TEMA: OBAVJEŠTAJNI PROCES - PowerPoint PPT Presentation

TEMA:
Download
1 / 16

 • 337 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEMA: OBAVJEŠTAJNI PROCES. Predavač: mr. sc. Ivan Pokaz. Što je cilj izlaganja?. Ukazati na značaj obavještajnog djelovanja, kao aktivnosti iz okvira SRM; Ukazati na nedostatak primjerenog hrvatskog nazivlja u tom području (u primjeni);

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEMA: OBAVJEŠTAJNI PROCES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tema obavje tajni proces

TEMA:

OBAVJEŠTAJNI PROCES

Predavač:

mr. sc. Ivan Pokaz


To je cilj izlaganja

Što je cilj izlaganja?

 • Ukazati na značaj obavještajnog djelovanja, kao aktivnosti iz okvira SRM;

 • Ukazati na nedostatak primjerenog hrvatskog nazivlja u tom području (u primjeni);

 • Ukazati na potrebu i važnost jasnih i jednoznačnih definicija pojmova i pripadnih im naziva;

 • Istaknuti razliku i značaj predviđajuće naravi obavještajnih proizvoda u odnosu na njihovu obavještavajuću narav;

Sadržaj


Srm i obavje tajno djelovanje

SRM i obavještajno djelovanje

Intelligence

OBLICI

DJELOVANJA

SRM

Protective

security

!!

Incident

response

Recovery&

continuity

PODRUČJA

PRIMJENE

(PRAKSE)

POSLJEDICE

UGROZE

Fizička

sigurnost

R I Z I C

I

UČINCI

D

O

G

A

Đ

A

J

Informacijska

sigurnost

Upravljanje

sigurnošću

Sigurnost

osoblja

ICT

sigurnost


Sastavnice ob procesa

Sastavnice Ob procesa

Obavještajno osoblje ocjenjuje svaku fazu procesa i obavlja korekcije

Postavljaju se smjernice za tekuće i buduće obavještajne operacije

EVALUACIJA I POVRATNA VEZA

PLANIRANJE

I

USMJERAVANJE

MISIJA

DISTRIBUCIJA

I

INTEGRACIJA

PRIKUPLJANJE

Obavještajni proizvodi se stavljaju na raspolaganje korisnicima

Obavještajni izvori prikupljaju obavještajne podatke

ANALIZA

I

PROIZVODNJA

PROCESIRANJE

I

KORIŠTENJE

Obavještajne informacije se analiziraju, koreliraju, integriraju radi stvaranja obavještajnih proizvoda potrebnih korisniku

Obavještajni podaci interpretiraju se i transformiraju u obavještajnu informaciju prikladnu za korisnika i za rad obavještajnih analitičara


Tri informacijske sastavnice ob procesa

Tri informacijske sastavnice Ob procesa

PRIKUPLJANJE

PROCESIRANJE

I

KORIŠTENJE

ANALIZA

I

PROIZVODNJA


Neprimjerenost hrvatske terminologije

Neprimjerenost hrvatske terminologije

Sadržaj

AJP 2.0

ZDRUŽENA

OBAVJEŠTAJNA, PROTUOBAVJEŠTAJNA

I SIGURNOSNA DOKTRINA


Od podatka do korisnika

Od podatka do korisnika

Korisnik

Informacija

Proizvod

 • Dekodiranje

 • Prijevod

 • Koreliranje

 • Formatiranje

Integracija

Interpretacija

Prikupljeni

podatak

Vrednovanje

Analiza


Nedostatak hrvatskog nazivlja

Nedostatak hrvatskog nazivlja

Obavještajna doktrina SAD

Klasifikacija znanja

 • Data

 • Information

 • Intelligence

 • Podatak

 • Informacija

 • Znanje

 • Mudrost

Za ovo nema

primjerenog

hrvatskog

“obavještajnog”

naziva

INTELLIGENCE

DJELOVANJE (ACTIVITIES)

STRUKTURA (AGENCIES, SERVICES)

PROIZVOD


Nedostatak hrvatskog nazivlja1

Nedostatak hrvatskog nazivlja

Obavještajna doktrina SAD

Klasifikacija znanja

 • Data

 • Information

 • Intelligence

 • Podatak

 • Informacija

 • Znanje

 • Mudrost

= Obavijest

?

Obavještajno

INTELLIGENCE

Obavještajna

Kao DJELOVANJE

Obavještajni

Kao SLUŽBA

Kao PROIZVOD


Vremenska dimenzija ob proizvoda

Vremenska dimenzija Ob proizvoda

Prošlost

Budućnost

Pojave

Djelovanje

PROJEKCIJE

PROSUDBE

PROGNOZE

DOKAZI

DOKUMENTI

ZAPISI

Sadašnjost

OBAVIJESTI

IZVJESNICE

Događaji

Ponašanje

Ne - znano

Znano


Veza informacija i izvjesnica elementi djelovanja

Veza informacija i izvjesnica - elementi djelovanja

CILJ, SVRHA

SREDSTVA

PROCJENA STANJA

MOTIVI

CILJ, SVRHA

SREDSTVA

PROCJENA STANJA

MOTIVI

IZVJESNICE

(PROSUDBE)

NAMJERE

INFORMACIJE

(PROCJENE)

MOGUĆNOSTI


Ugroza kao potencijalno djelovanje

Ugroza kao potencijalno djelovanje

PROSUDBA

ŽELJA

X

POUZDANJE

=

NAMJERA

=

UGROZA

X

RESURSI

X

ZNANJE

=

MOGUĆNOSTI

PROCJENA


Kategorije obavje tajnih proizvoda

Kategorije obavještajnih proizvoda

Sadržaj

 • Indikatori i upozorenjaI&W

 • Tekuće informacijeCurrent Intell.

 • Opći vojni podaciGMI

 • Podaci o ciljevimaTarget Intell.

 • Znanost i tehnologijaS&T Intell.

 • Protuobavještajne informacijeCI

 • Prosudbe Estimative Intelligence


Principi obavje tajnog djelovanja

Principi obavještajnog djelovanja

Sadržaj

 • Perspektiva

 • Sinkronizacija

 • Integritet

 • Jedinstvo napora

 • Red prvenstva

 • Izvrsnost

 • Predviđanje

 • Agilnost

 • Suradnja

 • Spajanje

 • Misliti kao protivnik

 • Uskladiti djelovanje s planom operacije

 • Zadržati intelektualno poštenje

 • Ostvariti sinergiju

 • Odrediti prioritete u skladu s potrebama

 • Težiti što boljoj kvaliteti

 • Preuzeti rizik povezan s predviđanjem

 • Biti fleksibilan u odnosu na promjene

 • Surađivati s drugim službama

 • Koristiti sve izvore


Tema obavje tajni proces

Intelligence

Protective

security

SRM

Oblici

DJELOVANJA

Incident

response

Recovery&

continuity

Područja

PRIMJENE

(PRAKSE)

R

I

Z

I

C

I

Physical

security

UGROZE

Information

security

POS

LJED

I

CE

INC

I

Security

menagement

DOGAĐAJ

People

security

ICT

security

vrijeme


Matrica nositelja aktivnosti

Matrica nositelja aktivnosti

Physical

security

Information

security

Security

menagement

Obavještajni

profesionalci

People

security

Šef sigurnosti

Šef sigurnosti

ICT

security


 • Login