Actualiteit - PowerPoint PPT Presentation

Actualiteit
Download
1 / 16

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Actualiteit. Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013. Programma. Opening Stand van zaken Steunpunt Stand van zaken CvE Presentatie ROC Rijn IJssel Presentatie ROC van Amsterdam Vragen Pauze Netwerken. Onderwerpen. Voortgangsrapportage

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Actualiteit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Actualiteit

Actualiteit

Netwerk contactpersonen COE

14 november 2013


Programma

Programma

 • Opening

 • Stand van zaken Steunpunt

 • Stand van zaken CvE

 • Presentatie ROC Rijn IJssel

 • Presentatie ROC van Amsterdam

 • Vragen

 • Pauze

 • Netwerken


Onderwerpen

Onderwerpen

 • Voortgangsrapportage

  • Stand van zaken implementatie referentieniveaus

  • Knelpunten bij rekenen en maatregelen

  • Aangepaste examinering studenten met dyscalculie

  • Masterplan dyscalculie

 • Stand van zaken producten en projecten


Implementatie referentieniveaus

Implementatie referentieniveaus

 • Basisonderwijs -> lichte stijging Cito-resultaten

 • Vo en mbo

  • Nederlands: invoering op schema

   • Alleen mbo 2 en mbo 4 nog resp. 31% en 38% onvoldoende.

  • Rekenen: extra inzet noodzakelijk

   • Op havo en vmbo resp. 72%, 77% (bb) en 68% (gl/tl) onvoldoende

   • Op mbo 2: 66% onvoldoende, mbo 3: 43% onvoldoende en mbo 4: 74% onvoldoende


Implementatie referentieniveaus1

Implementatie referentieniveaus

 • Verwachte positieve factoren

  • Meetellen van de cijfers voor diplomering

  • Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van de rekentoetsen (CvE)

  • Verbetering van de kwaliteit van het rekenonderwijs.


Implementatie referentieniveaus2

Implementatie referentieniveaus

 • Overige maatregelen m.b.t. rekenen

  • Meer tijd en passende aanpak voor vmbo

  • Intensiveringstraject rekenen

  • Gesprek met lerarenopleidingen over nascholingsaanbod

  • Voorbeeldexamens CvE

  • Rapportage op domeinen

  • Onderzoek inspectie op vo m.b.t. bestrijden rekenachterstanden


Implementatie referentieniveaus3

Implementatie referentieniveaus

(Vervolg)

 • Aanpassingen in de toetsen

  • Toetslengte in het vo

  • Maakbaarheid in het mbo

 • Vmbo-bb: naast differentiatie in becijfering, ook differentiatie in toetsopgaven

 • Eventueel passende maatregelen voor mbo 2 in 2014

 • Invoering niveau 3S in vwo: besluit medio 2014


Dyscalculie

Dyscalculie

 • Aangepaste examinering (onderzoek HU)

  • Lagere exameneisen

  • Rekenmachine

  • Formule- of rekenkaart

 • Zorgvuldig toelatingsbeleid

  • Aantoonbaar vastgelopen

  • Wel rekenonderwijs

 • Gevolgen voor vervolgonderwijs

  Zie verder www.examenbladmbo.nl.


Overig nieuws

Overig nieuws

 • Rapportage onderzoek ICE – Het streefniveau voorbij

 • Bijeenkomst Examinering taal en rekenen en de entree-opleidingen

 • Verlenging Regeling intensivering Nederlands en rekenen


Masterplan dyscalculie

Masterplan dyscalculie

2013:

 • Conferenties:

  • VO: 9 december

  • PO: 11 december

  • MBO: 12 december

 • Website masterplan dyscalculie

  2014:

 • Handreikingen e.d. bij protocol ERWD


Projecten en producten

Projecten en producten

 • Intensiveringstraject Rekenen

 • Vakbegrip: is gereed

 • ffRekenen: veel nieuwe opgaven en thema’s

  • Gereed 1 april 2014

  • Gebruikersbijeenkomst 1 oktober

  • Exploitatie na 1 april

 • Bouwstenen leesbevordering


Projecten en producten1

Projecten en producten

Websites:

www.vakbegrip.nl

www.ffrekenen.nl

www.bouwstenenleesbevordering.nl

http://taalenrekenenmbo.wikiwijs.nl

www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl


Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen

Afnames P2:

 • Taal 2F week 45/45: 22.000 afnames!!

 • Nauwelijks technische storingen;

  Examenblad:

 • Goed bezocht;

 • Zoektermen aangepast;

 • 1e bijstellingen binnenkort (b.v. plaats voor Engels; minder klikken naar voorbeeldexamen);

 • Omzettingstabellen gepubliceerd op Examenbladmbo.nl

 • Pilot dyscalculie;

  Vraag: is COE dossier nog nuttige aanvulling?


Vooruitkijken

vooruitkijken

Facet:

 • 1e pilot ervaringen van week 45 zijn positief!

 • In P3 opschalen binnen instellingen die nu deelnemen;

 • In P4: kring van deelnemers aan pilot uitbreiden, opgave van belangstelling bij jp.devries@cve.nl (geen garantie voor deelname);

  Engels:

 • Veldraadpleging in januari 2014

 • Peiling naar wensen roostering loopt via MBO Raad

  Evaluatiebijeenkomst in voorjaar zinvol?


Presentaties

Presentaties

 • Presentatie Rijn IJssel

 • Presentatie ROC van Amsterdam


Netwerkgroepen

Netwerkgroepen

Netwerken

Groep 1: Logistieke organisatie ism examencommissie

Groep 2: Informatievoorziening binnen de instelling

Groep 3: Informatievoorziening naar studenten en ouders

Groep 4: Collegiale ondersteuning op het gebied van de kwaliteit van de processen


 • Login