Veroudering,
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 61

Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veroudering, gepaste zorg en bijbehorende centjes. Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis. Waar gaan we naar toe…. Prognose aantal 65- en 80-plussers tot 2050 (Bron: CBS Bevolkingsprognose). Aantal (X mln). Percentage 65+ers in Europese landen 2000-2050.

Download Presentation

Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veroudering,

gepaste zorg

en bijbehorende

centjes

Dr. Huub MaasGeriater, TweeSteden ziekenhuis


Waar gaan we naar toe…


Prognose aantal 65- en 80-plussers tot 2050

(Bron: CBS Bevolkingsprognose)

Aantal (X mln)


Percentage 65+ers in Europese landen 2000-2050


Levensverwachtingneemt gestaag toe


Levensverwachting neemt toe

 • Uitbannen kinder- en kraamvrouwensterfte

 • Reductie sterfte hart-vaatziekte op middelbare leeftijd

 • Verbetering prognose van enkele kankertypen

 • Maar betreft slechts prognose voor uw kleinkind!


Levensverwachting en beperkingen


Waarom mannen korter leven


Het verschil wordt steeds kleiner


Schatten we de eigen levensverwachting goed in?


Wat is de levensverwachting….?


Levensverwachting in jaren (CBS)


Relaties en overleving?


Gezondheidsstatus

Bron: RIVM


Ontwikkeling gezondheid, levensverwachting en beperkingen ?

 • Vroegdiagnostiek

 • Een lichaam verandert niet zo snel, de maatschappij wel

 • Preventie- moeilijker dan gedacht- preventieparadox op hoge leeftijd


Wat is oud?


Gezondheid, levensverwachting, ziekte en beperkingen

 • Wat is ziekte?

 • Wat zijn de beperkingen?

 • Gezondheid? Risicofactor versus ziekte?


Ouderen nu en hun zorgvraag

 • Nu en in de toekomst:

  beperkingen worden niet geaccepteerd →analyse(SCP 2004)behandelingcompensatie

 • Jonge ouderen met ziekte: meer vitaal maar grotere zorgvraag(Delsing 2005)


Wat is er anders bij ouderen met een ziekte?“gepaste zorg”


Wat is er anders bij ouderen met een ziekte?

 • Meerdere ziekten tegelijk

 • Vaak acute ziekte bij chronische aandoening

 • Organen: minder reserve-capaciteit

 • Regelsystemen sneller uit het lood

 • Snellere impact op functioneren/zelfredzaamheid

 • Ziektepresentatie verandert- minder symptomen- symptomen toegeschreven aan eerdere ziekte- andere symptomen


Wat is er anders bij ouderen met een ziekte en hun behandeling?

 • Tegenstrijdige behandeladviezen

 • Meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd (polyfarmacie)

 • Time to benefit aanwezig?

 • Moeite doen voor een behandeling?

 • Ageisme bij maatschappij of medici?


Wanneer naar de geriater?


Wanneer naar de geriater?≠Dementoloog


Nierfunctie neemt 50% af tussen 20e en 80e levensjaar Interindividuele verschillen


Hart-vaatstelsel

 • Vaak hoge bovendruk

 • Verminderd vermogen om hartritme te verhogen

 • Meer bloeddrukdaling bij overeindkomen

 • Moeizamer vulling van de kamer


Enkele lichamelijke vermogens:

 • Osteoporose

 • Sarcopenie

 • Geleidingstijden in zenuwen

 • Gehoor

 • Zuurgraad maag


Psychische vermogens

 • verbeteren tot 30-40

 • stabiliseren tot begin 60

 • verandering gewaar eind 60

 • verandering opgemerkt midden 70

 • Use it or loose it ???


Geheugenstoornis?

 • Waar ligt bril, sleutel?

 • Namen kwijt maar al jaren niet gezien?

 • Waarom kwam ik ook weer hier?

 • Maar een sok hoort niet in een koelkast

 • Verhoudingen in een familie vergeten

 • Pincode

 • Na uitleg een belangrijke afspraak vergeten


Dementie van het Alzheimertype

stoornis in geheugen

en

stoornis in begripstoornis in handelenstoornis in taal(begrip)stoornis in uitvoerende functies

enimpact op dagelijks leven


Preventie

 • Hoge opleiding op jongere leeftijd

 • Zingeving - geluk?

 • Voeding?

 • Beweging?


Geheugenproblemen en dan

 • Lijstjes – neerschrijven

 • Visualisatie van informatie

 • Herhalen, herhalen

 • Geen dubbeltaken !

 • Opmerking: geheugenstoornis >> conversie dementie


Meerdere ziekten tegelijk


Invloed van bijkomende ziekten op overleving (N = 3378)

Geen

Mild

deel overlevend

Matig

Ernstig

Log Rank = 186.0, p < 0.001

Overleving (Maanden)


Onderbehandeling?

Overleving van vrouwen met eierstok-kanker (stadium II/III)

Maas et al, 2005


Overbehandeling?

Overleving: geen chemotherapie 3 maandenminder dan 4 kuren 4 maanden

4 of meer kuren 12 maanden

Janssen-Heijnen, Maas 2011


Borstkanker: 3-jaars overleving, comorbiditeit en stadium

Satariano et al. 1994


Identieke behandeling?


Gepaste zorg voor ouderen in toekomst

 • Geïndividualiseerde behandeling

 • Wat vereist dit?

  1. Kennis van ziekte, risicofactoren en leeftijdseffecten2. Invloed van zelfredzaamheid, geestelijke beperking, voedingstoestand3. Impact op functioneren, zelfstandigheid

  4. Respect voor de “eigen” afweging van de patient


Geen tweederangsbehandeling


De centjesMag het ook wat kosten?


Wat kost het?


Nederland in internationaal perspectief


Zorg wordt steeds (sneller?) duurder

 • Hoe rijker het land, hoe hoger het zorgpercentage BNP

 • Professionalisering ‘liefdewerk’

 • Wet van Baumol: zelfde werk steeds duurder

 • Kwaliteit : maximum is minimum

 • ‘Equity’ principe


Huidige AWBZ

Kosten in vogelvlucht

CURE

Medisch Specialistische Zorg(€17,7 mld.)

Farmacie(€ 5,1 mld.)

Inkomensafhankelijke premie

( €16,6 mld..)

Schade Cure 2009 € 32,6 mld.

Geestelijke

gezondheidszorg(€ 3,5 mld.)

Hulpmiddelen(€ 1,3mld.)

Nominale premie

( €12,2 mld.)

Huisartsen(€ 2,2 mld.)

Mondzorg(€ 0,7 mld.)

Opbrengst eigen risico

( € 1,4 mld.)

Paramedisch (€ 0,6 mld.)

Ziekenvervoer(€ 0,6 mld.)

Rijksbijdrage < 18jaar

( € 2,1 mld.)

Geboortezorg(€ 0,4 mld.)

CARE

Premies

( €14, 6 mld.)

Schade Care 2009 € 22,2 mld.

Verpleging & Verzorging (€ 12,0 mld.)

Gehandicaptenzorg(€ 6,0 mld.)

BIKK (Bijdrage in Kosten Kortingen)

( € 4,9 mld.)

GGZ(€1,5 mld.)

Overige Zorg(€ 0,3 mld.)

Eigen bijdragen

( €1,5 mld.)

Subsidies

(€ 2,2 mld.)

*Gebaseerd op CVZ Kwartaalbericht 2009


Ontwikkelingen in de AWBZ

Aandeel BNP dat wordt besteed aan AWBZ


De zorg in verhouding tot…

Een jaar koningshuiskost 39 miljoen

 • Dat is 0,2 dagen zorg

Een jaar cultuurkost 914 miljoen

 • Dat is 5 dagen zorg

Alle beleidsambtenarenop Rijksniveau kosten per jaar 910 miljoen

 • Dat is 5 dagen zorg


Maar…ook baten van de zorg!

Bron: Pomp, 2010


Typisch ‘Nederlands’ aan de gezondheidszorg

 • Publicly financed, privately provided

 • Volksverzekering als particuliere verzekering

 • Groot basispakket in de zorg

 • Accent op cure en care (AWBZ/WMO)

 • Weinig ziekenhuis, weinig particuliere zorg, weinig artsen

 • Patiëntenrechten

 • Dominante eerste lijn, tweede lijn op afstand

 • Beperkt geneesmiddelengebruik

Sociaal en Cultureel Planbureau


Nieuwe kostbare principes

 • Marktwerking en concurrentie – effectief?

 • Van aanbod- naar vraaggericht werken – echt waar?

 • Keten en uitgebreidheid: preventie/cure/care – beheersbaar?


Toelichting

95 % van de bevolking

ouder dan 90 jaar maakt

gebruik van AWBZ-zorg.

De 90-jarigen maken 1 %

van de bevolking uit. Van

de 90-jarigen maken 38

duizend personen gebruik

van intramurale zorg en

42 duizend personen van

extramurale zorg.

AWBZ in vogelvlucht


Regeer- en Gedoogakkoord

Differentiëren ziekenhuizen (eerste hulp?)

Ketenzorg vanuit huisartsenzorg

Beheersen, ook in AWBZ

 • Scheiden wonen en zorg

 • Begeleiding naar gemeenten (WMO)

 • Uitvoering door zorgverzekeraars

 • Revalidatie uit AWBZ

  Eigen bijdrage

 • Vermogensinkomensbijtelling AWBZ

  Pakket aanpassen


Maar………………Slechts 15% van de toename van zorgkosten is gevolg van vergrijzing……….

Nyfer 2012


Dus niet somberen……

 • Vergrijzende populatie = verdelingsprobleemEconomische groei vergemakkelijkt delenWat is acceptabele loyaliteit?

 • Leeftijdsbestendig wonenTeleservice, domotica (zelf betalen!)Massa-individualisatie houdt diensten betaalbaar


Dus niet somberen…

 • Ouderen beschikken over schaars kapitaaltijdervaringsociale tijd (voor anderen)vrije tijd (eigen ontspanning)

 • Ouderen zijn vitaalmaar vormen een nachtkaarsgeneratie


Crisis, what crisis?

 • Gezondheidszorg past zich inhoudelijk aan specifieke ouderengeneeskunde

 • Beperkt financieel vergrijzingsprobleemVooral probleem van verdeling en herijking

 • Ontgroeningsprobleem ?

 • Conflict of harmonie tussen generaties?


 • Login