H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych - PowerPoint PPT Presentation

H epatotoksyczno lek w antyretrowirusowych
Download
1 / 23

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych. Elżbieta Mularska. Zwiększone ryzyko zgonów z powodu zaawansowanej choroby wątroby u osób HIV+. LEKI HEPATOTOKSYCZNE. HAART –wszystkie 3 grupy leków Leki przeciwgruźlicze Leki przeciwgrzybicze antybiotyki Niesterydowe leki przeciwzapalne

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H epatotoksyczno lek w antyretrowirusowych

Hepatotoksyczność leków antyretrowirusowych

Elżbieta Mularska


Zwi kszone ryzyko zgon w z powodu zaawansowanej choroby w troby u os b hiv

Zwiększone ryzyko zgonów z powodu zaawansowanej choroby wątroby u osób HIV+.


Leki hepatotoksyczne

LEKI HEPATOTOKSYCZNE

 • HAART –wszystkie 3 grupy leków

 • Leki przeciwgruźlicze

 • Leki przeciwgrzybicze

 • antybiotyki

 • Niesterydowe leki przeciwzapalne

 • Leki psychiatryczne

 • Zioła

 • Narkotyki

Kombinacje tych leków mogą nasilać toksyczne działanie.


Pozalekowe przyczyny uszkodzenia w troby u pacjent w hiv

Pozalekowe przyczyny uszkodzenia wątroby u pacjentów HIV +.

 • Zapalenie wątroby typu B

 • Zapalenie wątroby typu C

 • Zapalenie wątroby typu A

 • Inne wirusowe zapalenia wątroby

 • Stłuszczenie wątroby

 • Alkoholowa choroba wątroby

 • Stwardniające zapalenie dróg żółciowych

 • Nowotwór wątroby


Mechani z m uszkodzenia w troby zwi zany z haart i innymi czynnikami

Mechanizm uszkodzenia wątroby związany z HAART i innymi czynnikami.


Czy leki haart s hepatotoksyczne

Czy leki HAART są hepatotoksyczne?

 • NRTI – powodują kwasicę mleczanową i stłuszczenie wątroby - najczęściej powyżej 6 miesiąca leczenia

 • NNRTI – reakcja nadwrażliwości - najczęściej do 12 tygodnia leczenia - nevirapina 15% z 3-4° toksyczności - efavirenz – 8%

 • PI - około 6% pacjentów ma wzrost ALT>3xULN- ritonavir – do 30%- indinavir, atazanavir powoduje hiperbilirubinemię

  - Wszystkie PIs hamują cytochrom p450 3A4


Inhibitory proteazy pi a hepatotoksyczno

Inhibitory proteazy (PI)a hepatotoksyczność

 • Ritonavir, Saquinavir, Lopinavir/r - wzrost poziomu transaminaz - zapalenie wątroby - zwykle bezobjawowe lub nieznaczne objawy (brak apetytu, spadek masy ciała, żółtaczka)


Hiperbilirubinemia

HIPERBILIRUBINEMIA

INDINAVIR, ATAZANAVIR - hamują enzym UDP –glucuronosylotransferazę - wzrost niezwiązanej bilirubiny - do 47% leczonych pacjentów - do 2% przerywa ATZ (Busti2004)- gdy BILIRUBINA < 3 mg/dl – kontynuować leczenie


Wszystkie 3 klasy lek w antyretrowirusowych mog powodowa uszkodzenie w troby

Wszystkie 3 klasy leków antyretrowirusowych mogą powodować uszkodzenie wątroby.


Rekomendacje diagnostyczne

Rekomendacje diagnostyczne.

 • W chwili wykrycia zakażenia HIV

 • AlAT, AspAT, bilirubina,

 • HCVAb,

 • HBsAg (jeśli dodatni HBeAg, HBeAb, HBVDNA) HBcAb lub HBsAb (jeśli pacjent szczepiony przeciwko WZW B),

 • HAVAb.

  2. W chwili rozpoczęcia leczenia ART: - AlAT, AspAT, bilirubina, GGTP, fosfataza alk.


Monitorowanie parametr w w trobowych u pacjenta z haart

Monitorowanie parametrów wątrobowych u pacjenta z HAART.

Kontrola AlAT, AspAT, bilirubiny.


Monitorowanie parametr w w trobowych u pacjenta z haart1

Monitorowanie parametrów wątrobowych u pacjenta z HAART.

Przy współistniejących chorobach wątroby wskazanajest częstszakontrola parametrów wątrobowych.


Hepatotoksyczno

Hepatotoksyczność.

Piorunujące zapalenie wątroby

/niewydolność wątroby

Odwracalne objawy kliniczne wywoływane przez leki

Bezobjawowe

>5X ULN ALT/AST

Inne przyczyny:

HCV/HBV/HIV, alkohol, zakażenia, inne leki

Bezobjawowe

≤5X ULN ALT/AST

Adapted from Dieterich DT. Hepatic Safety and HAART Conference; June 7–9, 2000; Santa Barbara, Calif.


Post powanie u os b z objawami uszkodzenia w troby

Postępowanie u osób z objawami uszkodzenia wątroby.

PACJENT OBJAWOWY:

 • Znaleźć i usunąć inne niż HAART przyczyny uszkodzenia wątroby.

 • przerwać leki ARV.

  UWAGA - jeśli pacjent HBV+ leczony 3TC, FTC lub TDF

 • Po ustąpieniu objawów i normalizacji transaminaz – powrót do leczenia ARV.


Post powanie u os b z objawami uszkodzenia w troby1

Postępowanie u osób z objawami uszkodzenia wątroby.

PACJENT BEZOBJAWOWY:

 • Znaleźć i usunąć inne niż HAART przyczyny uszkodzenia wątroby.

 • jeśli ALT > 5 - 10 X ULN przerwać leki ARV LUB kontynuować, ale ściśle monitorując.

 • Po ustąpieniu objawów i normalizacji transaminaz – powrót do leczenia ARV.

 • jeśli ALT < 5 - 10 X ULN kontynuować leczenie.


Nnrti a hepatotoksyczno

NNRTI a Hepatotoksyczność

Retrospektywne badanie na 272 HIV+ pacjentach

Wyniki:

 • u 1,1% pacjentów  ALT > 3 lub 4° toksyczności

 • brak różnic między EFV, NVP, DLV

Palmon et al.. J AIDS 2002

Prospektywne badanie na 568 HIV+ pacjentach

Wyniki:

NVP - u 15,6% pacjentów  ALT > 3 lub 4° toksyczności

EFV- u 8% pacjentów  ALT > 3 lub 4° toksyczności

Sulkowski et al.. Hepatology 2002


Hepatotoksyczno nevirapiny

Hepatotoksyczność Nevirapiny

 • Największe ryzyko w ciągu 8-12 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

 • Objawy: grypopodobne, nudności, wymioty, ból brzucha, żółtaczka, gorączka, wysypka.

 • Piorunujące zapalenie wątroby.

 • Czynniki ryzyka: - HBV, HCV - C2H5OH - Stłuszczenie wątroby - wysoka liczba CD4 (>400/µl u mężczyzn; >250/µl u kobiet) - płeć żeńska oraz ciąża - podwyższone wartość ALT i AST przed leczeniem


Hepatotoksyczno a cd4

Hepatotoksyczność a CD4.

% pts. with symptomatic hepatic events

0,9%

1,2%


Post powanie w przypadku hepatotoksyczno ci u os b stosuj cych nevirapin

Postępowanie w przypadku hepatotoksycznościu osób stosujących Nevirapinę.

Monitorowanie aktywności ALT i AST:

( >5X ULN)

Ocena stanu klinicznego.

objawowy

bezobjawowy

Przerwać leczenie

definitywnie

Można

kontynuować

Nie powracać do NVP


Dawkowanie lek w u pacjent w z niewydolno cia w troby

Dawkowanie leków u pacjentów z niewydolnościa wątroby.

Lekskala Child-Pugha*dawkowanie

Amprenavir5-8450 mg BID9-12300 mg BID

Amprenavir syropniezalecany

Atazanavir7-9300 mg qd

>9niezalecany

Fosamprenavir5-8700mg BID

9-12niezalecany

Indinavir5-9**600mg q8h

*Klasyfikacja Child-Pugh - klasa A = 5-6pkt; klasa B = 7-9pkt.; Klasa C = > 9

**w przebiegu marskości


Dawkowanie lek w u pacjent w z niewydolno cia w troby 2

Dawkowanie leków u pacjentów z niewydolnościa wątroby. (2)

Lekskala Child-Pughadawkowanie

Ritonavir5-6dawka bez zmian>7niezalecany

Tipranavir5-6brak danych

>7niezalecany

Lopinavir/r brak danych

Nelfinavir stosować uważnie

Nevirapine >7 niezalecany

Efavirenz brak danych

Delaviridinestosować uważnie

NRTIdawkowanie bez zmian


Wnioski

Wnioski

 • Wszyscy pacjenci HIV + powinni mieć przed rozpoczęciem leczenia ART oznaczoną aktywność transaminaz.

 • Podwyższone wartości transaminaz wymagają dalszej diagnostyki

 • Podwyższone wartości transaminaz przed leczeniem zwiększają ryzyko powikłań wątrobowych w czasie leczenia ARV

 • Pacjenci obciążeni chorobami wątroby wymagają bardzo dokładnego monitorowania trakcie leczenia ARV i dobrania leków potencjalnie najmniej hepatotoksycznych.


H epatotoksyczno lek w antyretrowirusowych

chronic hepatitis

cirrhosis

HCC


 • Login