Mikroekonomia ii
Download
1 / 20

MIKROEKONOMIA II - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

MIKROEKONOMIA II. mgr Paweł Augustynowicz Lublin 2008. Ekonomia a gospodarka. Czym jest ekonomia? Ekonomia jest nauką, która bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać. Czym jest zasób rzadki ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MIKROEKONOMIA II' - ivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mikroekonomia ii

MIKROEKONOMIA II

mgr Paweł AugustynowiczLublin 2008


Ekonomia a gospodarka
Ekonomia a gospodarka

 • Czym jest ekonomia?

 • Ekonomiajest nauką, która bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.

 • Czym jest zasób rzadki?

 • Zasób rzadki (ograniczony) cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż


Rzadko zasob w i ich alternatywne zastosowania
Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowania

 • Prawo malejących przychodów:

  Każdy następny zatrudniony w gałęzi zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym, niż jego poprzednik

 • Koszt alternatywny:

  Ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobraZadanie
Zadanie

 • W gospodarce 5 robotników

 • Każdy może wytworzyć 4 ciastka lub 3 koszule

 • Produkcja na 1 zatrudnionego nie zależy od liczby innych robotników w tej gałęzi

 • Wykreśl krzywą możliwości produkcyjnych

 • Ile ciastek mogłoby wytworzyć społeczeństwo, gdyby zgodziło się zupełnie zrezygnować z koszul?

 • Wskaż na rysunku punkty oznaczające nieefektywną organizację produkcji

 • Określ koszt alternatywny wytworzenia koszuli

 • Czy działa prawo malejących przychodów?


Rola rynku
Rola Rynku

 • Czym jest rynek?

 • Rynek jest zwięzłą nazwą procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji różnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cen


Gospodarka nakazowa
Gospodarka nakazowa

 • Bariera informacyjna

 • Zła struktura bodźców

 • Brak konkurencji

 • Gospodarka nakazowa to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwo decyduje o tym, co, jak i dla kogo produkuje.


Wolne rynki
Wolne rynki

 • „Niewidzialna ręka rynku”

 • Adam Smith „Bogactwo narodów” (1776r.)

Gospodarka mieszana

 • Państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązaniu problemów gospodarczych.

 • Kontrola za pomocą: podatków, transferów, dóbr publicznych, itp.


Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna
Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna

 • Pozytywna: zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki

 • Normatywna: dostarcza zaleceń opartych na subiektywnych sądach wartościujących

  ZADANIE

 • Stopa inflacji spadła poniżej 2% rocznie

 • Ponieważ inflacja obniżyła się, rząd powinien obniżyć podatki

 • Poziom dochodu w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż w Polsce.

 • Ludzie w Wielkiej Brytanii są szczęśliwsi niż w Polsce


Popyt poda r wnowaga rynkowa
Popyt, podaż, równowaga rynkowa

 • Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny

 • Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny

 • Cena równowagi to jest cena zrównująca wielkość zapotrzebowania z ilością oferowanąKrzywa popytu
Krzywa popytu

 • Krzywa popytu wyznacza zależność między ceną a wielkością zapotrzebowania przy założeniu, że inne czynniki są stałe.

 • Inne czynniki:

  • Ceny innych dóbr

  • Dochody nabywców

  • Gusty i preferencje


Ceny innych d br
Ceny innych dóbr

 • Substytuty

 • Dobra komplementarne

 • Wzrost cen dóbr substytucyjnychzwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane dobro

 • Wzrost cen dóbr komplementarnychzwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane dobro


Dochody nabywc w
Dochody nabywców

 • Dobra normalne (zwykłe)

 • Dobra niższego rzędu

 • Kiedy dochód rośnie:

  • Popyt na dobro zwykłe rośnie/maleje (?)

  • Popyt na dobro niższego rzędu

   rośnie/maleje (?)
Krzywa poda y
Krzywa podaży

 • Krzywa podaży wyznacza zależność między ceną a wielkością produkcji przy założeniu ceteris paribus

 • Inne czynniki wpływające na krzywą podaży:

  • Technika

  • Koszty produkcji

  • Działalność regulacyjna państwa

 • Czynniki te przesuwają krzywą podażySkutki wprowadzenia p acy minimalnej
Skutki wprowadzenia płacy minimalnej

Jakie będą skutki wprowadzenia płacy minimalnej?


Zadanie domowe
Zadanie domowe

 • Elastyczność popytu i podaży

 • Decyzje konsumenta:

  • Popyt, maksymalizacja elastyczności

  • Dostosowania do zmian dochodu i cen

 • Decyzje o podaży:

  • Rachunki przedsiębiorstwa: kapitał, zapasy, kredyty, zyski

  • Koszty alternatywne a księgowe

  • Maksymalizacja zysków

  • Decyzje produkcyjne

  • Rachunek kosztów krańcowych