Ebixa memantin
Download
1 / 13

Ebixa memantin - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Ebixa memantin. ATC-kod: N06DX01 Godkänd: 020506. Indikation. Behandling av patienter med måttligt svår till svår Alzheimers sjukdom. Bakgrund. Det finns stöd för att neuronala skador delvis kan orsakas av excessivt inflöde av kalcium in i neuronen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ebixa memantin' - jack-holden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ebixa memantin
Ebixamemantin

ATC-kod: N06DX01

Godkänd: 020506


Indikation
Indikation

Behandling av patienter med måttligt svår till svår Alzheimers sjukdom


Bakgrund
Bakgrund

 • Det finns stöd för att neuronala skador delvis kan orsakas av excessivt inflöde av kalcium in i neuronen.

 • En hypotes är att Alzheimers demens helt eller delvis uppkommer genom överstimulering av NMDA-receptorer med glutamat.


Verksam best ndsdel
Verksam beståndsdel

Memantin

 • en icke-kompetetiv NMDA-receptorantagonist.

 • sedan tidigare tillgänglig på tyska marknaden för behandling av bland annat Parkinsons sjukdom, cerebral och perifer spasticitet och cerebral aktivering hos patienter med kognitiva defekter (demens).

 • I Ebixa som hydrokloridsalt.


Klinik utv rderingsinstrument
Klinik -utvärderingsinstrument

Svårighetsgraden av demens

 • Mini-Mental State Examination (MMSE)

  Globalt effektmått

 • Clincian Intervue Based Impression of Change -plus (CIBIC-plus)

 • Clinician Global rating Impression of Change (CGI-C)

 • Behavioural Rating Scale for Geriatric Patients (BGP)

  Funktionellt effektmått

 • en modifiering av Alzheimers Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living (ADCS-ADL inventory).

  Kognitivt effektmått

 • Severe Impairment Battery (SIB)


Klinik studiematerial
Klinik -studiematerial

 • Tjugofem kliniska studier med memantin inkluderande 4428 patienter med demens eller demenssyndrom.

  • Tjugoen pilotstudier med få patienter bidrar ej till effektdata avseende behandling av Alzheimers demens.

  • Två större kliniska studier inkluderade enbart patienter med vaskulär demens.

  • Två studier till grund för bedömning av klinisk effekt avseende behandling av Alzheimers demens.

 • Inga formella placebokontrollerade dostitreringsstudier har genomförts.


Klinisk effekt
Klinisk effekt

Studie1

 • En multicenter dubbelblind randomiserad parallellgruppsstudie.

 • Memantin jämfördes med placebo vid måttligt svår till svår Alzheimers demens (MMSE 3-14).

 • 252 patienter randomiserades till antingen 10 mg memantin två gånger dagligen eller placebo i sex månader. 181 patienter fullföljde studien.


Klinisk effekt1
Klinisk effekt

Studie1 (forts.)

 • Responders definierades som förbättring eller stabilisering i alla tre domäner (global, funktionell och kognitiv).

  10% av memantinpatienterna

  6% av placebopatienterna

  (ej signifikant skillnad)

Responders


Klinisk effekt2
Klinisk effekt

Studie 2

 • Inkluderade patienter med Alzheimers demens och patienter med vaskulär demens (MMSE under 10).

 • 167 patienter randomiserades till 10 mg memantin eller placebo dagligen i tre månader.

 • 79 patienter hade Alzheimers demens (analyserades separat).


Klinisk effekt3
Klinisk effekt

Studie 2 (forts.)

 • Vid analys av patienter med Alzheimers demens förelåg en skillnad i...

  • CGI-C på 0,32 poäng (p=0,002)

  • BGP-kognitiv på 0,97 poäng (p=0,007)

  • BGP-functional på 2,97 poäng (p=0,003)


S kerhet
Säkerhet

 • Information från 2863 personer

  • varav ett par hundra friska försökspersoner och resten patienter med olika neurologiska sjukdomar.

  • Totalt 1943 patienter hade behandlats med memantin (medianexponeringstid 90 dagar).


S kerhet1
Säkerhet

 • Vanligaste memantinrelaterade biverkningarna var

  • yrsel, 4% (2%*)

  • huvudvärk, 4% (2%*)

  • trötthet, 3%

   * hos patienter med Alzheimers demens

 • Förekomst av agitation lägre hos patienter behandlade med memantin jmf med placebo (8% skillnad).

 • Inga skillnader avseende allvarliga biverkningar.

 • Inga kliniskt relevanta effekter av memantin på hematologiska eller biokemiska parametrar.


L kemedelsverkets v rdering
Läkemedelsverkets värdering

 • Till skillnad från tidigare godkända läkemedel har Ebixa godkänts för behandling av patienter med måttligt svår till svår sjukdom.

 • Den kliniska effekten är blygsam medan läkemedlet förefaller tolereras väl.


ad