Po ta ov a kybernetick kriminalita v esk m trestn m z kon ku
Download
1 / 19

Počítačová a kybernetická kriminalita v českém trestním zákoníku - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Počítačová a kybernetická kriminalita v českém trestním zákoníku. Štěpán Kalamár Policejní akademie České republiky v Praze Miroslav Petrák státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci mpetrak@osz.jhr.justice.cz Jihlava Říjen 2012. Kybernetická kriminalita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Počítačová a kybernetická kriminalita v českém trestním zákoníku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Potaov a kybernetick kriminalita v eskm trestnm zkonku

tpn Kalamr

Policejn akademie esk republiky v Praze

Miroslav Petrk

sttn zstupce

Okresnho sttnho zastupitelstv

v Jindichov Hradci

mpetrak@osz.jhr.justice.cz

Jihlava

jen 2012


Kybernetick kriminalita

Nov trestn zkonk . 40/2009 Sb.

vychz pojmov, pokud jde o potaovou kriminalitu, z

mluvy o potaov kriminalit,

Jedn se osmlouvu Rady Evropy .185.

schvlen Vborem ministr Rady Evropy23. 11. 2001 (dle mluva).

esk republika tuto mluvu podepsala v roce 2005, ale dosud neratifikovala.

a

rmcovho rozhodnut Rady EU,

o tocch proti informanm systmm

. 2005/222/Sv ze dne 24.2.2005


Kybernetick kriminalita

Vedle toho existuje cela ada mezinrodnch smluv a akt prva EU, kter se vztahuj na veejn potaov st:

mluva o ochran dt ped sexulnm vykoisovn a zneuvnm z 25.10.2007

Rmcov rozhodnut Rady o boji proti dtsk pornografii na internetu 2000/375/JHA,

Doporuen Rady Evropy , kter se tk trestnch in souvisejcch s potai . R (89) 9 z 13.9.1989,

Rezoluce OSN o boji se zneuvnm informanch technologi z 22.1.2001 (A/RES/55/63


Kybernetick kriminalita

Pokud jde o iny, kter maj bt podle mluvy lenskmi stty kriminalizovny, pak stanov tyto znaky:

 • Trestn iny proti dvrnosti, integrit a dostupnosti potaovch dat a systm

  • Neoprvnn pstup (l. 2)

  • Neoprvnn zachycen dat (l. 3)

  • Zsah do dat (l. 4)

  • Zsah do systmu (l. 5)

  • Zneuit zazen (l. 6)

 • Trestn iny souvisejc s potai

  • Falovn daj souvisejc s potai (l. 7)

 • Podvod souvisejc s potai (l. 8)


Kybernetick kriminalita

Pokud jde o iny, kter maj bt podle mluvylenskmi stty kriminalizovny, pak stanov tyto znaky:

 • Trestn iny souvisejc s obsahem

  • T souvisejc s dtskou pornografi (. 9)

 • Trestn iny souvisejc s poruovnm autorskho prva a prv pbuznch autorskmu prvu.

 • Trestn iny souvisejc s poruovnm autorskho prva a prv pbuznch autorskmu prvu (l. 10)


Kybernetick kriminalita

vod jak na boj s kybernetickou kriminalitou

 • Neoprvnn pstup k potaovmu systmu a nosii informac

 • Opaten a pechovvn pstupovho zazen a hesla k potaovmu systmu a jinch takovch dat

 • Pokozen zznamu v potaovm systmu a na nosii informac a zsah do vybaven potae z nedbalosti

 • Zvr


Jak na boj s kybernetickou kriminalitou?

Nezbytn

 • znalost reln situace (vzkumy, bdn)

 • souinnost tuzemskho soukromho a veejnho sektoru

 • mezinrodn spoluprce a diskuze


Neoprvnn pstup k potaovmu systmu a nosii informac ( 230 trestnho zkonku) - I.

 • pekonn bezpenostnho opaten

 • s myslem neoprvnnho zskn pstupu k potaovmu systmu nebo k jeho sti

  Trest:

 • odnt svobody a na jeden rok

 • zkaz innosti nebo

 • propadnut vci nebo jin majetkov hodnoty


Neoprvnn pstup k potaovmu systmu a nosii informac ( 230 trestnho zkonku) II.

zskn pstupu k potaovmu systmu nebo k nosii informac a

 • neoprvnn uit dat uloench v potaovm systmu nebo na nosii informac,

 • neoprvnn vmaz nebo jin znien, pokozen, zmna, potlaen, snen kvality nebo uinn neupotebitelnmi dat uloench v potaovm systmu nebo na nosii informac,

 • padln nebo pozmn dat uloench v potaovm systmu nebo na nosii informac tak, aby byla povaovna za prav nebo podle nich bylo jednno tak, jako by to byla data prav, bez ohledu na to, zda jsou tato data pmo iteln a srozumiteln, nebo

 • neoprvnn vklad dat do potaovho systmu nebo na nosi informac nebo jin zsah do programovho nebo technickho vybaven potae nebo jinho technickho zazen pro zpracovn dat.

  Trest:

 • odnt svobody a na dv lta

 • zkaz innosti nebo propadnut vci nebo jin majetkov hodnoty


Neoprvnn pstup k potaovmu systmu a nosii informac ( 230 trestnho zkonku) III.

spchn inu za podmnek shora uvedench pod I. nebo II.

a kumulativn

 • v myslu zpsobit jinmu kodu nebo jinou jmu nebo zskat sob nebo jinmu neoprvnn prospch,

 • v myslu neoprvnn omezit funknost potaovho systmu nebo jinho technickho zazen pro zpracovn dat

  Trest:

 • odnt svobody na est msc a ti lta

 • zkaz innosti nebo propadnut vci nebo jin majetkov hodnoty


Neoprvnn pstup k potaovmu systmu a nosii informac ( 230 trestnho zkonku) IV.

spchn inu za podmnek shora uvedench pod I. nebo II.

a kumulativn

 • jako len organizovan skupiny,

 • zpsoben znan kody,

 • zpsoben vn poruchy v innosti orgnu sttn sprvy, zemn samosprvy, soudu nebo jinho orgnu veejn moci,

 • zisk znanho prospchu pro sebe nebo pro jinho,

 • zpsoben vn poruchy v innosti prvnick nebo fyzick osoby, kter je podnikatelem

  Trest:

 • odnt svobody na jeden rok a pt let

 • penit trest


Neoprvnn pstup k potaovmu systmu a nosii informac ( 230 trestnho zkonku) V.

-spchn inu za podmnek shora uvedench pod I. nebo II.

a kumulativn

-zpsoben kody velkho rozsahu,

 • zisk prospchu velkho rozsahu pro sebe nebo pro jinho

  Trest:

  -odnt svobody na ti lta a osm let


Opaten a pechovvn pstupovho zazen a hesla k potaovmu systmu a jinch takovch dat ( 231 trestnho zkonku) I.

mysl spchat:

 • trestn in poruen tajemstv dopravovanch zprv podle 182 odst. 1 psm. b), c) nebo

 • trestn in neoprvnnho pstupu k potaovmu systmu a nosii informac podle 230 odst. 1, 2

  vroba, uveden do obhu, dovoz, vvoz, tranzit (slovy zkona: proveze), nabdka, zprostedkovn, prodej nebo jin zpstupnn, opaten nebo pechovvn (pro sebe nebo pro jinho)

 • zazen nebo jeho soust, postup, nstroj nebo jakkoli jin prostedek, vetn potaovho programu, vytvoen nebo pizpsoben k neoprvnnmu pstupu do st elektronickch komunikac, k potaovmu systmu nebo k jeho sti, nebo

 • potaov heslo, pstupov kd, data, postup nebo jakkoli jin podobn prostedek, pomoc nho lze zskat pstup k potaovmu systmu nebo jeho sti,


Opaten a pechovvn pstupovho zazen a hesla k potaovmu systmu a jinch takovch dat ( 231 trestnho zkonku) I.

Trest:

 • odnt svobody a na jeden rok

 • propadnut vci nebo jin majetkov hodnoty

 • zkaz innosti


Opaten a pechovvn pstupovho zazen a hesla k potaovmu systmu a jinch takovch dat ( 231 trestnho zkonku) II.

 • spchn inu za podmnek uvedench pod I. (viz obrzek 9)

  a kumulativn

 • jako len organizovan skupiny,

 • zisk znanho prospchu pro sebe nebo pro jinho

  Trest:

 • odnt svobody a na ti lta

 • zkaz innosti

 • propadnut vci nebo jin majetkov hodnoty


Opaten a pechovvn pstupovho zazen a hesla k potaovmu systmu a jinch takovch dat ( 231 trestnho zkonku) III.

 • spchn inu za podmnek uvedench pod I. (viz obrzek . 9)

  a kumulativn

 • zisk prospchu velkho rozsahu

  Trest:

 • odnt svobody na est msc a pt let


Pokozen zznamu v potaovm systmu a na nosii informac a zsah do vybaven potae z nedbalosti ( 232 trestnho zkonku) I.

 • poruen povinnosti vyplvajc ze zamstnn, povoln, postaven nebo funkce nebo uloen podle zkona nebo smluvn pevzat

 • hrub nedbalost

 • znien, pokozen, pozmnn,uinn neupotebitelnmi

  • dat uloench v potaovm systmu nebo na nosii informac

 • uinn zsahu do technickho nebo programovho vybaven potae nebo jinho technickho zazen pro zpracovn dat

 • zpsoben na cizm majetku znan kody

  Trest:

 • odnt svobody a na est msc

 • zkaz innosti

 • propadnut vci nebo jin majetkov hodnoty


Pokozen zznamu v potaovm systmu a na nosii informac a zsah do vybaven potae z nedbalosti ( 232 trestnho zkonku) II.

 • za podmnek uvedench na obrzku pod slem 12

 • bude zpsobena koda velkho rozsahu

  Trest:

 • odnt svobody a na dv lta

 • zkaz innosti

 • propadnut vci nebo jin majetkov hodnoty


Zvr

Dkuji za pozornost.


ad
 • Login