autorsk pr vo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Autorské právo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Autorské právo - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Autorské právo. Licenční smlouva autorská JUDr. E. Kadlecová ZS 2011/12. Základní vlastnosti smlouvy. Uplatní se jen u díla dokončeného Vyjadřuje se jí svolení s užitím díla (opravňující) Realizují se jí autorova majetková práva Má konstitutivní povahu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Autorské právo' - jack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autorsk pr vo

Autorské právo

Licenční smlouva autorská

JUDr. E. Kadlecová

ZS 2011/12

z kladn vlastnosti smlouvy
Základní vlastnosti smlouvy
 • Uplatní se jen u díla dokončeného
 • Vyjadřuje se jí svolení s užitím díla (opravňující)
 • Realizují se jí autorova majetková práva
 • Má konstitutivní povahu
 • Nikoli však translativní – autorovo právo nezaniká
 • Lze jí využít všechny známé způsoby užití
 • Je zakázáno ji uzavřít na způsob užití, který v aktuální době není znám
 • Je zavazující pro nabyvatele
 • Dohoda o odměně je povinná (i v případě bezúplatného užití)
 • Obsah smlouvy nemusí být na jedné listině
 • Právněteoreticky jde o smlouvu pachtovní (odměnu „zaplatí“ výtěžek z užití)
 • Dispozitivní charakter
varianty licen n smlouvy
Varianty licenční smlouvy
 • Podlicence (nabyvatel licence poskytne plnění ze smlouvy třetí osobě)
 • Licenční smlouva na užití zpracovaného díla
 • Smlouva o dílo spojená s licencí (§61)
 • Smlouva na užití školního díla (§60)
 • Smlouva na užití zaměstnaneckého díla(§58)
obchody mimo licenci
Obchody mimo licenci
 • Kupní smlouva na originál díla (Obč.Z. ObchZ
 • Nájem díla (AutZ + ObčZ)
 • Výpůjčka (AutZ + ObčZ)
 • Smlouva o obstarání výkonu autorských práv (KSP - AutZ)
licence v hradn licence nev hradn
Povinně písemná

Jako výhradní je explicitně sjednáno

Zákaz dispozice s dílem samotným autorem

Zákaz dispozice dalšími osobami

Umožňuje odstoupit pro nečinnost nabyvatele

Forma není předepsána

O povaze výhrady mlčí, nebo je jako nevýhradní přímo sjednána

Není zákaz nakládání (užití) samotným autorem

Není zákaz poskytnout užití třetím osobám

Odstupovat není třeba

Licence výhradní – Licence nevýhradní
povinn n le itosti smlouvy
Povinné náležitosti smlouvy
 • Předmět užití (určenspecificky, individuálně)
 • Způsob či způsoby užití (§ 12, katalog užití)
 • Rozsah užití (množstevní, územní, časový)
 • Dohoda o odměně (i při poskytnutí práva k dílu bezplatně
fakultativn n le itosti licen n smlouvy
Fakultativní náležitosti licenční smlouvy
 • Čas plnění
 • Místo plnění
 • Různá vedlejší ustanovení (např. podmínky),
omezen licence
Omezení licence
 • Řeší §50 AutZ
 • Výkladová pravidla licence
 • Supluje absenci dohody mezi autorem a nabyvatelem licence
 • Odst. 3, vyvratitelná domněnka územní, časového a množstevního omezení licence
 • Dílo je omezeno na území ČR
 • Na dobu nikoli delší 1 roku
 • V rozsahu (množství) obvyklého (typického) pro druh díla a způsob užití
 • Licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování
 • Omezení nabyvatele licence, § 51, zákaz měnit a upravovat dílo vč, názvu (=ochrana názvu, jmen¨postav atd.)
odstoupen od autorsk licen n smlouvy
 Odstoupení od autorské licenční smlouvy
 • Pro nečinnost nabyvatele licence (§ 53)
 • Má smysl jen u výhradní (exkluzivní) smlouvy
 • Neužití díla jsou nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora
 • Nejdříve lze po dvou letech od poskytnutí licence
 • Předem nutno nabyvatele k využití prokazatelně vyzvat
 • Při povinně zavazující licenční smlouvě zůstává autorovi odměna (nárok na ni)
 • Není vyloučena povinnost nabyvateli l. nahradit škodu v odůvodněných případech
 • Právo odstoupení přechází i na dědice
odstoupen od smlouvy
Odstoupení od smlouvy
 • Pro změnu přesvědčení autora (§54)
 • Je přípustné jen u dosud nezveřejněného díla
 • Nepřechází na dědice
 • Nemá na ně vliv výhradnost či nevýhradnost smlouvy
 • Nastala změna okolností, za kterých byla licence udělena
 • Náhrada škody se hradí nabyvateli licence bez dalšího
z nik licence
Zánik licence
 • Splněním
 • Smrtí FO, zánikem PO, jimž byla l. udělena
 • Marným uplynutím časového rozsahu licence
 • Odstoupením od smlouvy
 • Dohodou o zániku licence, její zrušení
 • U smluv, kdy licence bude navazovat na dílo dosud vznikající : smrt autora, následná nemožnost plnění
ad