Hvad betyder det for et barn at være udenfor? Oplæg på Vinding Skole den 28. oktober 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Hvad betyder det for et barn at v re udenfor opl g p vinding skole den 28 oktober 2010
Download
1 / 14

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvad betyder det for et barn at være udenfor? Oplæg på Vinding Skole den 28. oktober 2010. Et barns relationer og fællesskabets betydning ”At være udenfor” De psykologiske og adfærdsmæssige konsekvenser for det afviste barn Den mulige psykologi hos de afvisende børn

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hvad betyder det for et barn at være udenfor? Oplæg på Vinding Skole den 28. oktober 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor opl g p vinding skole den 28 oktober 2010

Hvad betyder det for et barn at være udenfor? Oplæg på Vinding Skole den 28. oktober 2010

Et barns relationer og fællesskabets betydning

”At være udenfor”

De psykologiske og adfærdsmæssige konsekvenser for det afviste barn

Den mulige psykologi hos de afvisende børn

”De dysfunktionelle relationer”


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Et barns relationelle verden


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor1

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Fællesskab

Fællesskab:

En følelse af at være en del af noget,

af at høre til, at der er et sted, hvor

man bliver accepteret.

Et barn lærer gennem

fællesskabet at have tillid til

og stole på andres hjælp og

beskyttelse

Det er betydningsfuldt

for alle børn at have venner.

Det giver fornemmelsen af

tilknytning og inddragelse.


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor2

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

At have nogen at komme i skole sammen

med, at se frem til fælles aktiviteter med

vennerne, og at have en fornemmelse af

at høre til, er alt sammen stærke grunde til

at ønske at komme i skole, uanset hvad

der står på skemaet

På samme måde er mobning, følelsen af

isolation og manglende mulighed for at

holde sin selvværdsfølelse ved lige,

forståelige grunde til at blive væk

Betydning af at tilhøre et fællesskab


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor3

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Overordnede konsekvenser af at være udenfor:

 • Børn, som ikke har nogen venner, fordi de afvises aktivt af deres kammerater, udgør en af de mest sårbare grupper i skolen

 • Undersøgelser viser, at en faktor i barndommen, som helt konsekvent hænger sammen med dårligt psykisk helbred i voksenalderen er klassekammeraters afvisning


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor4

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Afvisning

Negative

opfattelser

Negative

Tilkende-

givelser

Pres eller

trusler

Ignorering

Fællesskab

Mobning

Følelsesmæssige konsekvenser/reaktioner:

Følelse af ensomhedAngst

Skade på selvværdsfølelseFølelse af utilstrækkelighed

Følelse af magtesløshedOplevelse af social stress

Skade på selvopfattelseFølelse af at svigte sig selv og andre

Følelse af værdiløshedSkade på selvtillid

Alenehed


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor5

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Feedback på samværskvaliteten, den fælles oplevelse, relationen, følelser o.lign

At give den anden værdi,

At sætte pris på den anden, for den vedkommende er (frem for det vedkommende kan / præsterer).

Udvikling af selvværdsfølelseUdvikling af selvtillid

Selvtillid handler om:

Hvad vi kan, hvad vi er gode til eller ikke gode til.

Hvad vi kan præstere, eller hvad vi har bedrevet.

Det kan beskrives som tillærte kvaliteter og evner.

Det er værdifuldt at være god til noget, og vores præstationer er vigtige - det har blot en mere ydre kvalitet, end det vi er.

At ”se”

Feedback på oplevelse, følelse, intention, bestræbelser o.lign.

Er jeg god nok (som menneske)?

Er jeg dygtig nok (til en given kompetence/aktivitet)?


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor6

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Magtesløshed:

Selvopfattelse: drejer sig om, hvordan folk ser sig selv. Den formes kraftigt af, hvordan andre ser os, og i høj grad af, hvordan vi tror andre ser os


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor7

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Følelse af værdiløshed / utilstrækkelighed:


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor8

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Kompensation og undgåelsesstrategier

Trække sig

Udadreagerende


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor9

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

De afvisende børns mulige psykologi I


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor10

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Afvisende børns mulige psykologi II


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor11

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Langstidsresultater for mobbere

 • Langtidsundersøgelser viser, at børn, som vedvarende har været indblandet i mobning af andre i skolen, som voksne er 4 gange mere udsatte for:

 • At blive indblandet i voldsforbrydelser

 • Blive fængslet

 • Blive indblandet i vold i hjemmet

 • Begå overgreb mod deres børn

 • Være ude af stand til at holde på et job


Hvad betyder det for et barn at v re udenfor12

Hvad betyder det for et barn at være udenfor?

Dysfunktionelle relationer / dynamikker

Både afvisende og afviste børn mødes med negative forventninger til motiver og hensigter. Selv positive ændringer i adfærd kan tolkes negativt.

Fastlåsning af roller


 • Login