Bölüm 3 Talep , Arz ve Piyasa - PowerPoint PPT Presentation

B l m 3 talep arz ve piyasa
Download
1 / 17

 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bölüm 3 Talep , Arz ve Piyasa. David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics , 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward. Bazı Kavramlar. Piyasa, Pazar (Market)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bölüm 3 Talep , Arz ve Piyasa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B l m 3 talep arz ve piyasa

Blm 3Talep, Arz ve Piyasa

David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,

8th Edition, McGraw-Hill, 2005

PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward


Baz kavramlar

Baz Kavramlar

 • Piyasa, Pazar (Market)

  • alc ve satclar biraraya getiren, onlarn bilgi alveriinde bulunup i yapmalarn salayan bir dzenlemedir.

 • Talep (Demand)

  • Tketicinin olas fiyatlardan almaya hazr olduu mal miktar

 • Arz (Supply)

  • reticinin olas fiyatlardan retip satmaya hazr olduu mal miktar

 • Denge Fiyat (Equilibrium price)

  • Piyasa arz ile piyasa talebini birbirine eitleyen fiyat


Baz kavramlar1

Baz Kavramlar

 • Baz mallar arasnda belirli ynde bir iliki bulunabilir. Buna gre mallar ikiye ayrlr:

  • kame (Benzer) Mallar (Substittutes):

   • ayn ihtiyac karlayan ya da ayn grevi yapan, birbirinin yerine kullanlabilen mallar

    • rnek: ay ve kahve

  • Tamamlayc Mallar (Complementary):

   • Ancak birlikte tketildiinde ihtiyac karlayabilen mallar

    • rnek: ay ve eker


Kame ve tamamlay c mallar

kame ve Tamamlayc mallar

 • kame maln fiyat arttnda (mzik CDsi), i-tunesdan ark indirme talebi artar

 • Tamamlayc maln fiyat arttnda (i-pod), i-tunesdan indirilen ark says da azalr.


T ketici geliri ve mal talebi

Tketici Geliri ve Mal Talebi

 • Gelirdeki deiimlere verdikleri tepkilere bal olarak mallar iki gruba ayrlr:

  • Normal Mallar:

   • Gelirdeki art karsnda talebi artan mallar

    • rnek: Araba

  • Dk ya da Tutulmayan (Inferior) Mallar:

   • Gelirdeki art karsnda talebi azalan mallar

    • rnek: Ekmek


B l m 3 talep arz ve piyasa

Talep dorusu ve ya erisi dier etkenler sabitken fiyat ile talep edilen miktar arasndaki ilikiyi gsterir.

 • Dier etkenler unlardan oluur:

  • Bu mala ikame, ve bu mal tamamlayan mallarn fiyat

  • Tketici geliri

  • Tketici tercihleri

 • Bu etkenlerdeki deiim sonucu talep dorusu saa ya da sola kayar.

 • Talep Yasas: Talep edilen miktarla fiyat arasnda negatif iliki vardr.

fiyat

D

miktar


B l m 3 talep arz ve piyasa

Arz dorusu veya erisi, dier etkenler sabitken fiyat ile arz edilen miktar arasndaki ilikiyi gsterir.

 • Dier etkenler unlardan oluur:

  • retim teknolojisi

  • Girdi maliyetleri

  • Hkmet dzenlemeleri

  • Dier mallarn fiyatlar

 • Bu etkenlerdeki deiim arz dorusunu saa ya da sola kaydrr.

 • Arz Yasas: Bir maln fiyatyla arz edilen miktar arasnda pozitif iliki vardr.

S

fiyat

miktar


Piyasa dengesi 1

D0

S

P0

E0

D0

S

Q0

Piyasa Dengesi (1)

 • Piyasann dengeye geldii nokta E0 dr. Bu noktada talep edilen miktarla arz edilen miktar birbirine eittir.

fiyat

 • Denge fiyat P0ve denge miktar Q0

miktar


Piyasa dengesi ve dengesizli i disequilibrium

Arz fazlas

P1

P2

Talep fazlas

Piyasa dengesi ve dengesizlii (disequilibrium)

 • Fiyat P0dan dkse, talep fazlas (arz yetersizlii) ortaya kar.

  • Tketiciler reticilerin arz ettiinden daha fazla miktarda mal talep ederler.

S

D

fiyat

E

P0

 • Fiyat P0 dan yksekse, arz fazlas (talep yetersizlii) ortaya kar.

  • reticiler tketicilerin talep ettiklerinden daha fazla miktarda mal arz ederler.

S

D

Q0

miktar


Talep do rusu ne zaman kayar

D0

D1

P0

E0

P1

Talep dorusu D0D0dan

D1D1e kayar.

Fiyat P0 da kalsayd arz

fazlas olacakt

D0

D1

Dolaysyla piyasa E1

noktasnda yeni dengesine

ular.

Q1

Q0

Talep dorusu ne zaman kayar?

kame rnn fiyat

dtnde...

S

fiyat

ncelediimiz rnn talebi

olas tm fiyatlarda der

E1

S

miktar


Talep do rusu ne zaman kayar1

Talep Dorusu ne zaman kayar?

 • Dier Etkenler:

  • Tketici Geliri: artarsa her fiyattan talep edilen miktar artacandan DD saa kayar

  • Nfus: artarsa DD saa kayar

  • Zevk ve tercihler: rn lehinde deiirse DD saa kayar

  • kame maln fiyat: artarsa DD saa, azalrsa sola kayar

  • Tamamlayc maln fiyat artarsa DD sola, azalrsa saa kayar

  • Bekleyiler: dzelirse DD saa kayar

  • D koullar: talebi arttrp azaltabilir

   • rnein: Havalarn scak gitmesi dondurmaya olan talebi arttrr.


Arz do rusu ne zaman kayar

S1

S0

E2

Dolaysyla, arz dorusu

S1S1e kayacaktr.

P1

S1

S0

Dolaysyla piyasa E2 noktasnda

yeni dengesine ular.

Q1

Arz Dorusu ne zaman kayar?

Hkmetin aralar iin gvenlik

standartlarn arttrdn

varsayalm: Bu reticilerin birim

maliyetlerini arttracaktr.

D

fiyat

P0

E0

Fiyat P0 dzeyinde kalsa, talep

fazlas ortaya kacakt.

D

Q0

miktar


Arz do rusu ne zaman kayar1

Arz Dorusu ne zaman kayar?

 • Dier etkenler:

  • Hammadde fiyat; artarsa SS sola kayar.

  • Vergiler; artarsa SS sola kayar.

  • Teknoloji; ilerlerse SS saa kayar.

  • Bekleyiler; iyiyse (dzelirse) SS saa kayar

  • Hkmet dzenlemesi; firmann maliyetlerini arttryorsa, SS sola kayar.

  • D koullar; d koullardaki deimeler arz arttrabilir ya da azalatabilir

   • rnein: kuraklk sonucu tarm retiminin azalmas


Talep iki ekilde artar 1

B

P1

Q1

Talep iki ekilde artar: (1)

 • (1) Talep dorusu zerinde hareket: Tketici maln fiyat dtnde daha fazla rn talep eder.

 • Fiyattaki deiim talep dorusunu kaydrmaz, doru zerinde hareket edilir.

fiyat

A

P0

D

Q0

miktar


Talep iki ekilde artar 2

C

F

D1

Q2

Q3

Talep iki ekilde artar: (2)

 • Talep dorusunun D0dan D1e kaymas

 • Maln fiyat dndaki Dier etkenler deki deiiklik sonucu talep dorusu kayar.

 • P0fiyatnda talep edilen miktar Q0 dan Q2 ye artar.

fiyat

P0

A

P1

B

D0

Q0

Q1

miktar


Piyasada dengesizlik

Talep fazlas

Piyasada Dengesizlik

S

 • Kuraklk yznden dk mahsul sonucu arz dorusunun SSe kaydn varsayalm

 • Hkmet fakirleri korumak iin tavan fiyat uygulmas yapsn ve fiyatn P1i geemeyeceine hkmetsin.

 • Bu fiyat denge fiyatnn altndadr.

 • Sonu talep fazlasdr.

fiyat

D

P2

E

P0

A

B

P1

D

S

TAYINLAMA (RATIONING ) : arz ktlklarna (ya da talep fazlasna) kar eldeki mallarn karne ile ihtiya sahiplerine datlmasdr.

QS

Q0

QD

miktar


Hangi mallar ne kadar ve kimler i in

Hangi mallar, ne kadar ve kimler iin?

 • Piyasa mekanizmas:

  • Talep edilen miktarla arz edilen miktar birbirine eitleyen fiyat belirleyerek

   • Ne kadar rn retilmesi gerektiini belirler

  • Kim iin retilecek?

   • Denge fiyatn deyebilecek alm gcne sahip olan tketiciler iin

  • Neyin retileceini belirler

   • yle rnler olabilir ki, firmalar arz etmeye hazr olduklar halde toplum tarafndan talep olmad iin retilemez.

   • Ya da o rne ihtiya vardr, ancak ihtiyac olan kesimin yeterli alm gc olmad iin retilememektedir.


 • Login