Memduh Şevket Esendal özel yaşamı - PowerPoint PPT Presentation

Memduh evket esendal zel ya am
Download
1 / 6

 • 544 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Memduh Şevket Esendal özel yaşamı. Rumeli göçmenlerinden bir çiftçinin oğlu olarak , 29 Mart 1883 günü Ç orl u ' da doğdu . Savaş koşulları nedeniyle eğitimini tamamlayamadı ve Edirne Rüştiyesi'ni ( bugünkü Edirne Lisesi ) terk etmek zorunda kaldı .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Memduh Şevket Esendal özel yaşamı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Memduh evket esendal zel ya am

MemduhŞevketEsendalözel yaşamı


Memduh evket esendal zel ya am

 • Rumeligöçmenlerindenbirçiftçininoğluolarak, 29 Mart 1883 günüÇorlu'dadoğdu.

 • Savaşkoşullarınedeniyleeğitiminitamamlayamadıve Edirne Rüştiyesi'ni (bugünkü Edirne Lisesi) terketmekzorundakaldı.

 • ÇocukluğundadoktorolmakisteyenEsendal, 1900'de gümrükmemuruolarakhayata atıldı;1907'de babasınınölümüüzerineailesiningeçimyükünüüstlenmekzorundakaldı.

 • Balkan Savaşı'nınbaşlamasıüzerineaileİstanbul'agöçtü, savaştansonrayenidenÇorlu'yadöndü.


Memduh evket esendal zel ya am

 • MemduhŞevket, 1906`da o zamanlargizlibirdernekolanİttihatveTerakkiCemiyeti'neüyeolmuştu;

 • İlköykülerinibuyıllardaçeşitlidergivegazetelerde M.S.E., Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk, İstemenoğlugibitakmaadlarlayayımladı.

 • Mütarekeyıllarındahakkındatutuklamakararıçıkmasınedeniyleİtalya'yakaçanMemduhŞevketBey, İzmir'inişgali'ndensonrayurdadöndüveAnadolu'yageçerekmillimücadeleyekatıldı.


Memduh evket esendal zel ya am

 • BaküElçiliği

 • MeslekGazetesi

 • TahranElçiliği

 • KabilElçiliği,

 • Milletvekilliği


Son y llar

Son yılları

 • Son yıllarınıöyküleriniyazmak, yapıtlarınıderleyipkitaplaştırmaklageçirenEsendal, 1946yılında on yediöyküyazmıştır. 1952'ye kadarçeşitlidergilerdeyayımlananöyküleriyleününügenişletti.

 • YazarınAyaşlıveKiracılarıadlıeseri 1946 CHP Roman Yarışması'ndaödülkazanmıştır. Eser, cumhuriyetin ilk yıllarındakiAnkara'danbirkesitsunmaktadır.

 • 16 Mayıs1952'de hayatınıkaybetti.


Te ekk rler

TEŞEKKÜRLER...


 • Login