Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis - PowerPoint PPT Presentation

Veroudering,
Download
1 / 61

 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veroudering, gepaste zorg en bijbehorende centjes. Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis. Waar gaan we naar toe…. Prognose aantal 65- en 80-plussers tot 2050 (Bron: CBS Bevolkingsprognose). Aantal (X mln). Percentage 65+ers in Europese landen 2000-2050.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Veroudering,

gepaste zorg

en bijbehorende

centjes

Dr. Huub MaasGeriater, TweeSteden ziekenhuis


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Waar gaan we naar toe…


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Prognose aantal 65- en 80-plussers tot 2050

(Bron: CBS Bevolkingsprognose)

Aantal (X mln)


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Percentage 65+ers in Europese landen 2000-2050


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Levensverwachtingneemt gestaag toe


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Levensverwachting neemt toe

 • Uitbannen kinder- en kraamvrouwensterfte

 • Reductie sterfte hart-vaatziekte op middelbare leeftijd

 • Verbetering prognose van enkele kankertypen

 • Maar betreft slechts prognose voor uw kleinkind!


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Levensverwachting en beperkingen


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Waarom mannen korter leven


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Het verschil wordt steeds kleiner


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Schatten we de eigen levensverwachting goed in?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wat is de levensverwachting….?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Levensverwachting in jaren (CBS)


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Relaties en overleving?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Gezondheidsstatus

Bron: RIVM


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Ontwikkeling gezondheid, levensverwachting en beperkingen ?

 • Vroegdiagnostiek

 • Een lichaam verandert niet zo snel, de maatschappij wel

 • Preventie- moeilijker dan gedacht- preventieparadox op hoge leeftijd


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wat is oud?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Gezondheid, levensverwachting, ziekte en beperkingen

 • Wat is ziekte?

 • Wat zijn de beperkingen?

 • Gezondheid? Risicofactor versus ziekte?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Ouderen nu en hun zorgvraag

 • Nu en in de toekomst:

  beperkingen worden niet geaccepteerd →analyse(SCP 2004)behandelingcompensatie

 • Jonge ouderen met ziekte: meer vitaal maar grotere zorgvraag(Delsing 2005)


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wat is er anders bij ouderen met een ziekte?“gepaste zorg”


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wat is er anders bij ouderen met een ziekte?

 • Meerdere ziekten tegelijk

 • Vaak acute ziekte bij chronische aandoening

 • Organen: minder reserve-capaciteit

 • Regelsystemen sneller uit het lood

 • Snellere impact op functioneren/zelfredzaamheid

 • Ziektepresentatie verandert- minder symptomen- symptomen toegeschreven aan eerdere ziekte- andere symptomen


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wat is er anders bij ouderen met een ziekte en hun behandeling?

 • Tegenstrijdige behandeladviezen

 • Meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd (polyfarmacie)

 • Time to benefit aanwezig?

 • Moeite doen voor een behandeling?

 • Ageisme bij maatschappij of medici?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wanneer naar de geriater?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wanneer naar de geriater?≠Dementoloog


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Nierfunctie neemt 50% af tussen 20e en 80e levensjaar Interindividuele verschillen


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Hart-vaatstelsel

 • Vaak hoge bovendruk

 • Verminderd vermogen om hartritme te verhogen

 • Meer bloeddrukdaling bij overeindkomen

 • Moeizamer vulling van de kamer


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Enkele lichamelijke vermogens:

 • Osteoporose

 • Sarcopenie

 • Geleidingstijden in zenuwen

 • Gehoor

 • Zuurgraad maag


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Psychische vermogens

 • verbeteren tot 30-40

 • stabiliseren tot begin 60

 • verandering gewaar eind 60

 • verandering opgemerkt midden 70

 • Use it or loose it ???


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Geheugenstoornis?

 • Waar ligt bril, sleutel?

 • Namen kwijt maar al jaren niet gezien?

 • Waarom kwam ik ook weer hier?

 • Maar een sok hoort niet in een koelkast

 • Verhoudingen in een familie vergeten

 • Pincode

 • Na uitleg een belangrijke afspraak vergeten


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Dementie van het Alzheimertype

stoornis in geheugen

en

stoornis in begripstoornis in handelenstoornis in taal(begrip)stoornis in uitvoerende functies

enimpact op dagelijks leven


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Preventie

 • Hoge opleiding op jongere leeftijd

 • Zingeving - geluk?

 • Voeding?

 • Beweging?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Geheugenproblemen en dan

 • Lijstjes – neerschrijven

 • Visualisatie van informatie

 • Herhalen, herhalen

 • Geen dubbeltaken !

 • Opmerking: geheugenstoornis >> conversie dementie


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Meerdere ziekten tegelijk


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Invloed van bijkomende ziekten op overleving (N = 3378)

Geen

Mild

deel overlevend

Matig

Ernstig

Log Rank = 186.0, p < 0.001

Overleving (Maanden)


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Onderbehandeling?

Overleving van vrouwen met eierstok-kanker (stadium II/III)

Maas et al, 2005


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Overbehandeling?

Overleving: geen chemotherapie 3 maandenminder dan 4 kuren 4 maanden

4 of meer kuren 12 maanden

Janssen-Heijnen, Maas 2011


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Borstkanker: 3-jaars overleving, comorbiditeit en stadium

Satariano et al. 1994


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Identieke behandeling?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Gepaste zorg voor ouderen in toekomst

 • Geïndividualiseerde behandeling

 • Wat vereist dit?

  1. Kennis van ziekte, risicofactoren en leeftijdseffecten2. Invloed van zelfredzaamheid, geestelijke beperking, voedingstoestand3. Impact op functioneren, zelfstandigheid

  4. Respect voor de “eigen” afweging van de patient


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Geen tweederangsbehandeling


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

De centjesMag het ook wat kosten?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Wat kost het?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Nederland in internationaal perspectief


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Zorg wordt steeds (sneller?) duurder

 • Hoe rijker het land, hoe hoger het zorgpercentage BNP

 • Professionalisering ‘liefdewerk’

 • Wet van Baumol: zelfde werk steeds duurder

 • Kwaliteit : maximum is minimum

 • ‘Equity’ principe


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Huidige AWBZ

Kosten in vogelvlucht

CURE

Medisch Specialistische Zorg(€17,7 mld.)

Farmacie(€ 5,1 mld.)

Inkomensafhankelijke premie

( €16,6 mld..)

Schade Cure 2009 € 32,6 mld.

Geestelijke

gezondheidszorg(€ 3,5 mld.)

Hulpmiddelen(€ 1,3mld.)

Nominale premie

( €12,2 mld.)

Huisartsen(€ 2,2 mld.)

Mondzorg(€ 0,7 mld.)

Opbrengst eigen risico

( € 1,4 mld.)

Paramedisch (€ 0,6 mld.)

Ziekenvervoer(€ 0,6 mld.)

Rijksbijdrage < 18jaar

( € 2,1 mld.)

Geboortezorg(€ 0,4 mld.)

CARE

Premies

( €14, 6 mld.)

Schade Care 2009 € 22,2 mld.

Verpleging & Verzorging (€ 12,0 mld.)

Gehandicaptenzorg(€ 6,0 mld.)

BIKK (Bijdrage in Kosten Kortingen)

( € 4,9 mld.)

GGZ(€1,5 mld.)

Overige Zorg(€ 0,3 mld.)

Eigen bijdragen

( €1,5 mld.)

Subsidies

(€ 2,2 mld.)

*Gebaseerd op CVZ Kwartaalbericht 2009


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Ontwikkelingen in de AWBZ

Aandeel BNP dat wordt besteed aan AWBZ


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

De zorg in verhouding tot…

Een jaar koningshuiskost 39 miljoen

 • Dat is 0,2 dagen zorg

Een jaar cultuurkost 914 miljoen

 • Dat is 5 dagen zorg

Alle beleidsambtenarenop Rijksniveau kosten per jaar 910 miljoen

 • Dat is 5 dagen zorg


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Maar…ook baten van de zorg!

Bron: Pomp, 2010


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Typisch ‘Nederlands’ aan de gezondheidszorg

 • Publicly financed, privately provided

 • Volksverzekering als particuliere verzekering

 • Groot basispakket in de zorg

 • Accent op cure en care (AWBZ/WMO)

 • Weinig ziekenhuis, weinig particuliere zorg, weinig artsen

 • Patiëntenrechten

 • Dominante eerste lijn, tweede lijn op afstand

 • Beperkt geneesmiddelengebruik

Sociaal en Cultureel Planbureau


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Nieuwe kostbare principes

 • Marktwerking en concurrentie – effectief?

 • Van aanbod- naar vraaggericht werken – echt waar?

 • Keten en uitgebreidheid: preventie/cure/care – beheersbaar?


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Toelichting

95 % van de bevolking

ouder dan 90 jaar maakt

gebruik van AWBZ-zorg.

De 90-jarigen maken 1 %

van de bevolking uit. Van

de 90-jarigen maken 38

duizend personen gebruik

van intramurale zorg en

42 duizend personen van

extramurale zorg.

AWBZ in vogelvlucht


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Regeer- en Gedoogakkoord

Differentiëren ziekenhuizen (eerste hulp?)

Ketenzorg vanuit huisartsenzorg

Beheersen, ook in AWBZ

 • Scheiden wonen en zorg

 • Begeleiding naar gemeenten (WMO)

 • Uitvoering door zorgverzekeraars

 • Revalidatie uit AWBZ

  Eigen bijdrage

 • Vermogensinkomensbijtelling AWBZ

  Pakket aanpassen


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Maar………………Slechts 15% van de toename van zorgkosten is gevolg van vergrijzing……….

Nyfer 2012


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Dus niet somberen……

 • Vergrijzende populatie = verdelingsprobleemEconomische groei vergemakkelijkt delenWat is acceptabele loyaliteit?

 • Leeftijdsbestendig wonenTeleservice, domotica (zelf betalen!)Massa-individualisatie houdt diensten betaalbaar


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Dus niet somberen…

 • Ouderen beschikken over schaars kapitaaltijdervaringsociale tijd (voor anderen)vrije tijd (eigen ontspanning)

 • Ouderen zijn vitaalmaar vormen een nachtkaarsgeneratie


Dr huub maas geriater tweesteden ziekenhuis

Crisis, what crisis?

 • Gezondheidszorg past zich inhoudelijk aan specifieke ouderengeneeskunde

 • Beperkt financieel vergrijzingsprobleemVooral probleem van verdeling en herijking

 • Ontgroeningsprobleem ?

 • Conflict of harmonie tussen generaties?


 • Login