TEMA:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

TEMA: OBAVJEŠTAJNI PROCES PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEMA: OBAVJEŠTAJNI PROCES. Predavač: mr. sc. Ivan Pokaz. Što je cilj izlaganja?. Ukazati na značaj obavještajnog djelovanja, kao aktivnosti iz okvira SRM; Ukazati na nedostatak primjerenog hrvatskog nazivlja u tom području (u primjeni);

Download Presentation

TEMA: OBAVJEŠTAJNI PROCES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TEMA:

OBAVJEŠTAJNI PROCES

Predavač:

mr. sc. Ivan Pokaz


Što je cilj izlaganja?

 • Ukazati na značaj obavještajnog djelovanja, kao aktivnosti iz okvira SRM;

 • Ukazati na nedostatak primjerenog hrvatskog nazivlja u tom području (u primjeni);

 • Ukazati na potrebu i važnost jasnih i jednoznačnih definicija pojmova i pripadnih im naziva;

 • Istaknuti razliku i značaj predviđajuće naravi obavještajnih proizvoda u odnosu na njihovu obavještavajuću narav;

Sadržaj


SRM i obavještajno djelovanje

Intelligence

OBLICI

DJELOVANJA

SRM

Protective

security

!!

Incident

response

Recovery&

continuity

PODRUČJA

PRIMJENE

(PRAKSE)

POSLJEDICE

UGROZE

Fizička

sigurnost

R I Z I C

I

UČINCI

D

O

G

A

Đ

A

J

Informacijska

sigurnost

Upravljanje

sigurnošću

Sigurnost

osoblja

ICT

sigurnost


Sastavnice Ob procesa

Obavještajno osoblje ocjenjuje svaku fazu procesa i obavlja korekcije

Postavljaju se smjernice za tekuće i buduće obavještajne operacije

EVALUACIJA I POVRATNA VEZA

PLANIRANJE

I

USMJERAVANJE

MISIJA

DISTRIBUCIJA

I

INTEGRACIJA

PRIKUPLJANJE

Obavještajni proizvodi se stavljaju na raspolaganje korisnicima

Obavještajni izvori prikupljaju obavještajne podatke

ANALIZA

I

PROIZVODNJA

PROCESIRANJE

I

KORIŠTENJE

Obavještajne informacije se analiziraju, koreliraju, integriraju radi stvaranja obavještajnih proizvoda potrebnih korisniku

Obavještajni podaci interpretiraju se i transformiraju u obavještajnu informaciju prikladnu za korisnika i za rad obavještajnih analitičara


Tri informacijske sastavnice Ob procesa

PRIKUPLJANJE

PROCESIRANJE

I

KORIŠTENJE

ANALIZA

I

PROIZVODNJA


Neprimjerenost hrvatske terminologije

Sadržaj

AJP 2.0

ZDRUŽENA

OBAVJEŠTAJNA, PROTUOBAVJEŠTAJNA

I SIGURNOSNA DOKTRINA


Od podatka do korisnika

Korisnik

Informacija

Proizvod

 • Dekodiranje

 • Prijevod

 • Koreliranje

 • Formatiranje

Integracija

Interpretacija

Prikupljeni

podatak

Vrednovanje

Analiza


Nedostatak hrvatskog nazivlja

Obavještajna doktrina SAD

Klasifikacija znanja

 • Data

 • Information

 • Intelligence

 • Podatak

 • Informacija

 • Znanje

 • Mudrost

Za ovo nema

primjerenog

hrvatskog

“obavještajnog”

naziva

INTELLIGENCE

DJELOVANJE (ACTIVITIES)

STRUKTURA (AGENCIES, SERVICES)

PROIZVOD


Nedostatak hrvatskog nazivlja

Obavještajna doktrina SAD

Klasifikacija znanja

 • Data

 • Information

 • Intelligence

 • Podatak

 • Informacija

 • Znanje

 • Mudrost

= Obavijest

?

Obavještajno

INTELLIGENCE

Obavještajna

Kao DJELOVANJE

Obavještajni

Kao SLUŽBA

Kao PROIZVOD


Vremenska dimenzija Ob proizvoda

Prošlost

Budućnost

Pojave

Djelovanje

PROJEKCIJE

PROSUDBE

PROGNOZE

DOKAZI

DOKUMENTI

ZAPISI

Sadašnjost

OBAVIJESTI

IZVJESNICE

Događaji

Ponašanje

Ne - znano

Znano


Veza informacija i izvjesnica - elementi djelovanja

CILJ, SVRHA

SREDSTVA

PROCJENA STANJA

MOTIVI

CILJ, SVRHA

SREDSTVA

PROCJENA STANJA

MOTIVI

IZVJESNICE

(PROSUDBE)

NAMJERE

INFORMACIJE

(PROCJENE)

MOGUĆNOSTI


Ugroza kao potencijalno djelovanje

PROSUDBA

ŽELJA

X

POUZDANJE

=

NAMJERA

=

UGROZA

X

RESURSI

X

ZNANJE

=

MOGUĆNOSTI

PROCJENA


Kategorije obavještajnih proizvoda

Sadržaj

 • Indikatori i upozorenjaI&W

 • Tekuće informacijeCurrent Intell.

 • Opći vojni podaciGMI

 • Podaci o ciljevimaTarget Intell.

 • Znanost i tehnologijaS&T Intell.

 • Protuobavještajne informacijeCI

 • Prosudbe Estimative Intelligence


Principi obavještajnog djelovanja

Sadržaj

 • Perspektiva

 • Sinkronizacija

 • Integritet

 • Jedinstvo napora

 • Red prvenstva

 • Izvrsnost

 • Predviđanje

 • Agilnost

 • Suradnja

 • Spajanje

 • Misliti kao protivnik

 • Uskladiti djelovanje s planom operacije

 • Zadržati intelektualno poštenje

 • Ostvariti sinergiju

 • Odrediti prioritete u skladu s potrebama

 • Težiti što boljoj kvaliteti

 • Preuzeti rizik povezan s predviđanjem

 • Biti fleksibilan u odnosu na promjene

 • Surađivati s drugim službama

 • Koristiti sve izvore


Intelligence

Protective

security

SRM

Oblici

DJELOVANJA

Incident

response

Recovery&

continuity

Područja

PRIMJENE

(PRAKSE)

R

I

Z

I

C

I

Physical

security

UGROZE

Information

security

POS

LJED

I

CE

INC

I

Security

menagement

DOGAĐAJ

People

security

ICT

security

vrijeme


Matrica nositelja aktivnosti

Physical

security

Information

security

Security

menagement

Obavještajni

profesionalci

People

security

Šef sigurnosti

Šef sigurnosti

ICT

security


 • Login