Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Toán lớp 6 6 PowerPoint PPT Presentation


 • 397 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Toán lớp 6 6. Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến thăm lớp. KiỂM TRA BÀI CŨ. Câu 1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 mà em đã học ?. Câu 2: Điền số vào dấu * để được số 2*7 chia hết cho 9 ?. ĐÁP ÁN: Câu 1:.

Download Presentation

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Toán lớp 6 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ

Toán lớp 66

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến thăm lớp


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

KiỂM TRA BÀI CŨ

Câu 1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 mà em đã học ?

Câu 2: Điền số vào dấu * để được số 2*7 chia hết cho 9 ?

ĐÁP ÁN:

Câu 1:

Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3, và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9, và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Câu 2: Chữ số * có thể là 0 hoặc 9

Số tìm được là : 207, 297


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

M

18 3 (vì 3 . 6 = 18)

Còn cách nói nào khác

khi 18 3 ?


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

Bài 13: ƯỚC VÀ BỘI

1. Ước và bội :

a

b

a

b

VD :

27

Ta nói :27 làbộicủa 9

9

9 là ước của 27

b

a

Khi nào thì số a được gọi là bội của số b hoặc số b được gọi là ước của số a ?


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

Sai

?1

Đúng

a) 18 là bội của 3

Đ

b) 18 là bội của 4

S

c) 4 là ước của 12

Đ

d) 4 là ước của 15

S


2 c ch t m c v b i

Bài 13: ƯỚC VÀ BỘI

2. Cách tìm ước và bội:

 • Kí hiệu:

  + Tập hợp các ước của a :Ư(a)

  + Tập hợp các bội của a :B(a)


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

a)Cách tìm bội

7 . 0 =

0

7 . 1 =

7

14

7 . 2 =

21

7 .3 =

7 . 4 =

28

7 . 5 =

35

Ví dụ 1: Tìm các bộinhỏ hơn 30 của 7 ?

Đây là các bội nhỏ hơn 30 của 7

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; ...

Muốn tìm các bội khác 0 của một số ta làm thế nào ?

( Loại vì 35 > 30 )

….

Nêu cách tìm các bội

nhỏ hơn 30 của 7 ?

B (7)={0; 7; 14; 21; 28}


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

?2

GiẢI

Tìm số tự nhiên x mà x  B(8) và x < 40 ?

B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48…}

Mà x < 40 nên

x = 0; 8; 16; 24; 32


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

b)Cách tìm ước

Ví dụ 2: Tìm tập hợp Ư(8) ?

8 1

Đây là

các ước của 8

Ư(8)={1; 2; 4; 8}

8 2

8 3

Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

8 4

8 5

Muốn tìm Ư(8)

ta làm như thế nào ?

8 6

Muốn tìm các ước của a (a>1) ta làm như thế nào?

Lần lượt chia 8 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì 8 chia hết cho những số nào ?

8 7

8 8


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

?3

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6;12}

Viết các phần tử của tập hợp Ư(12)

?4

Tìm các ước của 1 ?

Tìm một vài bội của 1 ?

Ư(1) = {1}

B(1)= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;…}


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

CHÚ Ý

a) Số 1 chỉ có một ước là chính nó.

b) Mọi số tự nhiên đều có ước bé nhất là 1 (số 0 không là ước của bất kì số tự nhiên nào)

c)Số 0 là bội của mọi số khác 0


Bt 111 44 sgk

BT 111/ 44-SGK

 • Tìm các bội của 4 trong các số : 8; 14; 20; 25

 • b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

GiẢI

a) Các bội của 4 trong các số trên là: 8; 20.

b)Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 :

B( 4 ) = {0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20; 24; 28}

c) Tổng quát : 4.k , ( k  N)


Bt 112 44 sgk

BT 112/ 44-SGK

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13, của 1

GiẢI

Ư(4)= {1; 2; 4}

Ư(6)= {1; 2; 3; 6}

Ư(9)= {1; 3; 9}

Ư(13)= {1; 13}

Ư(1)= {1}


Bt 114 44 sgk

BT 114/ 44-SGK

Có 36 HS vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm.Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

9

6

Không chia được

3


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

Lớp 66 có 44 học sinh, có thể chia đều mấy nhóm để số học sinh trong mỗi nhóm bằng nhau và vừa đủ ?

Số nhóm chia được là gì của 44 ?

Có thể chia được 1; 2; 4; 11; 22 nhóm


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

Còn cách nói nào khác

khi 18 3 ?


C ng c

a

b

a  B(b) ; b Ư(a)

CỦNG CỐ

Cách tìm bội của số khác 0

Cách tìm ước của số a (a>1)

*Nhân số đó lần lượt với 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; …

*Kết quả nhân là bội của b.

*Chiaa lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . *a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a .


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

Hoàn thành sơ đồ tư duy ƯỚC VÀ BỘI ?

Họp nhóm


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

Sơ đồ tư duy ƯỚC VÀ BỘI ?


H ng d n h c nh

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Học quy tắc tìm ước, tìm bội.

- Xem trò chơi “Đua ngựa về đích”

- BT ở nhà :113/44-sgk_tương tự ?2


Nhi t li t ch o m ng c c th y c gi o n d gi to n l p 6 6

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !


 • Login