TEMA II
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

HVALA NA PAŽNJI! PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TEMA II UPRAVLJANJE LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM 19.02.2014. Izvor: Črnac-Rocco, M. & Denona-Bogović, N. (2008). Upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem - Primer općine Bale.

Download Presentation

HVALA NA PAŽNJI!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvala na pa nji

TEMA IIUPRAVLJANJE LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM19.02.2014.Izvor: Črnac-Rocco, M. & Denona-Bogović, N. (2008). Upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem -Primer općine Bale.


Hvala na pa nji

Pojam LER-a-Pojam LER pojavio se u SAD pre 20-ak god- U Evropi LER predstavlja instrument regionalne politikeKontinuirani planirani proces u kom pored lokalne vlasti učestvuju i drugi činioci (poslovni sektor, nevladine organizacije i građani) u cilju stvaranja povoljnijih uslova za ekonomski rast i razvoj, te poboljšanje kvaliteta života stanovništva u pojedinim lokalnim zajednicama


Hvala na pa nji

LER, lokalni resursi i odnosi- Proces u kome lokalni akteri pokušavaju najbolje iskoristiti lokalne resurse kako bi zadržali postojeće i kreirali nove poslove- Neohodna koordinacija među učesnicima, ali i postojanje jasne strategije i politikeLER-a- Naglasak na ulozi lokalnih zajednica u kreiranju sopstvenog ekonomskog idruštvenog razvoja


Hvala na pa nji

FazeLER-aI faza(1960-ih do 1980-ih)- Industrijske investicije u slabo razvijena područja- Investicije u tešku infrastrukturu- Direktne strane investicijeInstrumenti- Nepovratna sredstva, oslobađanje od poreza - Subvencije na kredite za proizvodne kapacitete i tešku infrastrukturu- Zapošljavanje jeftine radne snage


Hvala na pa nji

II Faza(1980-ih do 1990-ih)- Država pokušava pomoći lokalnim zajednicama u očuvanju poslova privlačenjem investicija, ali prema određenim sektorima i geografskim područjimaInstrumenti- Direktna davanja pojedinim preduzećima- Saveti i treninzi za MIS- Poslovni inkubatori i podsticaji- Ulaganja u laku i tešku infrastrukturu


Hvala na pa nji

IIIFaza(Kasne 1990-e i dalje)- Izgradnja povoljnog ambijenta- JPP- Laka infrastruktura- Stvaranje konkurentskih prednostizajednicaInstrumentiLokalne zajednice podstiču: - Umrežavanje i saradnju- Obrazovanje i trening radne snage- Kvalitet života lokalnih žitelja


Hvala na pa nji

Elementi upravljanja LER-om1. Koordinacijasvih učesnika2. Strateško planiranje i3. Podsticaje lokalnom preduzetnišvu 1. Učesnici u lokalnom ekonomskom razvoju (LER-u)-Lokalne vlasti- Poslovni sektor- Udruženja građana- NVO


Hvala na pa nji

2. Strateško planiranje LER-a- Planiranje zaposlenosti- Privlačenje investicija- Pristup kapitalu- Izgradnja infrastruktureOno je proaktivno, usredsređeno, određuje prioritete i izrađuju ga radne grupe u kojima se nalaze oni koji će ga i sprovoditi


Hvala na pa nji

3. Mere za podsticanje lokalnog preduzetništva- Pronalaženje i uređenje lokacija- Pomoć kod pribavljanja dozvola i odobrenja- Potpore oko finansiranja preduzeća- Privlačenje investicija- Podsticanje razvoja poslovnih mreža- Investicije u fizičku (infrastrukturni sistemi)i meku infrastrukturu (obrazovanje, savetodavne usluge, olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima, podrška razvoju preduzetničkog organizovanja)


Hvala na pa nji

HVALA NA PAŽNJI!


  • Login