VPLYV ROZLOŽENIA MLECEJ ENERGIE NA VIACSTUPŇOVÉ MLETIE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

SAQ polobuničina - SAQ semichemical pulp PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VPLYV ROZLOŽENIA MLECEJ ENERGIE NA VIACSTUPŇOVÉ MLETIE SAQ POLOBUNIČINY Vladimír Kuňa, Jozef Balberčák Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava. SAQ polobuničina - SAQ semichemical pulp. Náhrada NSSC – SAQP v roku 2003 SAQP – surovina pre výrobu flutingu

Download Presentation

SAQ polobuničina - SAQ semichemical pulp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VPLYV ROZLOŽENIA MLECEJ ENERGIE NA VIACSTUPŇOVÉ MLETIE SAQ POLOBUNIČINY Vladimír Kuňa, Jozef BalberčákVýskumný ústav papiera a celulózy a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava


SAQ polobuničina - SAQ semichemical pulp

 • Náhrada NSSC – SAQP v roku 2003

 • SAQP – surovina pre výrobu flutingu

 • Výroba bez použitia zlúčenín síry

 • Výrobný proces prijatelnejší pre životné prostredie


Mlecia linka SAQ polobuničiny

 • 4 ks kužeľových rafinérov

 • 2 ks v prvom stupni + 2 ks v druhom stupni

 • Onoženie Maxiflo TM

 • Rezná dĺžka 47,3 km/ot.

 • Uhol nožov 20 °

 • Modifikačný faktor 3,8


Parametre SAQP pred vstupom do mlecej linky

 • Zanáška drevín : 33% breza + 40% topoľ + 27% hrab

 • Stupeň mletia 13°SR

 • pH = 7,5

 • Obsah nevypratých látok 45,3 kg/t

 • Obsah triesok 40,7 %

 • WRV = 155 %


Spotreba energie pri mletí SAQ polobuničinyCelková spotreba efektívnej energie = 116 kWh/t


Tab. 1 Vlastnosti SAQP za 2. stupňom mletia( SAQP parameters behind second beating stage)


Záver :

 • hodnoty CMT30 sa zvýšili o 19 N

 • prietlak sa zvýšil o 15 kPa

 • hodnoty TEA sa zvýšili o 13 J/m2

 • hodnoty SCT sa zvýšili o 0,2 kN/m

 • Pri dosiahnutí rovnakých pevnostných parametrov sa dosiahla úspora energie 27 %


Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-99-004005. Autori ďakujú podniku Smurfit Kappa, a.s. Štúrovo.


 • Login