איסוף אשפה
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

איסוף אשפה (Garbage collection) PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

איסוף אשפה (Garbage collection). כותרת חילופית : ניהול זיכרון דינמי (Dynamic memory allocation) ספר בתחום :. Garbage Collection: Algorithms for automatic dynamic memory management, Richard Jones and Rafael Lins, Wiley, 1999. כמה זיכרון צורכת התוכנית הבאה ?. 3. 4. p. p. 11. 12. p. 1.

Download Presentation

איסוף אשפה (Garbage collection)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


איסוף אשפה (Garbage collection)

כותרת חילופית: ניהול זיכרון דינמי (Dynamic memory allocation)

ספר בתחום:

Garbage Collection: Algorithms for automatic dynamic memory management, Richard Jones and Rafael Lins, Wiley, 1999.

כמה זיכרון צורכת התוכנית הבאה ?

3

4

p

p

11

12

p

1

2

malloc

malloc

7

8

malloc

malloc

5

malloc

malloc

6

malloc

13

malloc

14

p

9

malloc

malloc

malloc

10

malloc

malloc

malloc

סיבוכיות מקום נוסף O(n)

סיבוכיות מקום O(1)


איסוף אשפה (Garbage collection)

כותרת חילופית: ניהול זיכרון דינמי (Dynamic memory allocation)

ספר בתחום:

Garbage Collection: Algorithms for automatic dynamic memory management, Richard Jones and Rafael Lins, Wiley, 1999.

כמה זיכרון צורכת התוכנית הבאה ?

3

4

p

11

12

q

1

2

7

8

q

free

free

5

free

free

6

13

14

free

free

9

10

הבעיה: איך לשחרר צמתים שהמתכנת לא שחרר באמצעות פקודת free.


איסוף אשפה Garbage collection

משתנים נוצרו בזמן

ריצהע"י malloc

Heap

בעיית איסוף אשפה

משתנים של התכנית

מחסנית frame

v1

קלט:

v2

v3

x

y

פלט:

z

לשחרר את

את צמתי האשפה

ee

hh

אשפה :צמתים שאין אליהם מסלול מאף משתנה תכנית


איסוף אשפה Garbage collection

בעיית איסוף אשפה

משתנים בזמן ריצה

נוצרו ע"י malloc

משתני התכנית

v1

קלט:

v2

v3

x

y

פלט:

z

לשחרר את

את צמתי האשפה

ee

hh

ב- malloc הבא

מוצאים אבר מ-

AVAIL


ספירה Reference counting

פתרון 1

1

1

v1

2

2

v2

1

v3

x

1

1

y

2

z

2

ee

hh

1

להוסיף לכל צומת V שדה count

השומר את מספר המצביעים אליו


אלגוריתם

  • עדכן את count של V

  • בכל פעם שמשנים מצביע

2. אם count של V שווה 0

שים את הצומת ב- AVAIL

1

1

v1

2

2

v2

0

1

v3

x

1

1

y

2

z

2

2

1

ee

hh

AVAIL

1


בעיה

1

1

v1

2

2

1

v2

1

v3

x

1

1

y

2

z

2

1

ee

אין גישה

למעגל

hh

1


סימון Tracing collector

פתרון 2

אלגוריתםDepth First Search (DFS)

v1

v2

v3

x

y

z

ee

hh


אלגוריתםDepth First Search (DFS)

חסרון: אלגוריתם רקורסיבי

v1

v2

v3

x

y

z

ee

hh

סבוכיות מקום

O(n)

אלגוריתם רקורסיבי

משתמש במחסנית


אלגוריתםDFS ללא רקורסיה

v1

v2

v3

x

y

z

ee

hh

איך נדע אם המצביע מקורי?

נוסיף משתנה color

לכל מצביע

נניח שתמיד יש

מצביע לצומת הקודמת


דחיסה Compaction

קלט:

פלט:

a

b

c

d

e

f

g

v1

v2

v3

x

y

z

ee

hh


דחיסה Compaction

פלט:

a

b

c

d

e

f

g

v1

v2

v3

x

y

z

ee

hh


שימו לב

n = 7

a

b

c

d

e

f

g

v1

v2

v3

x

y

1. לספור את מספר הצמתים

z

ee

2. לקצות מקום

hh

3. לעביר ולהחליף בכתובת

4. עדכון מצביעים


n = 7

a

d

b

e

f

c

g

v1

v2

v3

x

y

1. לספור את מספר הצמתים

z

ee

2. לקצות מקום

hh

סבוכיות מקום

O(1)

3. לעביר ולהחליף בכתובת

4. עדכון מצביעים


  • Login