Download

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI


Advertisement
/ 19 []
Download Presentation
Comments
jabir
From:
|  
(1054) |   (0) |   (0)
Views: 32 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI. KTO OTRZYMUJE TYTUŁ „HONOROWEGO DAWCY KRWI”?. OSOBA, KTÓRA ODDAŁA BEZPŁATNIE KREW I ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. ŻEBY ZOSTAĆ HONOROWYM DAWCĄ KRWI WYSTARCZY. USIĄŚĆ WYGODNIE W FOTELU….
PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przywileje honorowego dawcy krwi l.jpgSlide 1

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI

Kto otrzymuje tytu honorowego dawcy krwi l.jpgSlide 2

KTO OTRZYMUJE TYTUŁ „HONOROWEGO DAWCY KRWI”?

OSOBA, KTÓRA ODDAŁA BEZPŁATNIE KREW

I ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA W JEDNOSTCE

ORGANIZACYJNEJ PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

Eby zosta honorowym dawc krwi wystarczy l.jpgSlide 3

ŻEBY ZOSTAĆ HONOROWYM DAWCĄ KRWI WYSTARCZY

USIĄŚĆ WYGODNIE W FOTELU…

I odda krew kt ra ratuje ycie l.jpgSlide 4

….I ODDAĆ KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE!

Kto mo e do czy do grona honorowych dawc w krwi l.jpgSlide 5

KTO MOŻE DOŁĄCZYĆ DO GRONA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI?

KAŻDY, KTO NIE JEST OBOJĘTNY NA LOS DRUGIEGO CZŁOWIEKA I….

Slide6 l.jpgSlide 6

 • JEST W WIEKU OD 18 – 65 LAT

 • WAŻY POWYŻEJ 50 KG

 • NIE CHOROWAŁ NA ŻÓŁTACZKĘ, KIŁĘ, ŁUSZCZYCĘ, CUKRZYCĘ

 • W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY NIE MIAŁ WYKONYWANEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO, ENDOSKOPOWEGO, TATUAŻU, PRZEKŁUCIA USZU LUB INNYCH CZĘŚCI CIAŁA

 • NIE MA CIĘŻKICH CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, POKARMOWEGO, NERWOWEGO, ODECHOWEGO, MOCZOWEGO

Slide7 l.jpgSlide 7

CO PRZYSŁUGUJE HONOROWEMU DAWCY KRWI?

 • ZWOLNIENIE OD PRACY W DNIU, W KTÓRYM ODDAJE KREW

 • Z ZACHOWANIEM PRAWA DO WYNAGRODZENIA

 • ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI

 • ORGANIZACYJNEJ PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

 • POSIŁEK REGENERACYJNY – EKWIWALENT ŻYWNOŚCIOWY

 • O RÓWNOWARTOŚCI ENERGETYCZNEJ ODDANEJ KRWI (CZEKOLADY)

 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA BEZPŁATNYCH BADAŃ

 • LABORATORYJNYCH (GRUPA KRWI, MORFOLOGIA,

 • BADANIA W KIERUNKU ZARAŻENIA WIRUSAMI

 • HIV, HCV, HBV ORAZ KIŁĄ)

 • PO 3 ODDANIU KRWI BEZPŁATNA KARTA IDENTYFIKACYJNA

 • GRUPY KRWI

Slide9 l.jpgSlide 9

OSOBA ODDAJĄCA HONOROWO KREW

MOŻE TEŻ SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ

1 stan prawny na dzień 1.01.09

Slide10 l.jpgSlide 10

DAWCOM W DARZE …..

www.dawcom.wierch.pl

Obiekty uczestniczące w Akcji

"DAWCOM W DARZE"

oferują

20% rabatu noclegowego dla

aktywnych Honorowych Dawców Krwi.Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji

Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem,

że ostatnie pobranie miało miejsce nie dawniej

niż przed rokiem. Rabat nie sumuje się z innymi ulgami.

Czy osoby systematycznie oddaj ce krew s w jaki spos b nagradzane l.jpgSlide 11

CZY OSOBY SYSTEMATYCZNIE ODDAJĄCE KREW SĄ W JAKIŚ SPOSÓB NAGRADZANE?

TAK, ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI

SĄ HONOROWANI SZCZEGÓLNYMI PRZYWILEJAMI

Slide12 l.jpgSlide 12

KOMU NALEŻY SIĘ TYTUŁ

„ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”

TYTUŁ NADAWANY JEST PRZEZ POLSKI CZERWONY KRZYŻ

KOBIECIE, KTÓRA ODDAŁA CO NAJMNIEJ 5 LITRÓW KRWI

MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY ODDAŁ CO NAJMNIEJ 6 LITRÓW KRWI

LUB ODPOWIADAJĄCĄ TEJ OBJĘTOŚCI

ILOŚĆ INNYCH JEJ SKŁADNIKÓW

Slide13 l.jpgSlide 13

CO ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ TYTUŁ

„ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”?

PO ODDANIU ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI KRWI NALEŻY

WYPEŁNIĆ WNIOSEK I ZŁOŻYĆ GO W PCK

………, dnia……………

Wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

……………… stopnia

1. Imię i nazwisko……………………………………………………

2. Imię ojca ………………………………………………………….

3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………

4. Adres stałego zamieszkania ……………………………………...

5. Nazwa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK ……………………...

(przynależność nie jest wymogiem koniecznym)

6. Liczba litrów oddanej honorowo krwi oraz okres jej oddawania

wg legitymacji HDK …………………………………………………..

(lub zaświadczenie z Centrum Krwiodawstwa potwierdzające ilość oddanej krwi)

……………………………… podpis

Slide14 l.jpgSlide 14

LEGITYMACJA I ODZNAKI

ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI

Tytuł i odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi po oddaniu krwi w ilości:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej III stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

* kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

*mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Slide15 l.jpgSlide 15

 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej II stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Slide16 l.jpgSlide 16

 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej I stopnia)

 • przysługuje honorowemu dawcy krwi:

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

 • Slide17 l.jpgSlide 17

  • CO JESZCZE PRZYSŁUGUJE

  • ZASŁUŻONEMU HONOROWEMU DAWCY KRWI?

  • NA PODSTAWIE RECEPTY WYSTAWIONEJ PRZEZ LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

  •  BEZPŁATNE ZAOPATRZENIE W LEKI

  •  ZNIŻKI NA LEKI ZGODNIE Z WYKAZEM LEKÓW PODSTAWOWYCH

  • BEZPŁATNE ZAOPATRZENIE W LEKI I UZUPEŁNIAJĄCYCH DO

  • WYSOKOŚCI LIMITU

  •  MAJĄ PRAWO DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ

  • ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  • ORAZ Z USŁUG FARMACEUTYCZNYCH UDZIELANYCH W APTEKACH

  • WYSTAWIAJĄCY RECEPTĘ LEKARZ MUSI W RUBRYCE

  • „UPRAWNIENIA” WPISAĆ SKRÓT „ZK”

  Slide18 l.jpgSlide 18

  DODATKOWYM PRZYWILEJEM

  DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI SĄ

  „BILETY WOLNEJ JAZDY”

  PRZYZNAWANE

  WE WROCŁAWIU DLA:

  KOBIET, KTÓRE ODDAŁY 15 L KRWI

  MĘŻCZYZN, KTÓRZY ODDALI PONAD 25LITRÓW KRWI

  NA PODSTAWIE WNIOSKU ZE ZDJĘCIEM ZŁOŻONEGO W PCK

  W LEGNICY DLA:

  KOBIET, KTÓRE ODDAŁY 20 L KRWI

  MĘŻCZYZN, KTÓRZY ODDALI PONAD 25LITRÓW KRWI

  NA PODSTAWIE IMIENNEGO ZAŚWIADCZENIA WYDANEGO PRZEZ

  ODDZIAŁ TERENOWY RCKIK W LEGNICY

  Slide19 l.jpgSlide 19

  REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

  WE WROCŁAWIU

  ORAZ ODDZIAŁY TERENOWE W

  LEGNICY

  LUBINIE

  GŁOGOWIE

  ZAPRASZAJĄ DO ODDAWANIA KRWI

  Opracowanie dr M. Chaszczewska-Markowska


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro