Analyse av strategisk plan
Download
1 / 38

Analyse av strategisk plan - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analyse av strategisk plan. SWOT analyse av årets strategiske plan. Strengths : Intern faktorer Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Analyse av strategisk plan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analyse av strategisk plan


SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Strengths:

 • Intern faktorer

  • Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.


SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Weaknesses:

  • Internfaktorer: Potensielle interne svakheter. Svakheter er det organisasjonen mangler eller utfører dårlig i forhold til måloppnåelsen


SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Opportunities:

  • Eksterne faktorer

   • Potensielle eksterne muligheter som bør ivaretas i framtiden


SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Threats:

  • Eksterne faktorer:

   • Potensielle eksterne trusler eller hindringer som organisasjonen kan støte på hvis man søker å realisere foreliggende muligheter.


Nasjonale prøver 2012

Lesing, engelsk og regning 5.kl


Regning 5 trinn


Analyse av resultater

 • Spørsmål vi har stilt oss:

 • Er det elever som har overrasket oss i positiv/negativ retning? Hva og hvorfor?

 • Hvorfor er det såpass stor forskjell på klassene?

 • Tiltak på kort sikt, tiltak på lengre sikt

 • Hvilke områder trenger vi bedre kompetanse på?


Kartleggingsprøvene 1.-3. trinn2012

 • Lesing

 • Regning

 • Engelsk


Lesing 1. trinn


Lesing 2. trinn


Lesing 3. trinn


Kommentarer til lesing

 • §2-8 elevene skårer generelt lavere

 • §5-1 elevene skårer lavere

 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene (unntatt 1. trinn)

 • Skårer lavere på tekstlesing (setninger, fabel og fakta)

  Tiltak for å styrke leseferdighetene :

 • 1. trinn: intensivkurs, to lærere pr. klasse

 • 2. trinn: Bokkafé, stasjonsundervisning, ulike grupper, styrket med tre lærere på trinnet, Lus

 • 3. trinn: lesegrupper, Lus

 • Mengdetrening og lesing i alle fag

  Langsiktige tiltak:

 • Alle skal bruke Lus

 • Utarbeide en helhetlig leseplan for 1. – 7. trinn

 • TIEY


Regning 1. trinn


Regning 2. trinn


Regning 3. trinn


Kommentarer til regning

 • §2-8 elevene skårer generelt lavere

 • §5-1 elevene skårer lavere

 • Guttene gjør det bedre enn jentene

 • Vansker med oppgaver som ser ut som ligninger, divisjon og tekstoppgaver

  Tiltak for å styrke matematikk:

 • Økt lærertetthet

 • Grupper, kurs og stasjonsundervisning

 • Mengdetrening

 • Regning i alle fag

 • Lek og spill med tall

 • Den matematiske samtalen

  Langsiktige tiltak:

  Tell og regn og TIEY


Engelsk 3. trinn


Kommentarer til engelsk

 • Kun §2-8 og §5-1 elevene ligger på eller under bekymringsgrense

 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene

 • Skårer litt lavere på lyttedelen

 • Tiltak:

 • Ekstra fokus på lytteoppgaver

 • Deling i grupper

 • Ekstra styrking på trinnet


Naturfag 4. trinn


Kommentarer til nat. prøven

 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har litt lavere skår på nivå 3 enn Oslo

 • Jentene gjør det bedre enn guttene (73,8%/72,3%)

 • Elevene med §2-8 gjør det dårligere enn i Oslo (50,8%/57,8%)

 • Vår utfordring: Heve elevenes norskspråklige kompetanse

 • Hvordan: Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fag


Digital kompetanse 4. trinn


Kommentarer til dig. Komp.

 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har lavere skår på nivå 3 enn Oslo

 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene.

 • §2-8 elevene (gutter) skårer lavere

 • Vår utfordring: Få flere elever over på nivå tre, og heve elevenes norskspråklige kompetanse

 • Hvordan: Aktiv bruk av IKT i alle fag, ha en helhetlig IKTplan. Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fag


8. og 9. trinn

Nasjonale prøver lesing og regning


9. Trinn regning


Regning 9 trinn


11 47 36 50

Regning 9. trinn antall elever pr nivå


Regning

8. Trinn gruppegjennomsnitt


 3 13 40 28 32

Regning 8. trinn - Antall elever pr nivå


Regning 8 trinn


3 9 22 43 64

Lesing 9. trinn


6 11 29 39 30antall elever pr nivå

8. trinn lesing


Mestringsnivåfordeling i prosentegenskole


Kommentarer til nat.prøven

 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet

 • Hele prøven lik tendens med Oslo, best i forskerspiren, verdensrommet og mangfold i naturen

 • Jenter gjør det spesielt godt på nivå 4 ift gutter/Oslo

 • Jentene gjør det bedre enn guttene

 • Elever med annet morsmål gjør det dårligere enn Oslo

 • Vår utfordring: å øke begrepsapparatet til fremmedspråklige elever i alle fag.

 • Hvordan? Kursing, fokus på begrepsinnlæring, krav til elevene


Eksamen 2012

 • Eksamen 2013:

 • Norsk 4,0

 • Engelsk 4,0

 • Matte 4,0


Brukerundersøkelsene

 • Gjennomført i ukene 41-44

 • Temaene er: tilpasset opplæring, mobbing, kunst og kultur, skolebyggets kvalitet, ro og orden, trivsel, samarbeid med skolen, oppfølging av resultater, oppfølging av lekser og leksehjelp.

 • Foreldrene svarer telefonisk på en skala fra 1-5 pluss vet ikke

 • Feilmarginen er +- 0,8-1,8

 • 70 respondenter fra Marienlyst skole


ad
 • Login