Aplicatia excel are 3 mari facilit i
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Aplicatia Excel are 3 mari facilit ăţ i: PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aplicatia Excel are 3 mari facilit ăţ i:. Calcul tabelar (utilizarea func ţ iilor si a formulelor) Gestionarea listelor (bazelor de date) Reprezentarea grafic ă a datelor din celule. Gestionarea listelor. Defini ţ ie:.

Download Presentation

Aplicatia Excel are 3 mari facilit ăţ i:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aplicatia Excel are 3 mari facilităţi:

 • Calcul tabelar (utilizarea funcţiilor si a formulelor)

 • Gestionarea listelor (bazelor de date)

 • Reprezentarea grafică a datelor din celule


Gestionarea listelor


Definiţie:

O listăîn Excel este un tabel în care informaţia este bine structurată (fiecare coloana conţine date de acelasi tip, care au aceeasi semnificaţie)


Condiţii care trebuie îndeplinite:

 • In cadrul tabelului nu pot exista celule unite

 • Trebuie să existe un cap de tabel

 • Nu pot exista rânduri goale (un rând gol semnifică sfârşitul listei


Exemplu:

nume campuri

(etichete)

înregistrări

(articole)

câmpuri (fields)


Explicatii: NUME, MEDIA , ABSENTE sunt numele câmpurilor (sau etichete)

 • pe coloana NUME vor exista numai date de tip text cu semnificaţie de nume

 • pe coloana MEDIA numai date de tip numeric cu semnificaţia de medie

 • pe coloana ABSENTE numai date de tip numeric cu semnificaţia de număr de absenţe


O listăîn Excel

 • Poate avea max. 256 câmpuri

 • Poate avea sute , chiar mii de înregistrări, fiind considerata o bază de date de volum mediu (alte programe pot gestiona baze de date de volum şi mai mare !!!)


Lista abonaţilor telefonici

Lista cărţilor dintr-o bibliotecă

Lista produselor unui magazin

Alte exemple:


Pricipalele operaţii care se pot aplica listelor:

 • SORTAREA

 • FILTRAREA


Sortarea

 • înseamnă :

  • aranjarea alfabetică (A-Z sau Z-A), pentru câmpurile de tip text

  • aranjarea articolelor în ordine crescătoare sau descrescătoare pentru câmpurile de tip numeric, dată calendaristică, sau timp

 • se face cu comanda Data/Sort, având cursorul poziţionat în interiorul listei


Exemple:

inainte

 • sortarea elevilor după nume

 • sortarea elevilor după medii

 • sortarea unor apeluri telefonice după durata convorbirii

dupa sortare


Sortarea poate fi :

 • primară

 • secundară

 • terţiară


O modalitate mai rapidă de sortare este cu ajutorul butoanelor existente pe bara de instrumente.


Filtrarea

 • înseamnă selectarea articolelor din listă care satisfac una sau mai multe condiţii

 • se face cu comanda Data/ Filter având cursorul poziţionat în interiorul listei


Mod de lucru:

 • efectuati click pe săgeata listei derulante ataşată fiecărui câmp pentru a avea acces la lista de criterii a câmpului.

 • alegeţi un filtru


Opţiunea Custom permite formularea unor criterii de filtrare bazate pe operatori aritmetici (<,>,=) şi operatori logici (OR, AND, NOT)

 • Restul articolelor din listă nu sunt eliminate, ci doar ascunse

 • Revenirea la lista iniţială se face cu click pe săgeată si selectarea opţiunii All

 • Înlăturarea filtrului se face repetând comanda Data/Filter

ckick !


filtrăm elevii cu mai mult de 10 absenţe

filtrăm elevii a căror medie e mai mare decât 9,00

filtrăm produsele a căror denumire începe cu M şiau preţ mai mic de 3.9

filtrăm produsele aflate în cantitate mai mare de 30 dar mai mică de 50

Exemple:


Filtrarea poate fi:

Autofilter =filtrare automată –ca în exemplele precedente

Advanced Filter =filtrare avansată- criteriile după care se face sunt mai complexe şi se introduc în cadrul foii de calcul, într-o alta zonă


Temăîn clasă:

1. Creaţi o listă cu elevii clasei voastre, care să conţină următoarele câmpuri:

 • Nume

 • Notă test iniţial

 • Notă test final

 • Notă proba practică

 • Nr. absenţe


2. Sortaţi după:

Nume –ordine alfabetică

Nota la proba practică- ordine descrescătoare

3. Filtraţi după:

elevii cu nota la teste sub 8

elevii cu nota la proba practicăîntre 6 si 8

elevii cu 10 pe linie

primii 10 elevi la proba practică (Top 10)

elevii cu nume după litera F (is greater than F)

elevii al caror nume începe cu C (C* sau begin with C)

elevele al căror nume conţine Ioana sau Raluca

obs. se foloseşte opţiunea Custom


Timp de lucru: 15 minute


 • Login