การพัฒนาบุคลกรด้าน IC ของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 29

 • 169 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การพัฒนาบุคลกรด้าน IC ของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทีมนำเฉพาะด้าน ( ENV, RM, HRD, MIS, PCT, MSO, NSO ฯลฯ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล. คณะกรรมการ IC. I งานด้าน การเฝ้าระวัง. V งานด้าน บริการคลินิก. IV งานด้าน วิชาการ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพัฒนาบุคลกรด้าน IC ของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ic

IC /


Ic

(ENV, RM, HRD, MIS, PCT, MSO, NSO )

IC

I

V

 • IV

 • / IC

 • / IC

 • / IC

 • evidence based IC

II

III


Ic

.. IC

ICWN

ICN


Ic

1.


Ic

ICN

( )

/ training need


Ic

 • /

 • Icwn

 • IC

 • Training need ICWN

  ICN


Ic

2. //

ICC & ICN


Ic

IC

 • Universal Precaution

 • (Patient Isolation)

 • MRSA

 • (Surveillance)


Ic


Ic

http://www.med.cmu.ac.th


Ic

 • IC

 • Icwn

 • IC


Ic

3.


Ic

ICN+ QA+

EBP


Ic

 • EBPIC

 • Icwn

 • EBP IC


Ic


Ic

SP. - HW


Ic

Hand hygiene &

Standard precautions ..-..47


Hand hygiene s p

Hand Hygiene & S.P.


Hand hygiene s p1

Hand Hygiene & S.P.


Ic

Hand Hygiene

(Pt based Units)


Ic

/ PCT

DR.

3

Patient based Units

EXT

Nurse

NAC ,ICS IC

PN,HP

25,29/8/2548


Ic

Lab. & Pre-clinics

18 2548

Back office


Ic

SP. & HW


Ic

2548

 • ()


Ic

meningococcal

2547 4 103

2548 4 240

SP precautions

 • ICWN / IC Team

 • HN


Ic

ICWN / IC Team

ICN


Ic


Ic

....

IC


 • Login