De noodzakelijke herstructurering
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

De noodzakelijke herstructurering PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. De noodzakelijke herstructurering. van het strategisch beleid onderkant arbeidsmarkt Oostelijk Zuid-Limburg Erick Hildebrand & Ernie Rijvers. 3. Aanleiding. Tekort SW-bedrijf Exploitatietekort € 5 mln. (gem. bijdrage € 1.250 pp) Bezuinigingen € 6 mln.

Download Presentation

De noodzakelijke herstructurering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De noodzakelijke herstructurering

2

De noodzakelijke herstructurering

van het

strategisch beleid

onderkant arbeidsmarkt

Oostelijk Zuid-Limburg

Erick Hildebrand & Ernie Rijvers


Aanleiding

3

Aanleiding

 • Tekort SW-bedrijf

  • Exploitatietekort € 5 mln.

   (gem. bijdrage € 1.250 pp)

  • Bezuinigingen € 6 mln.

   Totaal 2011 ca. € 11 mln.

 • Bezuinigingen re-integratiegelden

 • Wwnv

 • Krimp

 • Toenemende mismatch


Budgettaire gevolgen voor ons sw bedrijf

Budgettaire gevolgen voor ons SW-bedrijf

 • Wsw-budget 2010 = 100 %

  • Bezuinigingen (2015) - 19 %

  • SW-lonen -78 %

  • begeleiding/overhead → 3 %

   • (excl. inverdieneffecten)

 • Realiteit: budget 2011 = tekort € 11 milj.


Lokale impact bezuinigingen

Lokale impact bezuinigingen


Doelgroep wwnv oostelijk zuid limburg

Doelgroep Wwnv Oostelijk Zuid Limburg

6


De mismatch

De mismatch

7

 • Arbeidsmarkt: vergrijzing/ontgroening leiden tot krapte

 • Hogere kenniseisen

  • Upgrading werkenden instroom aan “onderkant” arbeidsmarkt

  • (beroeps)kwalificaties


De aanpak

De aanpak

 • Goede sterkte/zwakte analyse sw-bedrijf (2e en 3e kw)

  • Actiepunten korte termijn

  • Perspectief

 • Regionale herijking strategisch beleid onderkant arbeidsmarkt (2e en 3e kw)

  • Actieve (regionale) werkgeversbenadering

  • Jobcarving

  • (regionaliseren/inbedden) Social Return

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • Werkschool

  • Arrangementen


De aanpak1

De aanpak

Herpositionering sw-bedrijf binnen de regionale aanpak (3e kw)

Implementatie (start 4e kw)

9


Gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden


Standaard eindpagina

Standaard eindpagina


Standaard eindpagina automatische overgang

Standaard eindpagina automatische overgang


 • Login