Kolja 2
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Kolja 2 PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kolja 2. Otázky a film. Kdo je tady?. Kdo má domácí úkol?. L9: nová slova. Napi šte na tabuli:. Popište diagramy. L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid). 1. Jde do knihovny p ěšky. L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid). 1. Jde do knihovny p ěšky. Včera šel do knihovny p ěšky.

Download Presentation

Kolja 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kolja 2

Otázky a film


Kdo je tady?

Kdo má domácí úkol?


L9: nová slova


Napište na tabuli:

Popište diagramy


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

1. Jde do knihovny pěšky.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

1. Jde do knihovny pěšky.

Včera šel do knihovny pěšky.

Zítra půjde do knihovny pěšky.

2. Projíždíme městem.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

1. Jde do knihovny pěšky.

Včera šel do knihovny pěšky.

Zítra půjde do knihovny pěšky.

2. Projíždíme městem.

Včera jsme projeli městem.

Zítra projedeme městem.

3. Nejedeš?


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

3. Nejedeš?

Včera jsi nejel?

Zítra nepojedeš?

4. Ivana vyvádějí z kina.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

3. Nejedeš?

Včera jsi nejel?

Zítra nepojedeš?

4. Ivana vyvádějí z kina.

Včera vyvedli Ivana z kina

Zítra vyvedou Ivana z kina.

5. Odlétáte v devět.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

5. Odlétáte v devět

Včera jste odletěli/odletěly v devět.

Zítra odletíte v devět.

6. Přechází Národní třídu.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

5. Odlétáte v devět

Včera jste odletěli/odletěly v devět.

Zítra odletíte v devět.

6. Přechází Národní třídu.

Včera přešel/přešla Národní třídu.

Zítra přejde Národní třídu.

7. Přiváží nám české časopisy.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

7. Přiváží nám české časopisy.

Včera nám přivezl/přivezla české časopisy.

Zítra nám přiveze české časopisy.

8. Letíme domů.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

8. Letíme domů.

Včera jsme letěli/letěly domů.

Zítra poletíme domů.

9. Přinášejí pivo.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

8. Letíme domů.

Včera jsme letěli/letěly domů.

Zítra poletíme domů.

9. Přinášejí pivo.

Včera přinesli/přinesly pivo.

Zítra přinesou pivo.

10. Přivádím Věrku do školy.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

10. Přivádím Věrku do školy.

Včera jsem přivedl/přivedla Věrku do školy.

Zítra přivedu Věrku do školy.

11. Běžíte nahoru?


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

11. Běžíte nahoru?

Včera jste běžel/běžela/běželi/běžely nahoru?

Zítra poběžíte nahoru?

12. Odjíždějí za moře.


L9 ex2 včera a zítra (dokonavý vid)

12. Odjíždějí za moře.

Včera odjeli/odjely za moře.

Zítra odjedou za moře.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

1. Jste na katedře slavistiky?


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

1. Jste na katedře slavistiky?

Jdete na katedru slavistiky?

Odcházíte z katedry slavistiky?

2. Budu u svého kamaráda.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

1. Jste na katedře slavistiky?

Jdete na katedru slavistiky?

Odcházíte z katedry slavistiky?

2. Budu u svého kamaráda.

Půjdu ke svému kamarádovi.

Odejdu od svého kamaráda.

3. Loni jsem byl v Praze.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

3. Loni jsem byl v Praze.

Loni jsem letěl do Prahy.

Loni jsem odletěl z Prahy.

4. Budeme venku.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

3. Loni jsem byl v Praze.

Loni jsem letěl do Prahy.

Loni jsem odletěl z Prahy.

4. Budeme venku.

Půjdeme ven.

Přijdeme zvenčí.

5. Není tam?


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

5. Není tam?

Nejde tam?

Neodchází odtamtud?

6. Jsou nahoře.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

5. Není tam?

Nejde tam?

Neodchází odtamtud?

6. Jsou nahoře.

Jdou nahoru.

Přicházejí shora.

7. Budu doma.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

7. Budu doma.

Půjdu domů.

Odejdu z domova.

8. Byli jsme na venkově.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

7. Budu doma.

Půjdu domů.

Odcházím z domova.

8. Byli jsme na venkově.

Jeli jsme na venkov.

Odjeli jsme z venkova.

9. Asi je jinde.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

9. Asi je jinde.

Asi jde jinam.

Asi přichází odjinud.

10. Nejsou dole.


L9 ex3: Je v kině, Jde do kina, Odchází z kina

9. Asi je jinde.

Asi jde jinam.

Asi přichází odjinud.

10. Nejsou dole.

Nejdou dolů.

Nepřicházejí zdola.


  • Login