Bolyai farkas
Download
1 / 42

Bolyai Farkas - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Bolyai Farkas. „Véghetlen időben véghetlen a természet, véghetlen a világ könyve…”. Albert Einstein. „Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.”. Tájékozódás. Fizika Kvantumfizika Relativitás-elmélet Csillagászat. Kvantumfizika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bolyai Farkas' - ivria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bolyai farkas
Bolyai Farkas

 • „Véghetlen időben véghetlen a természet,

  véghetlen a világ könyve…”

Albert Einstein

 • „Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.”


T j koz d s
Tájékozódás

 • Fizika

  • Kvantumfizika

  • Relativitás-elmélet

 • Csillagászat


Kvantumfizika
Kvantumfizika

 • 1900 dec. 14. Berlin, Max Planck feketetest

 • 1905 Albert Einstein fényelektromos hatás

 • 1913 Niels Bohr posztulátumai

 • 1927 Heisenberg határozatlansági összefüggései:


Relativit s elm let
Relativitás-elmélet

 • 1905 Speciális relativitáselmélet

 • 1916. III. 20. Általános relativitás-elmélet

 • Az Einstein-egyenlet megoldásai

  • 1916 Karl Schwarzschild (1873.X.9. Frankfurt-am-Main - 1916.V.11. Potsdam) szingularitás.

 • Fekete lyukak – gravitációs kollapszus

  • 1783 J.Michell (1724 Nottinghamshire – 1793.IV.21.Thornhill, A)

  • 1789 P.S.Laplace (1749.III.29.Beaumond-en-Auge, Fr – 1827.III.5. Párizs) olyan égitest amelyről a fény nem tud megszökni.

  • 1932 S. Chandrasekhar (1910.X.22. Lahore, India) fehér törpe. Nobel 1983.

  • 1933 L. Landau (1908.I.22. Baku, Or-Az – 1968.IV.1. Moszkva) neutroncsillag. Nobel 1962.

  • 1939 R. Oppenheimer (1904.IV.22. New York – 1967.II.18. Princeton, NJ.) gravitációs kollapszus.

  • J. Wheeler (1911.VII.9. Jacksonville, Florida - ) „fekete lyuk” megnevezés.


Gravit ci i
Gravitáció I

 • Einstein tenzor:

 • Einstein egyenlet:

 • Einstein egyenlete kozmológiai állandóval:


Gravit ci
Gravitáció

 • Schwarzschild (1916) gömbszimmetrikus gravitációs tér:

  metrika:

  Schwarzschild sugár:

  „Elegendően nagy tömeg esetén előfordulhat, hogy a testnek nincs sztatikus egyensúlyi állapota.” (Landau II. 102p). Gravitációs kollapszus, fekete lyuk.


Csillag szat
Csillagászat

 • Mozdulatlan végtelen Univerzum

 • 1826 Heinrich WilhelmOlbers (1758.X.11 Arbergen – 1840.III.2. Bréma, No) „paradoxon”

 • 1912 Henrietta Leavitt (1868.VII.4. Lancaster, Mass. – 1921.XII.12. Cambridge, USA) Változó csillagok (cefeidák, d Kéfeusz)– távolságmérés

 • 1929 Edwin Hubble (1889.XI.20. Marshfield, Missouri – 1953.IX.28. San Marino, Cal. USA) – táguló univerzuma

 • 1965 A. Penzias (1933.IV.26. München) – R. Wilson (1936. I.10. Houston, Texas) háttérsugárzás véletlenszerű észlelése.


Fizikai vil gk p
Fizikai világkép

 • Első megoldások a Világegyetemre

  • 1922 Alexandr Friedmann (1888.VI.29. Sankt Petersburg – 1925.IX.16. Leningrad, Szu) izotróp-homogén világmodell.

 • Táguló Univerzum

  • 1927 Georges Lemaître (1894.VII.17.Charleroi,Bel. – 1966.VI.20.Louvain, Bel.) belga szerzetes

 • Háttérsugárzás

  • 1948 George Gamow (1904.III.4.Odessza,Ukr. – 1968.VIII.19.Boulder, Colorado,USA) orosz disszidens fizikus

 • Egyesített kölcsönhatások

  • 1864 J. C. Maxwell (1831.XI.13.Edinburgh,Skócia – 1879.XI.5.Cambridge, Anglia) elektromos + mágneses = elektromágneses

  • 1967 Steven Weinberg (1933.V.3.New York), Abdus Salam (1926.I.29. Jhang Magian,Pak.), Sheldon Lee Glashow (1932.XII.5.New York) elektromágneses + gyenge nukleáris = elektrogyenge. Nobel 1972.

  • 1973 Murray Gell – Mann (1929.IX.15.New York - ), Fritzsch (München), Leutwyler (Bern), Kvantumszíndinamika. Erős nukleáris kölcsönhatás. Nobel 1969.

  • 1974 Glashow, Georgi A Nagy Egyesítés (GUT) kvantumszíndinamika+elektrogyenge=elektronukleáris

 • A Susy (Szuperszimmetria), Szupergravitáció, Szuperhúr, Mindenelmélete (TOE)Stewen Hawking (1942.I.8.)

  • gravitáció + elektronukleáris = őserő

 • Infláció

  • Alan Guth (1947.II.27. New Brunswich, NJ, USA) 1981 felfúvodó Univerzum.


Gravit c
Gravitácó

 • Fridmann-Robertson-Walker (1935) homogén, izotróp, zárt Univerzum metrikája:?
K lcs nhat sok egyes t se
Kölcsönhatások egyesítése

 • A mai fizika úgy látja, hogy a természetet uraló 4 alapvető kölcsönhatás a hőmérséklet (energia) növekedésével összeolvad, egyetlen szuper- vagy őserővé.

 • Ennek a fordított folyamata játszódott le az Ősrobbanás után.


Az atom szerkezete
Az atom szerkezete

 • A színtöltéssel rendelkező kvarkok (piros, zöld, kék) elektromos töltése az elektron töltésének a töredéke:

 • Up kvark +2/3e.

 • Down kvark -1/3e.

 • A kvarkok körüli zöldes felhő jelöli a ragasztó anyagot a gluonokat.

 • A sárga szín pedig a fotonokat jelképezi.


A kezdet
A kezdet

 • Az Univerzum rettenetes hőségben és sűrűségben született.

 • A teremtéshez kb. ennyi időre volt szükség:


13 7milli rd vvel ezel tt planck ra v ge gut korszak kezdete
13,7milliárd évvel ezelőttPlanck éra vége GUT korszak kezdete

 • Az elemi részecskék létrejötte?

 • A gravitáció kiválik (lecsatolódik) az őserőből és nagyon gyenge lesz.

 • Az elemi részecskék közül kiválnak a gravitációs mező hordozói: a gravitonok és a Higgs bozonok?

 • Ez a sugárzással (bozonok) töltött Univerzum


F zis talakul s
Fázisátalakulás

 • I rendű fázisátalakulás

  Infláció

 • II rendű fázisátalakulás

  Szimmetriasértés


Az infl ci kezdete gut ra v ge elektrogyenge kor kezdete
Az infláció kezdeteGUT éra vége elektrogyenge kor kezdete

 • Az Univerzum elkezdi felfúvódását.

 • Lokális inhomogenitások és anizotrópiák jelennek meg.

 • A sugárzás „csomósodásba” kezd, kialakul a szubsztancia, a fermion típusú anyag.

 • Ebben a pillanatban mindössze 1 kg fermion található az Univerzumban.


Az er s k lcs nhat s lecsatol dik
Az erős kölcsönhatás lecsatolódik

 • Az elektronukleáris erőből lecsatolódik az erős nukleáris kölcsönhatás.

 • Leptonok, fotonok, neutrínók, W+, W- és Zo részecskék, kvarkok, gluonok és megfelelő antirészecskéik szintézise.

 • Eltüntet ill. létrehoz bizonyos egzotikus részecskéket.


Az infl ci v ge
Az infláció vége

 • Miközben galaxis méretre duzzad az Univerzum, hőmérséklete egy pillanatra 0 K-re csökken.

 • Létrejön az abszolút vákuum amely lehetővé teszi az energia „anyaggá” válását.

 • Kb. tonnányi anyag (szubsztancia) keletkezik, ettől újból felforr a Világ.


A gyenge nukle ris k lcs nhat s is lev lik elektrogyenge korszak kezdete
A gyenge nukleáris kölcsönhatás is leválikElektrogyenge korszak kezdete

 • Szétválik a gyenge nukleáris és az elektromágneses kölcsönhatás.

 • Ezzel teljessé válik a ma ismert kölcsön-hatások világképe.

 • A folyamat

  közé esik.


A harmadik szim metria s rt s v ge hadron korszak kezdete
A harmadik szim-metria sértés végeHadron korszak kezdete

 • Ez az elektrogyenge korszak vége.

 • Az elektromos és a gyenge nukleáris kölcsönhatások szétváltak.


Szabad kvarkok elt n se hadron korszak v ge
Szabad kvarkok eltűnéseHadron korszak vége

 • Kialakulnak a nukleonok (protonok és neutronok).

 • Szabad kvarkok többé nem léteznek, nagyon erősen bekötik magukat, azóta nehéz a megfigyelésük.


Lepton antilepton sz tsug rz s lepton ra kezdete
Lepton-AntileptonszétsugárzásLepton éra kezdete

 • Elkezdődik a könnyű elemi részecskék pl. e+ e- anihilálódása, fotonokká történő szétsugárzódása.


A fermionok szubsztancia kialakul sa i
A fermionok (szubsztancia) kialakulása I

 • Az Univerzum egyszerűbb mint valaha.

 • Elemi részecske (fermionok) és sugárzás (bozonok) egyvelege.

 • A gyors tágulás ellenére teljes statisztikai egyensúlyban van.

 • További állapota nem függ attól, hogy mi volt az előtörténete.

 • Azok a részecskék vannak túlsúlyban amelyek küszöbhőmérséklete a mellékelt érték alatt van ezek:


Fermionok ii
Fermionok II

 • Csak a proton és neutron arány változott az előbbiek óta.

 • A protonok javára változik meg az arány mivel ezek a könnyebbek.

 • Továbbra is a:


Nukleoszint zis kora
Nukleoszintézis kora

 • Az Univerzum már annyira hideg, hogy az egyszerű atommagok az ütközés következtében már nem esnek szét, de még annyira forró, hogy a nehezebb elemek magjai folyamatosan jöhetnek létre a magfúzió révén.

 • D, He magok szintézise.

 • Nyomokban megjelennek a magasabb rendszámú elemek magjai.


Fermionok iii neutr n k lecsatol d sa lepton ra v ge
Fermionok IIINeutrínók lecsatolódásaLepton éra vége

 • A csökkenő hőmérséklet miatt a neutrínók kifagynak az előbbi anyaglevesből.

 • Azóta szabadon mozognak az Univerzumban.


Fermionok iv
Fermionok IV

 • A megmaradt elektron – pozitron párok szétsugárzódása.

 • Ez a folyamat felmelegíti egy kicsit az Univerzumot.

 • Még mindig túl nagy a hőség ahhoz, hogy beindulhasson a He magok termelése.

 • Ettől a pillanattól a hőmérséklet értéke csak a fotonokra vonatkozik.


Nukleoszint zis
Nukleoszintézis

 • Az Univerzum elég hűvös ahhoz, hogy a 3-as és 4-es He stabil legyen.

 • A D szoros ezen a hőmérsékleten ellenben még nem nyílhat meg, tehát a nehezebb magok termelése még nem jelentős.

 • A létező részecskék lényegében szabadok.

 • Jelentőssé válik a neutron radioaktív bomlása.


A deut rium szoros r dioakt v szelep a nukleoszint zis kezdete
A deutérium szorosRádioaktív szelepA nukleoszintézis kezdete

 • Beindul a deutérium szintézise amely minden más kémiai elem atommagjának az alapköve, ezáltal lehetővé válik a könnyű magok keletkezése.


A nukleoszint zis v ge
A nukleoszintézis vége

 • Befejeződik a könnyű elemek magjainak szintézise, ezek aránya a mai napig változatlan.


Atomok kialakul sa
Atomok kialakulása

 • A hőmérséklet annyira lecsökken, hogy az atommagok megköthetik az addig szabad elektronokat.

 • Ettől a pillanattól kezdve a fotonok szabadon mozoghatnak az Univerzumban.

 • A Világegyetem átlátszó és sötét lesz.ad