frekven ne porazdelitve
Download
Skip this Video
Download Presentation
Frekvenčne porazdelitve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Frekvenčne porazdelitve - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Frekvenčne porazdelitve. Ponovitev. Skupine pri številskih spremenljivkah imenujemo razredi Vsak razred (j-ti razred) ima: Spodnjo mejo (y j,min ) Zgornjo mejo (y j,max ) Širino (d j =y j,max – y j,min ) Sredino ali predstavnika razreda (aritmetična sredina med zgornjo in spodnjo mejo)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Frekvenčne porazdelitve' - jackie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ponovitev
Ponovitev
 • Skupine pri številskih spremenljivkah imenujemo razredi
 • Vsak razred (j-ti razred) ima:
  • Spodnjo mejo (yj,min)
  • Zgornjo mejo (yj,max)
  • Širino (dj=yj,max – yj,min)
  • Sredino ali predstavnika razreda (aritmetična sredina med zgornjo in spodnjo mejo)
   • yj= (yj,max + yj,min)/2
opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najbli jo celo vrednost
Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na najbližjo celo vrednost
opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najbli jo celo vrednost1
Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na najbližjo celo vrednost
opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najve jo celo vrednost
Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na največjo celo vrednost
opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najve jo celo vrednost1
Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na največjo celo vrednost
tevilo razredov
Število razredov
 • Splošnega odgovora ni
  • Odvisno od velikosti populacije in od kako se vrednosti gostijo
 • Pri srednje velikih populacijah 8-16
 • Veliko razredov – zadržimo informacije o vrednostih spremenljivke, majhna preglednost
 • Malo razredov – preglednost se poveča, zabrišejo pa se lastnosti pojava
sestavljanje frekven ne porazdelitve
Sestavljanje frekvenčne porazdelitve
 • Namen:
  • Doseči boljšo preglednost razporeditve enot
  • Ugotoviti določene značilnosti pojava
 • Postopek:
  • Poiščemo najmanjšo in največjo vrednost
  • Določimo število razredov po formuli:
   • r = 1 + 3,32 log N
  • Določimo širino razredov po formuli:
   • d = (največja – najmanjša vrednost)/r
opis frekven nih porazdelitev 1 4
Opis frekvenčnih porazdelitev 1/4
 • Frekvenca (fj)
  • j=1….k (k-število razredov)
  • Frekvenca pomeni število enot v posameznem razredu
   • Npr. f3 = 7 pomeni: v tretjem razredu je po vrednostih spremenljivke 7 enot
  • Kontrola (vsota frekvenc je enaka velikosti populacije):
opis frekven nih porazdelitev 2 4
Opis frekvenčnih porazdelitev 2/4
 • Relativna frekvenca
  • j=1….k (k-število razredov), N – velikost populacije
  • Relativna frekvenca pomeni delež enot v posameznem razredu
   • Npr. f°3 = 0,24 pomeni: v tretjem razredu je po vrednostih spremenljivke 24% populacije
  • Kontrola (vsota relativnih frekvenc je enaka 1 – celota, 100%):
opis frekven nih porazdelitev 3 4
Opis frekvenčnih porazdelitev 3/4
 • Kumulativa frekvenc Fj
 • Fj za dani razred pove, kolikšno je število enot, ki imajo manjšo vrednost od zgornje meje tega razreda
 • Dogovor:
  • F1 = f1
  • Fj = Fj-1 + fj
 • Kontrola: v zadnjem razredu je Fj enaka N
opis frekven nih porazdelitev 4 4
Opis frekvenčnih porazdelitev 4/4
 • Kumulativa relativnih frekvenc F°j
 • F°j za dani razred pove, kolikšen je delež enot, ki imajo manjšo vrednost od zgornje meje razreda, na katerega se kumulativa relativnih frekvenc nanaša
 • Dogovor:
  • F°1 = f°1
  • F°j = F°j-1 + f°j
 • Kontrola: v zadnjem razredu je F°j enaka 1
frekven ne porazdelitve z neenako irokimi razredi
Frekvenčne porazdelitve z neenako širokimi razredi
 • Če je razmik med najmanjšo in največjo vrednostjo velik in ima populacija veliko enot
 • Za grafični prikaz uporabimo gostote frekvenc, ki so razmerje med frekvenco in širino razreda