Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ
Download
1 / 21

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Toán lớp 6 6 - PowerPoint PPT Presentation


  • 441 Views
  • Uploaded on

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Toán lớp 6 6. Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến thăm lớp. KiỂM TRA BÀI CŨ. Câu 1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 mà em đã học ?. Câu 2: Điền số vào dấu * để được số 2*7 chia hết cho 9 ?. ĐÁP ÁN: Câu 1:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Toán lớp 6 6' - ita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ

Toán lớp 66

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến thăm lớp


KiỂM TRA BÀI CŨ dự giờ

Câu 1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 mà em đã học ?

Câu 2: Điền số vào dấu * để được số 2*7 chia hết cho 9 ?

ĐÁP ÁN:

Câu 1:

Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3, và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9, và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Câu 2: Chữ số * có thể là 0 hoặc 9

Số tìm được là : 207, 297


M dự giờ

18 3 (vì 3 . 6 = 18)

Còn cách nói nào khác

khi 18 3 ?


Bài 13: ƯỚC VÀ BỘI dự giờ

1. Ước và bội :

a

b

a

b

VD :

27

Ta nói :27 làbộicủa 9

9

9 là ước của 27

b

a

Khi nào thì số a được gọi là bội của số b hoặc số b được gọi là ước của số a ?


Sai dự giờ

?1

Đúng

a) 18 là bội của 3

Đ

b) 18 là bội của 4

S

c) 4 là ước của 12

Đ

d) 4 là ước của 15

S


2 c ch t m c v b i

Bài 13: ƯỚC VÀ BỘI dự giờ

2. Cách tìm ước và bội:

  • Kí hiệu:

    + Tập hợp các ước của a :Ư(a)

    + Tập hợp các bội của a :B(a)


a) dự giờ Cách tìm bội

7 . 0 =

0

7 . 1 =

7

14

7 . 2 =

21

7 .3 =

7 . 4 =

28

7 . 5 =

35

Ví dụ 1: Tìm các bộinhỏ hơn 30 của 7 ?

Đây là các bội nhỏ hơn 30 của 7

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; ...

Muốn tìm các bội khác 0 của một số ta làm thế nào ?

( Loại vì 35 > 30 )

….

Nêu cách tìm các bội

nhỏ hơn 30 của 7 ?

B (7)={0; 7; 14; 21; 28}


?2 dự giờ

GiẢI

Tìm số tự nhiên x mà x  B(8) và x < 40 ?

B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48…}

Mà x < 40 nên

x = 0; 8; 16; 24; 32


b) dự giờ Cách tìm ước

Ví dụ 2: Tìm tập hợp Ư(8) ?

8 1

Đây là

các ước của 8

Ư(8)={1; 2; 4; 8}

8 2

8 3

Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

8 4

8 5

Muốn tìm Ư(8)

ta làm như thế nào ?

8 6

Muốn tìm các ước của a (a>1) ta làm như thế nào?

Lần lượt chia 8 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì 8 chia hết cho những số nào ?

8 7

8 8


?3 dự giờ

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6;12}

Viết các phần tử của tập hợp Ư(12)

?4

Tìm các ước của 1 ?

Tìm một vài bội của 1 ?

Ư(1) = {1}

B(1)= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;…}


CHÚ Ý dự giờ

a) Số 1 chỉ có một ước là chính nó.

b) Mọi số tự nhiên đều có ước bé nhất là 1 (số 0 không là ước của bất kì số tự nhiên nào)

c)Số 0 là bội của mọi số khác 0


Bt 111 44 sgk
BT 111/ 44-SGK dự giờ

  • Tìm các bội của 4 trong các số : 8; 14; 20; 25

  • b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

GiẢI

a) Các bội của 4 trong các số trên là: 8; 20.

b)Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 :

B( 4 ) = {0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20; 24; 28}

c) Tổng quát : 4.k , ( k  N)


Bt 112 44 sgk
BT 112/ 44-SGK dự giờ

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13, của 1

GiẢI

Ư(4)= {1; 2; 4}

Ư(6)= {1; 2; 3; 6}

Ư(9)= {1; 3; 9}

Ư(13)= {1; 13}

Ư(1)= {1}


Bt 114 44 sgk
BT 114/ 44-SGK dự giờ

Có 36 HS vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm.Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

9

6

Không chia được

3


Lớp 6 dự giờ 6 có 44 học sinh, có thể chia đều mấy nhóm để số học sinh trong mỗi nhóm bằng nhau và vừa đủ ?

Số nhóm chia được là gì của 44 ?

Có thể chia được 1; 2; 4; 11; 22 nhóm


Còn cách nói nào khác dự giờ

khi 18 3 ?


C ng c

a dự giờ

b

a  B(b) ; b Ư(a)

CỦNG CỐ

Cách tìm bội của số khác 0

Cách tìm ước của số a (a>1)

*Nhân số đó lần lượt với 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; …

*Kết quả nhân là bội của b.

*Chiaa lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . *a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a .
H ng d n h c nh
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ dự giờ

- Học quy tắc tìm ước, tìm bội.

- Xem trò chơi “Đua ngựa về đích”

- BT ở nhà :113/44-sgk_tương tự ?2ad