slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE KA MODELU BiH IZVRSNOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

No Slide Title - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE KA MODELU BiH IZVRSNOSTI. Mi č o Jan č ev Smile IT Solutions JANČEV KEG , Be č. OD ISO 9000 DO IZVRSNOSTI . Tešanj, 15-17. n ovembar, 2007. . TECHNOLOGIJA . EKONOMIJA. DRU[TVO. PROMJENE: LOGI Č AN REDOSLIJED DOGA Đ AJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'No Slide Title' - jaden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE

KA MODELU BiH IZVRSNOSTI

Mičo Jančev

Smile IT Solutions JANČEV KEG, Beč

OD ISO 9000 DO IZVRSNOSTI

Tešanj, 15-17. novembar, 2007.

slide2

TECHNOLOGIJA

EKONOMIJA

DRU[TVO

PROMJENE:

LOGIČAN REDOSLIJED DOGAĐAJA

slide3

KA POTPUNOM SAVRŠENSTVU

I PROFESIONALIZMU

OPŠTE PRIHVAĆENI POSTUPCI U RAČUNAVODSTVU

(Generally Accepted Accounting Practicies)

OPŠTE PRIHVAĆENI POSTUPCI U PROIZVODNJI

(Generally Accepted Manufacturing Practicies)

SAVRŠENSTVO ĆE POSTATI STANDARD!

trendovi u industriji
TRENDOVI U INDUSTRIJI

uPROFITABILNOST

  • IZVRSNOST

uKONKURENTNOST

POVEĆANJE :

uINOVACIJA

uPRODUKTIVNOSTI

uKVALITETA

SMANJENJE :

uSVIH CIKLUSA

uPOSLA

uTRO[KOVA

evolucija organizacije

Promjene organizacije

Vrijeme

1970

2000

1900

1930

EVOLUCIJA ORGANIZACIJE

ORGANIZACIJA

KOJA SE ZASNIVA NA ZNANJU

ORGANIZACIJA

KOJA SE ZASNIVA NA INFORMACIJI

KOMANDNO-KONROLNA

ORGANIZACIJA

RAZDVAJANJE VLASNIŠTVA I

UPRAVLJANJA

evolucija radne snage

Radna snaga

Vrijeme

1980

2000

1900

1950

EVOLUCIJA RADNE SNAGE

OBRAZOVANI RADNICI

TEHNOLOGISTI

I INFORMATIČARI

INDUSTRIJSKI RADNICI

FARMERI I POSLUGA

slide7

SISTEM

SISTEM

ORGANIZACIJA KOJA UČI:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Ono što je tradicionalnu radnu snagu činilo produktivnom bio je

sistem

U organizaciji zasnovanoj na znanju, individualna produktivnost radnikačini sistem produktivnijim.

U tradicionalnoj radnoj snazi

radnik je služio sistemu.

U obrazovanoj radnoj snazi

sistem mora služiti radniku.

slide8

F

Dalja debirokratizacijastandarda ISO 9000

F

Povezivanjepostojećih standarda i modela

F

Samoocjenjivanje– osnovaprocesa postojanog poboljšanja

F

Stalno inoviranje znanja– pretpostavkaodrživog razvoja

F

Preciziranje kompetencija i odgovornosti za rezultat–

okretanje principima menadžmenta i liderstva

QMS I STANDARDI ISO 9000:2000:

PERSPEKTIVE

Design: Dipl.ing.arh. V. Mihajlova-Janceva

M. Jan~ev,Management Consultant

slide9

RAZVOJ NAGRADA ZA KVALITET

JАPAN èDeming1951

SAD èMalcolm Baldridge1988

EVROPAèEQA (EFQM)1992

MADŽARSKAè1996

SLOVENIJA è1998

ČЕŠКА è1998

european quality award malcolm baldrige national quality award

LIDERSTVO

LIDERSTVO

POLITIKA I STRATEGIJA

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POSLOVNI REZULTATI

POLITIKA I STRATEGIJA

DRUŠTVO

LJUDI

LJUDSKI RESURSI

ISO 9000

ISO 14000

LJUDI

INFPRMACIJE I ANALIZE

KUPCI

FOKUSIRANJE NA KUPCE I TRŽIŠTE

PARTNERSTVO I RESURSI

PROCESI

UPRAVLJANJE PROCESIMA

European Quality AwardMalcolm Baldrige National Quality Award
slide11

ORGANIZACIJSKAIZVRSNOST

POSTOJANO UČENJE, INOVACIJE I POBOLJŠANJE

RAZVOJ I UKLJUČENOST LJUDI

RAZVOJ PARTNERSTVA

USMJERENOST

KA REZULTATU

UPRAVLJANJE

PROCESIMA

IZRAZITA

USMJERENOST KA KUPCU

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

LIDERSTVO

PRINCIPI OBEZBJEĐENJA IZVRSNOSTI

slide12

Č I N I O C I

R E Z U L T A T I

Ljudi

Ljudi

Ključni

pokazatelji

uspješnosti

Liderstvo

Politika &

strategija

Procesi

K u p c i

Partnerstva

& resursi

Društvo

I N O V A C I J E I U Č E N J E

EFQM MODEL IZVRSNOSTI

M. Jančev, Management Consultant

Design: Dipl.ing.arh. V. Mihajlova-Janceva

slide13

EFQM NIVOI IZVRSNOSTI

EQA

Pobjednik

EQA

Dobitnik

nagrade

EQA Finalist

Prepoznati

po Izvrsnosti

Opredeljeni

za Izvrsnost

m e na d ment i l iderstvo efe k tivn o s t i efi kasnost
MENADŽMENT I LIDERSTVO:EFEKTIVNOSTI EFIKASNOST

Puno je učenih direktora, ali efektivnih je znatno manje. Direktori nisu plaćeni za to što znaju. Oni su plaćeni da urade prave stvari. (P. Drucker)

Oboje, i menadžment i liderstvo,su bitni – jedno bez drugog je nedovoljno.

Postoji funkcionalna veza između efektivnostiiefikasnosti.

Lider – čovjek koji rješava probleme u organizaciji?

Ili, lider – kreator novih mogućnosti?

Raditi prave stvari

(Leadership “effectiveness”)

Raditi stvari na pravi način(Management “efficiency”)

m e na d ment i l iderstvo n ova paradigm a
MENADŽMENT I LIDERSTVO:NOVA PARADIGMA

Doba

Obrazovanih radnika

zasniva se na novoj paradigmi –

Cjelovite

Ličnosti

potpuno različite od

Paradigme

Stvari

Industrijskog doba.

U č i t i

Najvažnija vrijednost i primarni pokretač ekonomskog razvoja u

Doba Industrije

bile su mašine i kapital –

stvari.

Razum

D u h

Živjeti

Tijelo

Srce

Voljeti

Živimoudoba Obrazovanih radnika (Knowledge Worker Age), ali vodimonaše organizacije prema kontrolnom modelu Industrijskog doba.(Stephen Covey)

slide16

SISTEM

QMS I MENADŽMENT SISTEM

TEMELJNE VRIJEDNOSTI USPJEŠNIH ORGANIZACIJA:

(1)Iza svakog efektivnog sistema upravljanjakvalitetom

stoji snažan menadžment sistem

(2)Iza snažnog menadžment sistema nalazise jaka vizijai ciljevi

široko komuniciranii prihvaćeni u organizaciji

(3)Iza jake vizije nalaze se snažne vrijednosti

zajedništva, povjerenja, pouzdanosti i odgovornosti

irenje horizonta kvaliteta

Asocijacija

pojedinaca

ili organizacija

Јаvna

аdministracija

Коmpanija

ŠIRENJE HORIZONTA KVALITETA

Коncept i metode kvaliteta mogu biti primenjeni u svim područjima organizirane ljudske djelatnosti.

GRAĐANIN

ČLANOVI

КUPAC

Оčekivana vrijednost

Оčekivana vrijednost

Оčekivana vrijednost

Primjećena

vrijednost

Primjećena

vrijednost

Primjećena

vrijednost

ZADOVOLJSTVO

ZADOVOLJSTVO

Isporučena

vrijednost

Isporučena

vrijednost

Isporučena

vrijednost

Proizvodi & Usluge

Proizvodi & Usluge

Proizvodi & Usluge

Procesi

Procesi

(IAQ Forum – 51st EOQ Congress, Prague 2007 – T. Conti)

slide18

UMJESTO ZAKLJUČKA: FORMULA ZA USPJEH

S– uspjeh

i– inovacije

l–lojalnost zaposlenih i kupaca

(Swiss Label for Corporate Social Responsibility)

slide19

DEKLARACIJA O KVALITETU BiH

  • Vijeće Ministara će se neposredno angažovati na
  • stvaranjuambijenta za stvaralačku primjenu navedenih dokumenata, kroz:
  • Promoviranje ideje kvaliteta u svim sektorima društva
  • Povećanje nivoa znanja iz oblasti kvaliteta na svim nivoima
  • Uvođenje savremenih pristupa, metoda, alata i standarda

u radu organajavnogsektora i državne uprave

Realizacijom ovakve politike stvaraju se mogućnosti za kvalitetniji

rad i život svih građana Bosne i Hercegovine.

  • Sarajevo, 6. novembar 2001.
slide20

Quality is back – back to quality.

No quality. No business.

52. KONGRES EOQ

Beč, 4-6. juni 2008.

(www.eoq.2008.com)

ad