slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Striatum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Striatum - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin , skadats. Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser. Striatum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Striatum' - jackson-hansen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Parkinsons sjukdom är en neurologisk

sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats.

Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser.

Striatum

slide2
För att få diagnosen Parkinson sjukdom måste patienten ha en rörelsehämning och minst två av följande symtom:
 • Långsamma rörelser (hypokinesi)
 • Stela muskler (muskelrigiditet)
 • Skakningar (vilotremor)
slide3

Regelbunden medicinering

är en av grundpelarna i vården.

Genom medicineringen ersätts dopaminbristen som har uppstått

i hjärnan.

slide4
Parkinsons sjukdom

22 000 Parkinson sjuka

2 000 nya/år

14 000 icke diagnostiserade

30% insjuknar före 50-årsåldern

Något fler män än kvinnor

Skakningar, stelhet, rörelsearmod

slide5

ParkinsonFörbundet

 • Start 1986
 • 25 länsföreningar
 •   ca 50 lokala föreningar
 •   drygt 8 000 medlemmar
 •   Medlemmar
 • Anhörigverksamhet

Atypisk parkinsonism

Ung med Parkinson NYP

 • Viktig länk i vård-/rehabkedjan
slide6

ParkinsonFörbundet

 • anordnar konferenser,
 • deltar i kongresser och seminarier,
 • skriver remissvar
 • producerar skrifter
 • arrangerar sociala aktiviteter
slide7

Patienten av idag

 • Söker fakta själv - välinformerad
 • Expert på sin sjukdom genom egen erfarenhet
 •   Samarbetspartner
 •   Drygt 8 000 medlemmar
 • Kapabel att ta beslut
 • Jämför vårdgivare
slide8

Hur ser vår

 • samhällsstruktur ut?
 • Fler och fler äldre,

Parkinson, Stroke, Demens

 • Färre kvinnor hemma som vårdar
 •   Fler behandlingsbara sjukdomar
 • Utmaning för alla
slide9

ParkinsonFörbundets Forskningsfond

 • Intensiv forskning i Sverige
 • Parkinsonfonden: viktigt stöd
 • Bot - inte bara bättring
 • 3,4 miljoner in - 3,0 miljoner ut
 • Pg 90 07 94 - 9 direkt till Parkinsonforskning
slide10

Modern vård

 • Nya läkemedel, t ex Stalevo, Azilect
 • Avancerade behandlingsmetoder,

t ex Duodopa, Apomorfin, Deep Brain Stimulation

 •   Nya rehabiliteringsmetoder
 • Träning och egenvård
slide11

Varför hamnar man på sjukhem?

 • Kognitiva dysfunktioner 35%
 • Rörelseproblematik 16%
 •   Frakturer 16%
 • Make/Maka dog 13%
 • Ingen vård hemma 8%
slide12

Kostnader

 • ca 3,5 miljarder kr/år
 • Läkemedel 16%
 •   Vård 22%
 • Sociala kostnader 35%
 • Privata kostnader 27%
slide13

Behov

 • Parkinsonspecialist
 • Parkinsonsjuksköterska
 •   Parkinson-team
 • Parkinsonskola med Föreningen
 • Återkommande rehab
 • Involvera patienten/anhöriga i vården
slide14

Behov - Patienten

 • Alla med Parkinsons sjukdom ska ha rätt till
 • Snabb diagnos gjord av p-specialist
 • Tillgång till moderna behandlings- metoder oavsett var i landet man än bor
 • Parkinsonteam
slide15

Behov - Forskning

 • Lyft fram forskningen, forsknings- beredning med rejäla mandat
 • Politikerna bör ta sitt ansvar och se till att de som är engagerade i svensk medicinsk forskning får drägliga anställningsvillkor
 • 50% av alla sjukvårds- och omsorgs- kostnader rör sjukdomar och skador i hjärnan
 • Satsa mer nu…
slide16

Behov - Anhöriga

 • Anhöriga till P-sjuka skall ha rätt till

växelvård för den sjuke

 • Fler platser på äldreboende där parkinsonkunnig personal finns
 • Att den sjuke får optimal vård och medicinering
 • Kunskap (utbildning) kring Parkinsons sjukdom
 • Stödsystem för landsting/kommun för anhöriga.
slide17

Behov – Fler neurologer

 • Vi behöver fler neurologer
 • Svensk neurologi behöver stärkas på alla nivåer genom dels
    • en utökad neurologundervisning för läkarstudenter och fler ST-block i neurologi
    • nya effektiva behandlingar
slide18

Behov – Rätt medicin

 • Nya medicinerna är dyra och det är kostnaden som syns.
 • Det som inte syns är samhällets kostnad om mediciner inte funnits.
 • T ex har TLV fastslagit att behandling med Duodopa är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Trots detta beslutar politiker att läkemedlet inte ska föreskrivas.
 • Det behövs ett ytterligare system, en nämnd eller myndighet, som skyddar och bevakar de mest behövande från att på lokal nivå fråntas läkemedel där alternativ saknas.
slide19

Behov – Lika vård i hela landet

 • Det är viktigt att Hälso- och sjukvårdslagen om att alla ska få en god vård på lika villkor och inom rimlig tid efterlevs.
 • Politiker i olika landsändar fattar olika priorteringsbeslut?
 • Det behövs Nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom för att säkerställa rätten till vård på lika villkor oavsett ålder, kön och var man än bor i landet.
slide20

= Investering

Det lönar sig att vårda

 • Färre akutbesök
 • Längre boende i det egna hemmet
 • Senarelagd komplikationsfas
 • Färre telefonkonsultationer
 • Kostnad
ad