Maatalouden vesiensuojelu ”Nitraattiasetus” - PowerPoint PPT Presentation

Maatalouden vesiensuojelu nitraattiasetus
Download
1 / 6

 • 274 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Maatalouden vesiensuojelu ”Nitraattiasetus”. Tausta: EU:n ”nitraattidirektiivi” 12.12.1990 valtioneuvoston päätökset 1998 + 1999 Asetus 9.11.2000 Muutos 23.9.2010 Asetuksen muutos vireillä (luonnos 29.4.2014). Nitraattiasetus (931 / 2000).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Maatalouden vesiensuojelu ”Nitraattiasetus”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maatalouden vesiensuojelu nitraattiasetus

Maatalouden vesiensuojelu”Nitraattiasetus”

Tausta:

EU:n ”nitraattidirektiivi” 12.12.1990

valtioneuvoston päätökset 1998 + 1999

Asetus 9.11.2000

Muutos 23.9.2010

Asetuksen muutos vireillä (luonnos 29.4.2014)

Ylitarkastaja Unto Ritvanen 15.5.2014


Nitraattiasetus 931 2000

Nitraattiasetus (931 / 2000)

Riittävät lannan varastointitilat (12 kk – laidunkausi (max. 4 kk)

Joustot: lannanluovutussopimus, patterointi (Huom! poikkeusmenettely -> ilmoitusvelvollisuus)

Typpilannoitteiden levitysajat

 • Ei lumiselle, pintaroutaiselle tai veden kyllästämälle pellolle!

 • Levityskielto 15.10. – 15.4. (joustot: syksyllä 15.11. saakka tai keväällä 1.4. alkaen, jos maa on sula ja kuiva)

 • Uusi asetus: levityskielto 1.11. – 31.3.

 • Ei nurmelle 15.9 jälkeen (uusi asetus: 1.9. jälkeen vain sijoituslannoitus)

  Syyslevityksessä sijoituslannoitus, multaus tai kyntö 1 vrk:n sisällä

  Syksyllä enimmäismäärät

 • 30 t/ha kuivikelantaa

 • 20 t/ha naudan lietelantaa

 • 15 t/ha sian lietelantaa

 • 10 t/ha siipikarjan tai turkiseläinten lantaa

  Karjanlannan pintalevitys kielletty yli 10 %:n kaltevalle pellolle (uusi asetus: yli 6 % kaltevalla pellolla, jos se on 50 metriä lähempänä vesistöä)

Ylitarkastaja Unto Ritvanen 15.5.2014


Nitraattiasetus jatk

Nitraattiasetus (jatk.)

Lantana levitettävän typen max.määrä 170 kg/ha

Kokonaistyppimäärät (lanta + väkilannoitteet; kg/ha):

 • Syysviljat 170 kg + 30 kg

 • Peruna 130 kg

 • Heinä, laidunnurmi, säilörehu, puutarhakasvit 250 kg

 • Uusi asetus: laitumelle 210 kg /kivennäismaa; 170 kg / eloperäinen maa)

 • Kevätvilja, öljykasvit yms. 170 kg/ha

 • Karkeilla mailla (Ht >) ja turvemailla (nurmi) vähennetään 10 kg/ha

 • Turvemailla viljanviljelyssä vähennetään 20 kg/ha Pohjois-Suomessa

 • Yli 170 kg/ha typpilannoitus jaettava kahteen erään

Ylitarkastaja Unto Ritvanen


Nitraattiasetus jatk1

Nitraattiasetus (jatk.)

Säilörehun puristeneste talteen (lannoituskäyttö; sis. typpilannoitukseen)

Lannan typpianalyysi viiden vuoden välein

Lannoituskirjanpito

Liitteet

Lannan patterointi

Lantaloiden ohjetilavuudet

Suositus nitraatien huuhtoutumisen vähentämisestä

Ylitarkastaja Unto Ritvanen


Nitraattiasetus jatk2

Nitraattiasetus (jatk.)

Lantapatterit

Perusteena oltava työtekniset tai hygieeniset syyt

Patteri tasaiselle pellolle

Ei 100 m lähemmäksi vesistöä tai valtaojaa, 5 m lähemmäksi ojaa eikä 100 m lähemmäksi talousvesikaivoa

Pohjalle vähint. 15 cm mutaa tai turvetta

Talvella lumi pois pohjalta

Patteri peitettävä (turve tai peitto)

Yksi patteri / ha

Ei vuosittain samaan paikkaan

Ylitarkastaja Unto Ritvanen


Nitraattiasetus jatk3

Nitraattiasetus (jatk.)

Päästöjen vähentämissuositukset

Lannan varastointi

 • Varastotilojen tiiveys, kattaminen

 • Valumavesien hallinta

 • Lannan oikea-aikainen käyttö

 • Kevätlevitys !

 • Multaus tai kyntö mahd. nopeasti (< 4 h)

 • Sijoituslannoitus suositeltavaa, nurmille letkulevitys

 • Levitys tyynellä ja viileällä säällä

 • Hajuhaitat / naapuruussuhteet

  Lannan levityspaikka

 • Ojat, vesistöt ja pohjavedet suojattava (suojavyöhykkeet; leveys vähintään 10 m)

 • Kaivojen ympärille vähintään 30 - 100 m:n suojavyöhyke

  Lohkokohtainen kirjanpito

 • Lannoitusmäärät (liuk. N, kokN, kokP)

 • Satotaso

 • Lannoitteiden levitysajankohdat

Ylitarkastaja Unto Ritvanen 15.5.2015


 • Login