Γένεση και εξέλιξη αστέρων
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Γένεση και εξέλιξη αστέρων PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Γένεση και εξέλιξη αστέρων. Γιάννης Σειραδάκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχές που διέπουν την αστρική εξέλιξη. Εξισορρόπηση Βαρυτικής και θερμοδυναμικής πίεσης Συνεχής ακτινοβολία (2 ο Θερμοδυναμικό αξίωμα) Απόσταση αστέρων: d = 10 6 R (μη κοινωνικά όντα!)

Download Presentation

Γένεση και εξέλιξη αστέρων

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Γένεση και εξέλιξη αστέρων

Γιάννης Σειραδάκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Αρχές που διέπουν την αστρική εξέλιξη

Εξισορρόπηση Βαρυτικής και θερμοδυναμικής πίεσης

Συνεχής ακτινοβολία (2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα)

Απόσταση αστέρων: d =106R (μη κοινωνικά όντα!)

Αστρικός άνεμος. Ελάττωση μάζας

Στην Κύρια Ακολουθία, οι αστέρες εξελίσσονται ελάχιστα


Για αστέρες μεγάλης μάζας, η πίεση της παραγόμενης ακτινοβολίας υπερβαίνει τη βαρυτική και τα εξωτερικά στρώματα αποτινάσσονται

Η οριακή φωτεινότητα του Eddington

όπου X = περιεκτικότητα σε υδρογόνο.

Η σχέση μάζας-φωτεινότητας για βαρείς αστέρες είναι L = 3 (M/ Μ)2.91 L .

Επομένωςγια την οριακή φωτεινότητα βρίσκουμε

Mmax ~ (2×104/(1+X))0.52 Μ.

Με Χ = 0.7 Mmax ~ 140 Μ


Η χημική σύσταση των αστέρων


Καμπύλες εξέλιξης από την Κύρια Ακολουθία

Μάζα εξόδου

Φωτεινότητα

Κύρια Ακολουθία

Διάγραμμα H-R

Θερμοκρασία


Θερμοκρασία πυρηνικής καύσης


Μεγάλη έκρηξη

Νέφη σκόνης και αερίων

Δημιουργία πρωτογαλαξιών

Γένεση των αστέρων

 • Βαρυτική συστολή των νεφών

 • Πυρηνικές αντιδράσεις

 • Παραγωγή ενέργειας

 • Ένα αστέρι γεννιέται!

 • Ισορροπία βαρυτικής

  και θερμικής πίεσης


Γένεση των αστέρων


Γένεση των αστέρων

Αστέρες T-Tauri


Εξέλιξη των αστέρων

Το διάγραμμα H-R

T-Tauri


Γενικές παρατηρήσεις:

- Fβαρυτ = Fπίεσης (αερίου)

- Εκπομπή ακτινοβολίας [διότι: Ταστ > 3Κ (=Τπεριβαλ)]

- Μέση απόσταση, <r> >> 106Rαστ (α Cen: 1.3 pc)

- Υπάρχει αστρικός άνεμος, 10-5 Μ /έτος (Ήλιος 10-14)

- Επί 3.5×109 έτη, ο Ήλιος δεν έχει μεταβληθεί

- Μ=2 ×1033gr, R =7×1010 cm, Teff=5800 K, T=5×109 έτη

Ακραία όρια:Μ, R, Teff

Εξέλιξη των αστέρων


Εξέλιξη Αστέρων

Δομή ενός αστέρα

(α) στην κύρια ακολουθία

(β) κατά την πορεία του προς το στάδιο του ερυθρού γίγαντα


Εξέλιξη Αστέρων

Η δομή ενός εξελιγμένου αστέρα αστέρα μεγάλης μάζας


Εξέλιξη Αστέρων

Η εξέλιξη αστέρων με μάζες

1 Μ και 5 Μ


Πολύ μικρής μάζας αστέρες: Μ<0.8 Μ

Ερυθρός Γίγαντας

Πλανητικό νεφέλωμα

Λευκός νάνος ηλίου

Εξέλιξη των αστέρων


Αστέρες μικρής μάζας 0.8 Μ < Μ < 3 Μ

Ερυθρός Γίγαντας

Πλανητικό νεφέλωμα

Λευκός νάνος άνθρακος

Εξέλιξη των αστέρων


Αστέρες μεγάλης μάζας (3 Μ < Μ < 10 Μ)

Ερυθρός Γίγαντας

Πλανητικό νεφέλωμα

Αστέρας νετρονίων

Υπερκαινοφανής

Εξέλιξη αστέρων


Αστέρες πολύ μεγάλης μάζας: Μ > 10 Μ

Ερυθρός Υπεργίγαντας

Αστέρας νετρονίων

Μελανή οπή

Υπερκαινοφανής

Εξέλιξη αστέρων


Σύνοψη: Η εξέλιξη των αστέρων καταλήγει σε 3 κατηγορίες αστρικών πτωμάτων

Λευκοί νάνοι

Αστέρες νετρονίων

Μελανές οπές


 • Login