisen asiakirjallisen tiedon hallintaan liittyvät vaatimukset Käsittelyprosessien kehittäminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S hk isen asianhallinnan kehitt minen' - jaden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S hk isen asianhallinnan kehitt minen

Sähköisen asianhallinnan kehittäminen

Korkeakoulujen pitkäaikaissäilytysseminaari 26.10.2006

Päivi Happonen

Kansallisarkisto

Asiakirjahallintoyksikkö


Esityksen sis lt
Esityksen sisältö

 • Sähköisen asiakirjallisen tiedon hallintaan liittyvät vaatimukset

  • Käsittelyprosessien kehittäminen

  • Asiakirjahallinnollisten vaatimusten toteuttaminen tietojärjestelmissä

  • Arkistonmuodostussuunnitelma metatietoarvojen lähteenä

   <= SÄHKE-hankkeen ja ValtIT:n linjaukset


Arkistolaitoksen s hke normi
Arkistolaitoksen SÄHKE-normi

 • Kohderyhmänä asiankäsittelyjärjestelmät

  • Määrittää ne vaatimukset ja ominaisuudet, jotka asiankäsittelyjärjestelmissä tulee olla, jotta pysyvästi säilytettävät tiedot voidaan säilyttää yksinomaan sähköisessä muodossa

   • Sähköisen asianhallinnan ohjaamisen periaatteet

   • Asiankäsittelyprosessiin kohdistuvat vaatimukset

   • Asiankäsittelyjärjestelmistä muodostettava siirtotiedosto ja sen siirtäminen arkistolaitokseen

 • Koskee valtionhallinnon ja kuntasektorin organisaatioita

 • Voimassa 1.1.2006 – 31.12.2008


S hk isen tiedonhallinnan vaatimukset
Sähköisen tiedonhallinnan vaatimukset

 • Suunniteltavuus

  • tehtävät, prosessit ja asiakirjatyypit kuvattu

  • asiakirjallisen tiedon elinkaari määritelty

 • Tehokkuus

  • asiakirjalliset tiedot löytyvät nopeasti

  • kaksinkertaisen säilyttämisen välttäminen

  • tarpeettomat asiakirjalliset tiedot hävitetään

 • Luotettavuus

  • asiakirjallisten tietojen alkuperäisyys ja eheys turvattu

 • Käytettävyys

  • säilytysmuodosta riippumaton käytettävyys turvattu

 • Tietoturvallisuus

  • julkisuus ja salassapito määritetty


Kohti s hk ist asianhallintaa
Kohti sähköistä asianhallintaa

 • Tällä hetkellä asiakirjoja käsitellään rinnakkain sekä manuaalisesti että sähköisesti

  • Tavoitteena: sähköisesti tuotettu tieto on koko elinkaarensa ajan sähköisessä muodossa

   • Luotettavuusvaatimukset

   • Käytettävyysvaatimukset

   • Säilytys(aika)vaatimukset

   • Kytkentä tehtävään/asiaan

    =>Tietojärjestelmien täytettävä luotettavalle tietojärjestelmälle asetetut vaatimukset


Kohti s hk ist asianhallintaa1
Kohti sähköistä asianhallintaa

 • Tavoitteena yhtenäistetyt tietojärjestelmät ja yhteentoimivat prosessit

 • Käsittelyprosessien kehittäminen

  • ”Lehmipolkuja ei kannata päällystää”

   • Vanhentuneita prosesseja ei automatisoida

  • Rohkea analysointi

   • Prosesseissa huomioitava asiakirjahallinnon vaatimukset

   • Tavoitteena sujuvuus, tehokkuus ja tuottavuus

  • Prosessien omistajien tunnistaminen

   • Vastuukysymykset

  • Prosessien mallintaminen


Kohti s hk ist asianhallintaa2
Kohti sähköistä asianhallintaa

 • Työnkulun hallinta ja automatisointi

  • Tehtävät ja asiakirjat siirtyvät käsittelijältä toiselle ennalta määritettyjen ja sovittujen sääntöjen ja toimintamallien ohjaamalla tavalla

  • Käsittelyvaihetietojen kattava tallentuminen

  • Sähköisen asioinnin kytkeminen osaksi asianhallintaa

  • Asiakirjapohjien kehittäminen ja yhtenäistäminen

  • Hakumahdollisuudet

   • Sisäinen haku/valtionhallinnon sisäinen haku

  • Järjestelmien hävittämistoiminnallisuuksien kehittäminen

  • Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi


S hk isen asianhallinnan vaatimuksia
Sähköisen asianhallinnan vaatimuksia

 • Järjestelmän vaatimusmäärittelyssä huomioon asiakirjahallinnon ja arkistoinnin vaatimukset

 • Järjestelmää käytetään vain yhdellä tapaa

  • Koulutuksen merkitys

  • Työnkulkujen ohjaaminen

  • Käyttöoikeudet vastaavat työtehtäviä ja niitä pidetään ajan tasalla

 • Järjestelmään tallentuu loki- ja säilytyshistoriatietoa

  • Lokitietojen seuranta


Elinkaaren hallinta ja ohjaaminen
Elinkaaren hallinta ja ohjaaminen

 • Asiakirjallisen tiedon elinkaarta hallitaan ja ohjataan metatietojen avulla

  • Sähköisessä ympäristössä asiakirja ei ole asiakirja ilman ulkoisia metatietoja

 • Lähtökohtana metatietoarvojen automaattinen tallentuminen

  • Järjestelmä ja arkistonmuodostussuunnitelma tuottavat suurimman osan arvoista

  • Käyttäjä tallentaa hyvin vähän

  • Asiankäsittelyn luotettavuuden ja aukottomuuden turvaaminen


Arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausv lineen
Arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausvälineenä

 • AMS ohjaa organisaation asiakirjallisten tietojen elinkaaren suunnittelua ja hallintaa

  • Asiakirjalliset tiedot sidotaan tehtävä- ja asiayhteyteen

  • Tietosisällön yksityiskohtaisuus

   • www.narc.fi/ams-opas

   • www.narc.fi/Arkistolaitos/pdf-ohjeet/akj_maarays.pdf

    • Asianhallinnan metatietomalli (SÄHKE-metatietomalli)

   • www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs143

  • AMS kehittyy tiedonhallintajärjestelmäksi

  • AMS-integraation toteuttaminen

   • Asiankäsittelyjärjestelmän asiaryhmityksen on perustuttava AMS:n luokitukseen


AMS ohjausvälineenä

Seulotut

Asian

avaaminen

Toimen-

piteitä

Asian

päättäminen

Säilytys

Metatiedot

Siirtotiedosto


Arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausv lineen1
Arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausvälineenä

 • AMS:n avulla mahdollisuus ohjata asian käsittelyn etenemistä ja metatietoarvojen tallentumista ja täydentymistä tietojärjestelmässä

  • Edellyttää käsittelyvaihetietojen tallentamista AMS:iin

  • Tiedon elinkaarta ohjaavat toiminnallisuudet ja käsittelysäännöt

   • esimerkiksi: säilytysajan tallentuminen/muuttuminen sidotaan johonkin käsittelyvaiheeseen

   • esimerkiksi: asiakirjallinen tieto muuttuu julkiseksi päätöstoimenpiteen yhteydessä

   • esimerkiksi: tuotetaan asiakirjatiedostoista TIFF-tiedostot, kun asian käsittely on päättynyt

   • esimerkiksi: asiakirja tulostetaan paperille asian käsittelyn päätyttyä

  • Käsittely- ja säilytysaikasääntöjen yksinkertaisuus


S hk isen ams n yll pito
Sähköisen AMS:n ylläpito ohjausvälineenä

 • AMS:n kulloinenkin tietosisältö oltava todennettavissa

 • SÄHKE-normi edellyttää, että AMS-sovelluksen tallennettava loki- ja säilytyshistoriatietoja

  • Luokitus- ja asiakirjatyyppimuutokset ja niihin liittyvät aikamääreet

  • Metatietoarvojen muutokset ja niihin liittyvät aikamääreet

 • Säilytysaikahistoria

 • Muuttuvien AMS-tietojen tallentuminen tietojärjestelmiin määritellyistä ajankohdista alkaen


Ajankohtaisia ams ohjeita
Ajankohtaisia AMS-ohjeita ohjausvälineenä

 • VAHTI Asianhallinnan tietoturvaohje 5/2006

  • AMS keskeisessä osassa asianhallinnan tietoturvallisuutta kehitettäessä

 • JHS-suosituksen laatiminen asianhallintaprosessin kehittämiseksi

 • JHS-suosituksen laatiminen julkishallinnon yhteiseksi tehtäväluokitukseksi

 • Arkistolaitoksen AMS-oppaan päivittäminen

  • Sähköisen AMS:n tietosisältövaatimukset

  • Rajapinnat AMS:n ja järjestelmien välillä

 • Yhteisten AMS-rakenteiden määrittely?


Tutkimustiedon s ilytt minen
Tutkimustiedon säilyttäminen ohjausvälineenä

 • Arvonmääritystä pohdittu vuosien varrella useasti

 • Rekisterien ja tietokantojen säilyttäminen

  • Mitä säilytetään

  • Hyödynnettävyys myöhemmin

  • Laatuvaatimusten täyttäminen

  • Arkistolaitoksen määritykset puuttuvat

   • Tekninen ja tietorakenteellinen näkökulma

   • Toiminnalliset vaatimukset SÄHKE-normiin pohjautuvia


ad