Dr. Alexin Zoltán, PhD., egyetemi adjunktus,
Download
1 / 16

adatvédelEM alprojekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Dr. Alexin Zoltán, PhD., egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szoftverfejlesztés Tanszék. adatvédelEM alprojekt. Felépítés. Költségvetés: ~37 mFt személyi költség és 3 mFt utazási költség (belföldi, külföldi) Közreműködők:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' adatvédelEM alprojekt' - ivor-cross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dr. Alexin Zoltán, PhD., egyetemi adjunktus,

Szegedi Tudományegyetem,Természettudományi és Informatikai Kar,Szoftverfejlesztés Tanszék

adatvédelEMalprojekt

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Fel p t s
Felépítés

 • Költségvetés: ~37 mFt személyi költség és 3 mFt utazási költség (belföldi, külföldi)

 • Közreműködők:

  • SZTE, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék

  • SZTE ÁJTK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék és munkatársak

  • PTE, Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet és munkatársak

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Szem lyek
Személyek

 • Dr. Alexin Zoltán (SZTE, TTIK), egyetemi adjunktus Szoftverfejlesztés Tanszék

 • 2004-től kezdve foglalkozik adatvédelemmel

 • EuroSOCAP FP6 projektben szakértő

 • The European Privacy Institute, member of scientific advisory committee

 • TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0008 “Sensor network based data collection and information processing” projektben közös munka University of Preston-nal

 • Dél-Magyarországi Regionális Kutatásetikai Bizottság tagja

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Szem lyek1
Személyek

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

Dr. Hajdú József (SZTE, ÁJTK), egyetemi tanár, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Szegeden indult adatvédelmi szakjogász és adatvédelmi szakértő posztgraduális képzés elindítása 2011-ben.

Az adatvédelmi hatóság elnöke melletti tanácsadó testület tagja

A MAT elnöke


Szem lyek2
Személyek

 • Dr. Balogh Zsolt György, egyetemi docens, PTE Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet igazgatója

 • PAW – Privacy at Workplace (Munkahelyi adatvédelem) a Pécsi Tudományegyetem és a Göttingeni Georg-August Egyetem közös EU projektje

 • PTE, információs jogi doktori iskola vezetője

 • Az adatvédelmi hatóság elnöke melletti tanácsadó testület tagja

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Szem lyek3
Személyek

 • Dr. Könyves-Tóth Pál, egyetemi docens

 • Pázmány egyetemen dolgozott

 • EU 29. számú munkacsoport magyar delegáltja

 • Az adatvédelmi hatóság elnöke melletti tanácsadó testület tagja

 • A Magyar Adatvédelmi Társaság (MAT) örökös tiszteletbeli elnöke

 • Az első adatvédelmi törvény megalkotója

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


C lkit z seink
Célkitűzéseink

 • Alapvető jogi tájékozottságot nyújtó szakirányhoz tananyagfejlesztés

  • Az SZTE és a PTE oktatóinak segítségével definiálunk egy 30 kredites, 8 kurzusból álló csomagot, amely alapvető jogi ismereteket nyújt a hallgatóknak.

 • A tudományos kutatók adatvédelmi tudatosságát erősíteni

  • Adatvédelmi belső konferenciákat és fórumot szervezünk, illetve két kiválasztott alprojekt esetében hatástanulmányt szeretnénk készíteni.

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Jogi ismeretek kurzusok
Jogi ismeretek kurzusok

 • Jogi és államtudományi alapismeretek (SZTE)

 • Közigazgatási alapismeretek (SZTE)

 • Közigazgatási eljárásjogi ismeretek (SZTE, PTE)

 • Foglalkoztatási jog (SZTE)

 • Személyes adatok védelme és infokommunikáció (SZTE)

 • Polgári jogi és társasági jogi ismeretek (SZTE)

 • Informatikai szerződések joga (PTE)

 • Szellemi alkotások joga (PTE)

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Adatv delmi tudatoss g awareness
Adatvédelmi tudatosság (awareness)

 • Ismeretek átadása (fórumok, konferenciák alkalmával)

 • Kérésre adatvédelmi szakértés egy adott problémával kapcsolatban

 • EU adatvédelmi jogi ismeretek terjesztése

 • Magyar jogi szakértők rendelkezésre állnak

 • A tapasztalatok nyomán lehetséges a jogszabályok változtatása

 • Kapcsolat az adatvédelmi hatósággal, a MAT-tal

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Eur pai adatv delmi jog
Európai adatvédelmi jog

 • A régi szabályozás 1995-ben készült és mára elavult

 • Formája ajánlás, minden tagállam köteles kompatibilis nemzeti törvényt alkotni

 • A kompatibilitás nehezen ellenőrizhető

 • Új EU adatvédelmi jogszabály kialakítása van folyamatban

 • A tervek szerint minden tagállamban közvetlenül hatályos EU jogszabály lesz, ami azt jelenti, hogy az adatvédelmi törvény esetleg azonnal hatályát veszti

 • 2010-ben már volt közmeghallgatás és konferencia Brüsszelben

 • Még ma is csak „draft” verzió van

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


A hat stanulm ny
A hatástanulmány

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

PIA (privacy impact analysis, előzetes adatvédelmi hatástanulmány)

Az adatvédelmi hatóságnak kell jóváhagynia

Nemzetközi adatvédelmi szakértői csoport dolgozta ki University of Loughborough koordinálásával

2007-től kezdve az angol adatvédelmi biztos szorgalmazza

A hatástanulmány segít megtalálni azokat a kockázatokat, amelyek a veszélyt jelenthetnek a személyek magánéletére az adatgyűjtés és az információfeldolgozás során

A hatástanulmány segít a szervezeteknek előre látni a problémákat és enyhítő megoldásokat tud nyújtani

A tervek szerint bizonyos adatkezelések előtt kötelező lesz, és az adatvédelmi hatóságnak jóvá kell hagyni

Alkalmazási próbák folynak; az RFID alkalmazásoknál 2011 nyár óta kötelező


Adatv delmi hat stanulm ny
Adatvédelmi hatástanulmány

 • Az EU területén csak kevés példa van, ajánlások és kézikönyvek viszont már léteznek idegen nyelven

 • A PIA dokumentumok nem nyilvánosak

 • Magyarországon egy ilyen projekt az intelligens árammérőkre indult (smart metering)

 • Az új jogi eszköz kipróbálása és tapasztalat szerzés céljából

 • A terveink szerint, szeretnénk készíteni ilyen hatástanulmányt két alprojekt esetén

  • Okostelefon középréteg

  • Egészségügyi adatok feldolgozása

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


A hat stanulm ny tartalma
A hatástanulmány tartalma

 • Előzetes vizsgálat (az adatok kategóriái alapján 4 szint valamelyikébe sorolás)

 • Kockázatelemzés, a veszélyhelyzetek azonosítása

 • Preventív intézkedések a kockázatos folyamatok kiküszöbölésére

 • Váratlan események kezelésére kidolgozott beavatkozási terv

 • Az eredményként kapott adatkezelési folyamat leírása, a fennmaradó kockázatok felsorolása

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Szem lyes adatokon v gzett kutat s etik ja
Személyes adatokon végzett kutatás etikája

 • Az információs társadalom jelentős tömegű adattal rendelkezik

 • Az adatok kutatási célokra használhatók (akkor is, ha erről a törvény külön nem rendelkezik)

 • A személyes adatok feldolgozása sokszor beavatkozást jelent az érintettek magánéletébe

 • Kell legyen valamilyen határ, amely morális alapokon korlátozza a feldolgozás kiterjedését

 • Az orvosi kutatásoknál létezik független kutatásetikai bizottság, amely a felelősséget magára vállalja

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Szem lyes adatokon v gzett kutat s etik ja1
Személyes adatokon végzett kutatás etikája

 • Orvosi adatok feldolgozásához is szükséges kutatásetikai szakhatósági véleményezés

 • Az orvosi adatokhoz hasonló módon kellene kezelni az egyéb különleges személyes adatokat

 • Más, (pl. telefon) adatoknál ilyen kötelezettség nem létezik, de az EU-s projektekben meg szokták követelni független etikai, adatvédelmi tanácsadó jelenlétét, aki jóváhagyja, véleményezi az adatfeldolgozási folyamatokat.

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Köszönöm a figyelmet!

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


ad