Frekvenčne porazdelitve - PowerPoint PPT Presentation

Frekven ne porazdelitve
Download
1 / 27

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Frekvenčne porazdelitve. Ponovitev. Skupine pri številskih spremenljivkah imenujemo razredi Vsak razred (j-ti razred) ima: Spodnjo mejo (y j,min ) Zgornjo mejo (y j,max ) Širino (d j =y j,max – y j,min ) Sredino ali predstavnika razreda (aritmetična sredina med zgornjo in spodnjo mejo)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Frekvenčne porazdelitve

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Frekven ne porazdelitve

Frekvenčne porazdelitve


Ponovitev

Ponovitev

 • Skupine pri številskih spremenljivkah imenujemo razredi

 • Vsak razred (j-ti razred) ima:

  • Spodnjo mejo (yj,min)

  • Zgornjo mejo (yj,max)

  • Širino (dj=yj,max – yj,min)

  • Sredino ali predstavnika razreda (aritmetična sredina med zgornjo in spodnjo mejo)

   • yj= (yj,max + yj,min)/2


Opredelitev razredov za zvezne spremenljivke

Opredelitev razredov za zvezne spremenljivke


Opredelitev razredov za zvezne spremenljivke1

Opredelitev razredov za zvezne spremenljivke


Opredelitev razredov za diskretne spremenljivke

Opredelitev razredov za diskretne spremenljivke


Opredelitev razredov za diskretne spremenljivke1

Opredelitev razredov za diskretne spremenljivke


Opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najbli jo celo vrednost

Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na najbližjo celo vrednost


Opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najbli jo celo vrednost1

Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na najbližjo celo vrednost


Opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najve jo celo vrednost

Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na največjo celo vrednost


Opredelitev razredov pri zaokro enih vrednostih zaokro evanje na najve jo celo vrednost1

Opredelitev razredov pri zaokroženih vrednostih – zaokroževanje na največjo celo vrednost


Tevilo razredov

Število razredov

 • Splošnega odgovora ni

  • Odvisno od velikosti populacije in od kako se vrednosti gostijo

 • Pri srednje velikih populacijah 8-16

 • Veliko razredov – zadržimo informacije o vrednostih spremenljivke, majhna preglednost

 • Malo razredov – preglednost se poveča, zabrišejo pa se lastnosti pojava


Sestavljanje frekven ne porazdelitve

Sestavljanje frekvenčne porazdelitve

 • Namen:

  • Doseči boljšo preglednost razporeditve enot

  • Ugotoviti določene značilnosti pojava

 • Postopek:

  • Poiščemo najmanjšo in največjo vrednost

  • Določimo število razredov po formuli:

   • r = 1 + 3,32 log N

  • Določimo širino razredov po formuli:

   • d = (največja – najmanjša vrednost)/r


Opis frekven nih porazdelitev 1 4

Opis frekvenčnih porazdelitev 1/4

 • Frekvenca (fj)

  • j=1….k (k-število razredov)

  • Frekvenca pomeni število enot v posameznem razredu

   • Npr. f3 = 7 pomeni: v tretjem razredu je po vrednostih spremenljivke 7 enot

  • Kontrola (vsota frekvenc je enaka velikosti populacije):


Opis frekven nih porazdelitev 2 4

Opis frekvenčnih porazdelitev 2/4

 • Relativna frekvenca

  • j=1….k (k-število razredov), N – velikost populacije

  • Relativna frekvenca pomeni delež enot v posameznem razredu

   • Npr. f°3 = 0,24 pomeni: v tretjem razredu je po vrednostih spremenljivke 24% populacije

  • Kontrola (vsota relativnih frekvenc je enaka 1 – celota, 100%):


Opis frekven nih porazdelitev 3 4

Opis frekvenčnih porazdelitev 3/4

 • Kumulativa frekvenc Fj

 • Fj za dani razred pove, kolikšno je število enot, ki imajo manjšo vrednost od zgornje meje tega razreda

 • Dogovor:

  • F1 = f1

  • Fj = Fj-1 + fj

 • Kontrola: v zadnjem razredu je Fj enaka N


Opis frekven nih porazdelitev 4 4

Opis frekvenčnih porazdelitev 4/4

 • Kumulativa relativnih frekvenc F°j

 • F°j za dani razred pove, kolikšen je delež enot, ki imajo manjšo vrednost od zgornje meje razreda, na katerega se kumulativa relativnih frekvenc nanaša

 • Dogovor:

  • F°1 = f°1

  • F°j = F°j-1 + f°j

 • Kontrola: v zadnjem razredu je F°j enaka 1


Frekven ne porazdelitve z neenako irokimi razredi

Frekvenčne porazdelitve z neenako širokimi razredi

 • Če je razmik med najmanjšo in največjo vrednostjo velik in ima populacija veliko enot

 • Za grafični prikaz uporabimo gostote frekvenc, ki so razmerje med frekvenco in širino razreda


Grafi no prikazovanje frekven nih porazdelitev

Grafično prikazovanje frekvenčnih porazdelitev


Grafi no prikazovanje frekven nih porazdelitev1

Grafično prikazovanje frekvenčnih porazdelitev


Grafi no prikazovanje frekven nih porazdelitev2

Grafično prikazovanje frekvenčnih porazdelitev


Grafi no prikazovanje kumulativ frekvenc

Grafično prikazovanje kumulativ frekvenc


Uporaba grafa kumulativ

106 s

Uporaba grafa kumulativ


Primer

Primer


 • Login