Analyse av strategisk plan
Download
1 / 38

Analyse av strategisk plan - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Analyse av strategisk plan. SWOT analyse av årets strategiske plan. Strengths : Intern faktorer Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analyse av strategisk plan' - jackie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Swot analyse av rets strategiske plan
SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Strengths:

 • Intern faktorer

  • Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.


Swot analyse av rets strategiske plan1
SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Weaknesses:

  • Internfaktorer: Potensielle interne svakheter. Svakheter er det organisasjonen mangler eller utfører dårlig i forhold til måloppnåelsen


Swot analyse av rets strategiske plan2
SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Opportunities:

  • Eksterne faktorer

   • Potensielle eksterne muligheter som bør ivaretas i framtiden


Swot analyse av rets strategiske plan3
SWOT analyse av årets strategiske plan

 • Threats:

  • Eksterne faktorer:

   • Potensielle eksterne trusler eller hindringer som organisasjonen kan støte på hvis man søker å realisere foreliggende muligheter.


Nasjonale pr ver 2012

Nasjonale prøver 2012

Lesing, engelsk og regning 5.klAnalyse av resultater
Analyse av resultater

 • Spørsmål vi har stilt oss:

 • Er det elever som har overrasket oss i positiv/negativ retning? Hva og hvorfor?

 • Hvorfor er det såpass stor forskjell på klassene?

 • Tiltak på kort sikt, tiltak på lengre sikt

 • Hvilke områder trenger vi bedre kompetanse på?


Kartleggingspr vene 1 3 trinn 2012
Kartleggingsprøvene 1.-3. trinn2012

 • Lesing

 • Regning

 • Engelsk

Kommentarer til lesing
Kommentarer til lesing

 • §2-8 elevene skårer generelt lavere

 • §5-1 elevene skårer lavere

 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene (unntatt 1. trinn)

 • Skårer lavere på tekstlesing (setninger, fabel og fakta)

  Tiltak for å styrke leseferdighetene :

 • 1. trinn: intensivkurs, to lærere pr. klasse

 • 2. trinn: Bokkafé, stasjonsundervisning, ulike grupper, styrket med tre lærere på trinnet, Lus

 • 3. trinn: lesegrupper, Lus

 • Mengdetrening og lesing i alle fag

  Langsiktige tiltak:

 • Alle skal bruke Lus

 • Utarbeide en helhetlig leseplan for 1. – 7. trinn

 • TIEY

Kommentarer til regning
Kommentarer til regning

 • §2-8 elevene skårer generelt lavere

 • §5-1 elevene skårer lavere

 • Guttene gjør det bedre enn jentene

 • Vansker med oppgaver som ser ut som ligninger, divisjon og tekstoppgaver

  Tiltak for å styrke matematikk:

 • Økt lærertetthet

 • Grupper, kurs og stasjonsundervisning

 • Mengdetrening

 • Regning i alle fag

 • Lek og spill med tall

 • Den matematiske samtalen

  Langsiktige tiltak:

  Tell og regn og TIEYKommentarer til engelsk
Kommentarer til engelsk

 • Kun §2-8 og §5-1 elevene ligger på eller under bekymringsgrense

 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene

 • Skårer litt lavere på lyttedelen

 • Tiltak:

 • Ekstra fokus på lytteoppgaver

 • Deling i grupper

 • Ekstra styrking på trinnetKommentarer til nat pr ven
Kommentarer til nat. prøven

 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har litt lavere skår på nivå 3 enn Oslo

 • Jentene gjør det bedre enn guttene (73,8%/72,3%)

 • Elevene med §2-8 gjør det dårligere enn i Oslo (50,8%/57,8%)

 • Vår utfordring: Heve elevenes norskspråklige kompetanse

 • Hvordan: Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fagKommentarer til dig komp
Kommentarer til dig. Komp.

 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har lavere skår på nivå 3 enn Oslo

 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene.

 • §2-8 elevene (gutter) skårer lavere

 • Vår utfordring: Få flere elever over på nivå tre, og heve elevenes norskspråklige kompetanse

 • Hvordan: Aktiv bruk av IKT i alle fag, ha en helhetlig IKTplan. Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fag


8 og 9 trinn

8. og 9. trinn

Nasjonale prøver lesing og regning
11 47 36 50
11 47 36 50

Regning 9. trinn antall elever pr nivå


Regning
Regning 50

8. Trinn gruppegjennomsnitt


3 13 40 28 32
 3 50 13 40 28 32

Regning 8. trinn - Antall elever pr nivå3 9 22 43 64
3 9 22 43 64

Lesing 9. trinn


6 11 29 39 30 antall elever pr niv
6 11 29 39 30antall elever pr nivå

8. trinn lesing


Mestringsniv fordeling i prosent egen skole
Mestringsnivåfordeling 30 i prosentegenskole


Kommentarer til nat pr ven1
Kommentarer til nat.prøven 30

 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet

 • Hele prøven lik tendens med Oslo, best i forskerspiren, verdensrommet og mangfold i naturen

 • Jenter gjør det spesielt godt på nivå 4 ift gutter/Oslo

 • Jentene gjør det bedre enn guttene

 • Elever med annet morsmål gjør det dårligere enn Oslo

 • Vår utfordring: å øke begrepsapparatet til fremmedspråklige elever i alle fag.

 • Hvordan? Kursing, fokus på begrepsinnlæring, krav til elevene


Eksamen 2012
Eksamen 2012 30

 • Eksamen 2013:

 • Norsk 4,0

 • Engelsk 4,0

 • Matte 4,0


Brukerunders kelsene
Brukerundersøkelsene 30

 • Gjennomført i ukene 41-44

 • Temaene er: tilpasset opplæring, mobbing, kunst og kultur, skolebyggets kvalitet, ro og orden, trivsel, samarbeid med skolen, oppfølging av resultater, oppfølging av lekser og leksehjelp.

 • Foreldrene svarer telefonisk på en skala fra 1-5 pluss vet ikke

 • Feilmarginen er +- 0,8-1,8

 • 70 respondenter fra Marienlyst skole


ad