Γένεση και εξέλιξη αστέρων
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Γένεση και εξέλιξη αστέρων PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Γένεση και εξέλιξη αστέρων. Γιάννης Σειραδάκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχές που διέπουν την αστρική εξέλιξη. Εξισορρόπηση Βαρυτικής και θερμοδυναμικής πίεσης Συνεχής ακτινοβολία (2 ο Θερμοδυναμικό αξίωμα) Απόσταση αστέρων: d = 10 6 R (μη κοινωνικά όντα!)

Download Presentation

Γένεση και εξέλιξη αστέρων

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5055860

Γένεση και εξέλιξη αστέρων

Γιάννης Σειραδάκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


5055860

Αρχές που διέπουν την αστρική εξέλιξη

Εξισορρόπηση Βαρυτικής και θερμοδυναμικής πίεσης

Συνεχής ακτινοβολία (2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα)

Απόσταση αστέρων: d =106R (μη κοινωνικά όντα!)

Αστρικός άνεμος. Ελάττωση μάζας

Στην Κύρια Ακολουθία, οι αστέρες εξελίσσονται ελάχιστα


Eddington

Για αστέρες μεγάλης μάζας, η πίεση της παραγόμενης ακτινοβολίας υπερβαίνει τη βαρυτική και τα εξωτερικά στρώματα αποτινάσσονται

Η οριακή φωτεινότητα του Eddington

όπου X = περιεκτικότητα σε υδρογόνο.

Η σχέση μάζας-φωτεινότητας για βαρείς αστέρες είναι L = 3 (M/ Μ)2.91 L .

Επομένωςγια την οριακή φωτεινότητα βρίσκουμε

Mmax ~ (2×104/(1+X))0.52 Μ.

Με Χ = 0.7 Mmax ~ 140 Μ


5055860

Η χημική σύσταση των αστέρων


5055860

Καμπύλες εξέλιξης από την Κύρια Ακολουθία

Μάζα εξόδου

Φωτεινότητα

Κύρια Ακολουθία

Διάγραμμα H-R

Θερμοκρασία


5055860

Θερμοκρασία πυρηνικής καύσης


5055860

Μεγάλη έκρηξη

Νέφη σκόνης και αερίων

Δημιουργία πρωτογαλαξιών

Γένεση των αστέρων

 • Βαρυτική συστολή των νεφών

 • Πυρηνικές αντιδράσεις

 • Παραγωγή ενέργειας

 • Ένα αστέρι γεννιέται!

 • Ισορροπία βαρυτικής

  και θερμικής πίεσης


5055860

Γένεση των αστέρων


5055860

Γένεση των αστέρων

Αστέρες T-Tauri


5055860

Εξέλιξη των αστέρων

Το διάγραμμα H-R

T-Tauri


5055860

Γενικές παρατηρήσεις:

- Fβαρυτ = Fπίεσης (αερίου)

- Εκπομπή ακτινοβολίας [διότι: Ταστ > 3Κ (=Τπεριβαλ)]

- Μέση απόσταση, <r> >> 106Rαστ (α Cen: 1.3 pc)

- Υπάρχει αστρικός άνεμος, 10-5 Μ /έτος (Ήλιος 10-14)

- Επί 3.5×109 έτη, ο Ήλιος δεν έχει μεταβληθεί

- Μ=2 ×1033gr, R =7×1010 cm, Teff=5800 K, T=5×109 έτη

Ακραία όρια:Μ, R, Teff

Εξέλιξη των αστέρων


5055860

Εξέλιξη Αστέρων

Δομή ενός αστέρα

(α) στην κύρια ακολουθία

(β) κατά την πορεία του προς το στάδιο του ερυθρού γίγαντα


5055860

Εξέλιξη Αστέρων

Η δομή ενός εξελιγμένου αστέρα αστέρα μεγάλης μάζας


5055860

Εξέλιξη Αστέρων

Η εξέλιξη αστέρων με μάζες

1 Μ και 5 Μ


5055860

Πολύ μικρής μάζας αστέρες: Μ<0.8 Μ

Ερυθρός Γίγαντας

Πλανητικό νεφέλωμα

Λευκός νάνος ηλίου

Εξέλιξη των αστέρων


5055860

Αστέρες μικρής μάζας 0.8 Μ < Μ < 3 Μ

Ερυθρός Γίγαντας

Πλανητικό νεφέλωμα

Λευκός νάνος άνθρακος

Εξέλιξη των αστέρων


5055860

Αστέρες μεγάλης μάζας (3 Μ < Μ < 10 Μ)

Ερυθρός Γίγαντας

Πλανητικό νεφέλωμα

Αστέρας νετρονίων

Υπερκαινοφανής

Εξέλιξη αστέρων


5055860

Αστέρες πολύ μεγάλης μάζας: Μ > 10 Μ

Ερυθρός Υπεργίγαντας

Αστέρας νετρονίων

Μελανή οπή

Υπερκαινοφανής

Εξέλιξη αστέρων


5055860

Σύνοψη: Η εξέλιξη των αστέρων καταλήγει σε 3 κατηγορίες αστρικών πτωμάτων

Λευκοί νάνοι

Αστέρες νετρονίων

Μελανές οπές


 • Login