اميد
Download
1 / 14

اميد - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

اميد. هنگاميكه احساس مي كني به آخر خط رسيده اي بدان كه رويدادي نيك در راه است كه زندگيت را تغيير خواهد داد. آنچه كرم ابريشم پايان دنيا مي پندارد در نظر پروانه آغاز زندگي است. براي انسان آرزو و اميد همچون آب براي ماهي است.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' اميد' - jack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

هنگاميكه احساس مي كني به آخر خط رسيده اي بدان كه رويدادي نيك در راه است كه زندگيت را تغيير خواهد داد


آنچه كرم ابريشم پايان دنيا مي پندارد در نظر پروانه آغاز زندگي استاگر برگ درخت در پاييز نمي افتاد جايي براي روييدن برگهاي بهاري پيدا نمي شد


تا روزي كه پيش بيني آينده ميسر نباشد توكل بهترين مكمل كوشش خواهد بود


درك زندگي تنها با نگاه به گذشته ميسر است، اما زندگي كردن تنها با نگاه به آيندهدر قلب هر زمستاني آغاز بهاري و در پس نقاب هر شبي، صبح سپيدي است


اميد چيزي است كه روشنايي آفتاب را بر سايه هاي زندگي مي گسترد و ما را به فرداها پيوند مي زند


هيچ وقت اميد كسي را ناميد نكن شايد اين تنها دارايي او باشد


همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد باز گشاينده قفل در باشد


علفي كه سنگ فرش خيابان را شكافته حاكي از قدرت شگفت زندگي متولد نشده است


مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تهیه و تنظیم: ندااصغریکارشناس ارشد روانشناسی