Vzporedna izvedba algoritmov ra unalni kega vida
Download
1 / 20

Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida. Vsebina. Računalniški vid Houghova transformacija Vzporedna izvedba Houghove transformacije Vzporedni računalnik (BEOWULF gruča) Porazdeljen procesni prostor (BPROC) Porazdeljeno računanje Houghove transformacije. d 2. . d 3. d 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida' - jabari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzporedna izvedba algoritmov ra unalni kega vida

Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida

[email protected]


Vsebina
Vsebina

 • Računalniški vid

 • Houghova transformacija

 • Vzporedna izvedba Houghove transformacije

 • Vzporedni računalnik (BEOWULF gruča)

 • Porazdeljen procesni prostor (BPROC)

 • Porazdeljeno računanje Houghove transformacije


Ra unalni ki vid

d2

d3

d1

Računalniški vid

 • Cilj: simbolični opis slike.

 • Definicija “opisa” je odvisna od namena uporabe.


Predobdelava slike

Predobdelava slike

 • Cilj: Izboljšanje kvalitete.

 • Primer: filtriranje šuma.


Obdelava slike

Obdelava slike

 • Cilj: zmanjšanje količine informacije.

 • Primeri: iskanje robov, binarizacija.


Iskanje simboli nega opisa

Iskanje simboličnega opisa

 • Cilj: izračun parametrov elementov na sliki, ki so osnova za meritve.

 • Primer: robovi - premice.


Houghova transformacija
Houghova transformacija

 • Ideja: poskusimo poiskati *vse* možne premice, ki se lahko pojavijo na določeni sliki.

 • “Brute force” metoda, računska zahtevnost je temu primerna:

  • 512*512 slikovnih elementov

  • Pri zahtevani natančnosti 1 stopinje lahko skozi vsak element potegnemo 180 premic.

  • Preizkušamo torej 512*512*180 = 47,185,920 (47 miljonov!) hipotez.

 • Prednost: ne rabimo vnaprejšnjega znanja o sliki.


Houghova transformacija1
Houghova transformacija

 • Izvedba: vzpostavimo polje akumulatorjev, v katerem zbiramo “glasove” za posamezno kombinacijo parametrov k in n premice y=kx+npri tistih točkah, ki imajo vrednost 1.

 • Primer: (narišemo le 4 premice/točko)

y

 • V tem primeru je največ glasov dobila premicay=2 (k=0,n=2), saj samo ta poteka skozi vse točke z vrednostjo 1.

x


Houghova transformacija2
Houghova transformacija

 • Problem: kako zapisati navpične in vodoravne premice v parametričnem prostoru?

 • Izberemo zapis r=xcos()+ysin()

 • Glede na zahtevano natančnost za r in izberemo dimenzije polja akumulatorjev (v našem primeru kar 512*512)

 • Preiščemo vso sliko in v akumulatorje sproti prištevamo sivinske vrednosti slikovnih točk za vse možne r in.

 • Poiščemo maksimume v polju akumulatorjev, njihove pozicije nam dajo r in premic.


Zaporedna izvedba ht
Zaporedna izvedba HT

 • Algoritem/računanje:for (y=0; y<512; y++){ for (x=0; x<512; x++) { for ( = min;  < max;  ++) { r=x*cos()+y*sin(); akum[r][]=akum[r][]+slika[x][y]; }; };};


Zaporedna izvedba ht1
Zaporedna izvedba HT

 • Program za HT presnamite iz http://vision.fe.uni-lj.si/classes/VS/hough

 • Odpakirajte: tar -zxvf hough.tar.gz

 • Prevedite: gcc houghseq.c -o houghseq -lm

 • Poženite: ./houghseq demo.pgm seq.pgm

 • Datoteke:

  • houghseq.c - glavni del programa

  • hough.c - izračun transformacije

  • pgmio.c - branje/pisanje PGM datotek

  • *.pgm - demo slike, pogledate jih z xloadimage slika.pgm


Vzporedna izvedba ht
Vzporedna izvedba HT

 • Ideja: vsoto v akumulatorju lahko računamo v poljubnem zaporedju.

 • Vhodno sliko razdelimo na pasove (na primer y=0..127, y=128..255, itd.)

 • Izvedemo transformacijo vsakega dela slike posebej v ločeno polje akumulatorjev (ki je še vedno dimenzij 512*512!)

 • Na koncu delne akumulatorje (delne vsote) seštejemo v glavni akumulator.

 • To je primer vhodne podatkovne dekompozicije.


Vzporedna izvedba ht1
Vzporedna izvedba HT

 • Algoritem/računanje v vsakem procesu:for (y=y1; y<y2; y++){ for (x=0; x<512; x++) { for ( = min;  < max;  ++) { r=x*cos()+y*sin(); akum[r][]=akum[r][]+slika[x][y]; }; };};


Vzporedna izvedba ht2
Vzporedna izvedba HT

 • Potrebna je komunikacija med procesi:

  • Deljen pomnilnik preko katerega procesi-otroci prenesejo delne rezultate (svoja polja akumulatorjev) roditelju.

  • Niz semaforjev za nadzor dostopa do deljenega pomnilnika.

 • Prevedite: gcc houghpar.c -o houghpar -lm

 • Poženite: ./houghpar demo.pgm par.pgm

 • Je takšna izvedba transformacije hitrejša?

 • Zakaj?


Vzporedni ra unalnik
Vzporedni računalnik

 • 1994, Thomas Sterling & Don Becker

  • vzdevek BEOWULF

 • 16 računalnikov 486 DX4

  • Vsak računalnik predstavlja “vozlišče” (node)

 • Multiračunalniški sistem

  • Krajevno porazdeljen pomnilnik

  • Povezava prek krajevnega omrežja

 • Beowulf je le oznaka za takšen sistem, način realizacije ni standardiziran.

 • Dva glavna problema sta:

  • Upravljanje procesov

  • Komunikacija med procesi


Upravljanje procesov
Upravljanje procesov

 • Enostavni, vendar nepraktični načini

  • rlogin + školjka na vsakem od računalnikov

  • rexec (remote exec)

 • Pomanjkljivosti:

  • Program mora biti prisoten na vsakem od računalnikov-vozlišč.

  • Uporabniki morajo imeti uporabniška imena na vsakem od vozlišč.

  • Procesi niso v sorodu.

  • Težavna administracija, nepregledno izvajanje programov.


Upravljanje procesov1
Upravljanje procesov

 • Beowulf Distributed Process Space (BPROC)

  • Porazdeljen procesni prostor

  • Procese je možno med delovanjem (!) premikati med računalniki.

  • PID procesov so navzven enaki ne glede na katerem računalniku se izvajajo.

  • Procesi so prisotni v tabeli procesov glavnega računalnika, tudi če se izvajajo drugje.

  • Minimalne prilagoditve vzporednih programov.

 • Bproc zajema:

  • Obsežne popravke jedra (kernel)

  • module sistemskega jedra

  • bproc demone (bpslave, bpmaster).


Ht na beowulf ra unalniku
HT na Beowulf računalniku

 • Minimalne spremembe paralelne verzije programa houghpar.c:

  • #include<sys/bproc.h>

  • bproc_move(številka_vozlišča) po izvedenem klicu fork(), preden se začne računanje

  • bproc_move(-1) po izvedenem računanju, pred začetkom sinhronizacije podatkov.

 • Pomembno: procesi ne morejo komunicirati na standardne načine (deljen pomnilnik, semaforji, cevi…) dokler se ne vrnejo na isti fizični računalnik (bproc_move(-1))!


Ht na beowulf ra unalniku1
HT na Beowulf računalniku

 • Oglejte si houghpar_beo.c in nastavite številke vozlišč pri bproc_move()!

 • Prevedite:gcc houghpar_beo.c -o houghpar_beo -lm -lbproc

 • Poženite: ./houghpar_beo demo.pgm beo.pgm

 • Z ostalimi se dogovorite da eksperimentov ne boste pognali vsi naenkrat!

 • Opazujte procese z orodjem top/ktop

  • zaseden pomnilnik, proc. čas, itd. Kaj opazite?

  • Poglejte, kako so vaši procesi vidni na tujih računalnikih.


V razmislek
V razmislek

 • Je takšen program hitrejši? Zakaj?

 • Zakaj nas ni nikoli zanimala sinhronizacija dostopa do vhodnih podatkov?

 • Od kje zakasnitev pred začetkom računanja?

 • Kaj se takrat dogaja?

 • Bi bilo smiselno program drobiti na še večje število procesov (npr. 64)? Zakaj ?

 • Oglejte si sliko akumulatorja (izhodne .pgm datoteke) in najdite maksimume. Koliko jih je?


ad