Semin 27.9.2011
Download
1 / 11

Semin r 27.9.2011 V r mci projektu Cist povod Svratky - Problematika zat en vodn ch n dr fosforem, zku enosti s - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Semin r 27.9.2011 V r mci projektu Cist povod Svratky - Problematika zat en vodn ch n dr fosforem, zku enosti s

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Semin 27.9.2011

V rmci projektu ist povod Svratky

-

Problematika zaten vodnch ndr fosforem, zkuenosti s odstraovnm fosforu, monosti vedouc ke zlepen stavu


Problematika zaten vodnch ndr fosforem a zkuenosti s odstraovnm fosforu v rmci Jihomoravskho kraje se jedn o pilotn projekt ist povod Svratky, kter m sv potky v roce 2003


Partnei projektu ist povod Svratky

Povod Moravy s.p., v souasn dob nositel projektu Realizace opaten na Brnnsk doln ndri dotace z OPP + JMK + Msto Brno

Jihomoravsk kraj

Msto Brno

Kraj Vysoina

Kraj Pardubick


Plocha povod zjmovho zem Svratky 1600 km2

Cle projektu ist povod Svratky

Snit ivinov odnos z povod a ivinov zte tok a ndr omezen zneitn z bodovch a plonch zdroj zneitn

Obnovit pirozenou rovnovhu ve struktue planktonu

Obnovit stabilitu znan pokozenho ekosystmu VN Brno

Obnovit ekonomick aktivity v regionu vceelov vyuit ndre

Prostedky, ktermi je vhodn doshnout cl projektu ist povod Svratky

Revitalizace krajiny

Omezen plonch zdroj zneitn (zmny hospodaen v krajin, realizace protieroznch a protipovodovch opaten s clem zadren vody v krajin, revitalizace vybranch tok)

inn odstrann zneitn bodovmi zdroji (odkanalizovn a istn odpadnch vod)

Osvta a legislativn zmny (pouvn bezfosftovch pracch a mycch prostedk) - 39 odst. 10 vodnho zkona

Asanace sinicemi infikovanch sediment v ndrch

Osvta ve vztahu k veejnosti (veletrhy, besedy,konference,mdia)


dosti o dotaci z OP P na projekt Realizace opaten na Brnnsk doln ndri pedchzelo zpracovn cel ady dokumentac, kter monitorovaly cel povod, vlastn ndre, navrhovalo celou adu opaten v ternu.


Investovan prostedky v zjmovm zem projektu ist povod Svratky

 • Mezi dleit innosti vpovod Svratky se ad:

 • vstavba a rekonstrukce kanalizanch systm a istren odpadnch vod

 • budovn retennch vodnch ndr vkrajin

 • realizac plonch protieroznch a ekologickch opaten vetn revitalizace tok

 • sniovnm podlu orn pdy ve prospch trvalch travnch porost.

 • Celkem bylo od roku 2004 a do 6/2011 zdotanch titul JMK do povod Svratky na zem Jihomoravskho kraje investovno 101 006 056,- K na realizace kanalizac a OV, na projektov dokumentace a na stavby protipovodovch opaten a vsoutu sdotacemi do tohoto zem zdotac OPP, Ministerstva zemdlstv, bylo investovno cca 839 mil. K.

 • Vrmci povod jsou prbn zhotovovny vodohospodsk projekty, jako realizace staveb kanalizac, istren odpadnch vod, protipovodov a protierozn opaten. Jedn se dlouhodobou innost, kter je nron nejen na vyzen pslunch povolen, ale tak na zajitn dostatench finannch objem.


Hlavn dotan tituly na seku vodnho hospodstv

 • Dotace Jihomoravskho kraje

  • Zvltn et ZVLTN ET PRO VODN HOSPODSTV JMK

  • Dotan program v oblasti vodnho hospodstv

   • Podprogram 1 dotace v oblasti vodrenstv

   • Podprogram 2 dotace v oblasti odkanalizovn a itn odpadnch vod

   • Podprogram 3 podpora staveb protipovodov ochrany

  • asov omezen dotan program na podporu tvorby projekt v oblasti vodnho hospodstv pro rok 2012 pedpokldan termn podn dost o dotaci leden 2012

  • Vce informac na www.kr-jihomoravsky.cz / granty a dotace

  • pro pslun rok


Hlavn dotan tituly na seku vodnho hospodstv

Nrodn dotace Ministerstva zemdlstv ve vodnm hospodstv

Dotace a programy ve vodnm hospodstv obsahuj pehled program a dotanch titul Ministerstva zemdlstv, kter jsou zameny na obor vodovod a kanalizac, na obnovu, odbahnn a rekonstrukce rybnk a vstavbu vodnch ndr, na odstrann nsledk povodn na sttnm vodohospodskm majetku, na protipovodov opaten, na ostatn opaten ve vodnm hospodstv a na dotace pro majetkoprvn vypodn majetku, dotenho realizac "Opaten na snen povodovch rizik v povod hornho toku eky Opavy s vyuitm prod blzkch povodovch opaten".

 • Vodovody a kanalizace

 • Rybnky

 • Odstrann nsledk povodn na sttnm VH majetku

 • Ostatn opaten ve VH

 • Nov Heminovy

 • Prevence ped povodnmi

 • Pm dotace VH

 • Vce informac na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/


Hlavn dotan tituly na seku vodnho hospodstv

 • Operan program ivotn prosted

  • Prioritn osa 1 - Zlepovn vodohospodsk infrastruktury a sniovn rizika povodnPodporuje projekty, kter smuj ke zlepen stavu povrchovch a podzemnch vod, zlepen jakosti a dodvek pitn vody a sniovn rizika povodn.

  • Prioritn osa 6 - Zlepovn stavu prody a krajinyPodporuje projekty, kter pispvaj ke zpomalen i zastaven poklesu biodiverzity, ochran ohroench druh rostlin a ivoich, zajitn ekologick stability krajiny a podporuj vznik a zachovn prodnch prvk v osdlench oblastech.

  • Vce informac na www.opzp.cz / nabdky podpory/ Harmonogram vzev OPP


 • Jihomoravsk kraj bude vdalch letech provdt zejmna nsledujc aktivity:

 • finann podpora staveb kanalizac a istren odpadnch vod, staveb protipovodovch a protieroznch opaten a finann podpora na zpracovn projektovch dokumentac v oblasti vodnho hospodstv.

 • koordinace projektu ist povod Svratky pravideln jednn dcho vboru a spoluprce se vemi partnery

 • spoluprce se vemi vodoprvnmi ady vzem, zamen na een vypoutn neitnch odpadnch vod do vod povrchovch sdrazem na dsledn napojovn obyvatel a jinch subjekt na kanalizaci zakonenou istrnou odpadnch vod.

 • dlouhodob je provdna metodick pomoc obcm (een problm vrmci oblasti odkanalizovn a itn odpadnch vod, zskvn dotac na realizaci kanalizac a OV a staveb protipovodov a protierozn ochrany, metodika k pipojovn obyvatel na kanalizaci zakonenou istrnou odpadnch vod apod.)

 • pravideln informovat veejnosti o vvoji a jednotlivch krocch, kter v rmci projektu ist povod Svratky probhaj.


Dkuji za pozornost.


ad
 • Login