แนวคิดและกระบวนการ จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 47

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แนวคิดและกระบวนการ จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ. การจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด. ความจำเป็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แนวคิดและกระบวนการ จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7085079


7085079


7085079

 • / 2553

 • AFP (Function)

 • /

 • / 11 Country Strategy ASEAN Strategy /

3


7085079

/

4


7085079

5


7085079

19 2556


7085079

.............:

7


7085079

1 : Growth Competitiveness 6

8


7085079

2 : Inclusive Growth 11


7085079

2 : Inclusive Growth 11 ()


7085079

2 : Inclusive Growth 11 ()


7085079

2 : Inclusive Growth 11 ()


7085079

2 : Inclusive Growth 11 ()


7085079

3 : Green Growth 3

* . .

* .


7085079

3 Green Growth 4 ()


7085079

4 : Government Efficiency 4


7085079

* :


7085079

* :


7085079


7085079


7085079

()


7085079

()


7085079

()


7085079

()


7085079

GPP 5 (2550-2554) ()

3) 4.5

4) 3.8

5) 3.2

GPP 5

1) 6.3

2) 4.7

25


7085079

13.15 %

1) 33.69

2) 32.58

3) 13.14

4) 12.94

5) 9.97

26


7085079

1) 49.78

2) 1.21

3) 0.50

4) 1.56

5) 4.33

27


7085079

( . . 2555)

20.41%

. .

: . .

3) 12.90 .

5) 12.55 .

5) 12.16 .

()

1) 20.13

2) 13.69 .

28


7085079

5

( 9 2556 )

1) 71 . . . workshop :

1 : 71 . 2

2 : . . (... .)

2)

green growth :

government efficiency : SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)

3)

29


7085079

/

2556

2557

..

..

..

..

..

..

..

22 23 ..

9 11 ..

(./)

22 24 ..

()

25 ..

5 ..

25 27 ..

()

/

11 13..

()

...

(58-61)

.

(58-61)

/

.. 2558

..... .

Workshop


7085079


7085079

27 .. 56

e-mail : Strategy_kk@hotmail.com


7085079

1.

2.

2.1

2.2 (Ranking) 3


7085079

  • SWOT

  • (Objective)

  • /

  • Action Plan

35


7085079

.............:

36


7085079

............... :

37


7085079

............... : (SWOT)

 • IT

S

 • ( )

 • -: EWEC

 • 8

W

O

 • 2 - --

 • - () - ()

T

 • 600,000

38


Objective

(Objective)

:

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

39


7085079


7085079


7085079

:


7085079

43


7085079

.................

44


7085079

....................

45


7085079

............................. ......................

:

* : / /

46


7085079

:

:

:

:

Value Chain

GAP

(GAP)

(,)

47


7085079

www.nesdb.go.th


 • Login