Program for skolebibliotekutvikling - PowerPoint PPT Presentation

Program for skolebibliotekutvikling l.jpg
Download
1 / 20

 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Program for skolebibliotekutvikling. Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011. Program for skolebibliotekutvikling. Universitetet i Agder - oppdrag fra Utdanningsdirektoratet 2009 – 2013 Målgruppe: grunnskolen .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Program for skolebibliotekutvikling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program for skolebibliotekutvikling l.jpg

Program for skolebibliotekutvikling

Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Siri Ingvaldsen

Juni 2011


Program for skolebibliotekutvikling2 l.jpg

Program for skolebibliotekutvikling

 • Universitetet i Agder - oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

 • 2009 – 2013

 • Målgruppe: grunnskolen


Slide3 l.jpg

Utviklingsprosjekt som handler om skolebibliotek som ressurs i leseopplæring og undervisning


Kurs for prosjektskolene l.jpg

Kurs for prosjektskolene

 • Skolene må forplikte seg til å delta på kurs i programmet med hele prosjektgruppen

 • En samling om høsten og en om våren

 • Hele prosjektgruppen er med, inkludert rektor som prosjektleder


Ressursskoler 2010 2011 l.jpg

Ressursskoler 2010-2011

 • Bjarkøy skole (1-10) i Bjarkøy, Troms

 • Borkedalen skole (1-7)i Lillesand i Aust-Agder

 • Bud barne- og ungdomsskule (1-10) i Fræna, Møre og Romsdal

 • Dingemoen skule (1-7) i Fjaler, Sogn og Fjordane

 • Hafslund skole (8-10) i Sarpsborg, Østfold

 • Holumskogen skole (1-7) i Nittedal i Akershus

 • Mørkved skole (1-7) i Ringsaker i Hedmark

 • Skåredalen skole (1-10) i Haugesund, Rogaland


Borkedalen skole 1 7 klok med bok l.jpg

Borkedalen skole (1-7) ”Klok med bok”

 • Å integrere skolebiblioteket i leseopplæringen på alle trinn

 • Sterkere vekt på lesing av fagbøker

 • Systematisere arbeidet med

  litteratur og informasjonskilder

 • Utvikle et verktøy for å vurdere

  elevene sin lese- og

  informasjonskompetanse


Bibliotek og informasjonskompetanse utdrag fra leseplanen ved borkedalen skole l.jpg

Bibliotek- og informasjonskompetanse- utdrag fra leseplanen ved Borkedalen skole

4. trinn

 • Leseøkt hver morgen før jul

 • Finne nødvendige faktabøker på biblioteket

 • Kjenne sitt eget lesenivå

 • Introduseres for nye forfattere

 • Alfabettrening, f.eks sette på plass bildebøker etter bokstav

 • Intro i websøk etter jul

 • Slå opp i ordbøker

 • Lesing på internett – lærerstyrte sider

 • Veiledet lesing i fagtekster om våren


Borkedalen skole vurderingsverkt y eksempel p sjekkliste l.jpg

Borkedalen skole, Vurderingsverktøy, eksempel på sjekkliste

Mål: Eleven har bibliotekkompetanse

Sjekkliste etter 4. trinn: JA/NEI

 • Jeg vet hvor faktabøker og

  opplevelsesbøker står.

 • Jeg kan finne en bok om et emne

  jeg er interessert i.

 • Jeg kan finne en opplevelsesbok

  som jeg greier å lese.

 • Jeg kan bruke selvbetjeningsmaskinen.

 • Jeg kan sette boka tilbake på rett hylle.


M rkved skole 1 7 fra bibliotek til l ringssenter l.jpg

Mørkved skole (1-7) Fra bibliotek til læringssenter

 • Leseopplæring etter Early Years Literacy Program (EYLP)

 • Har innarbeidet biblioteket som en fast del av denne undervisningen

 • Bibliotekpedagogen: veiledet lesing og opplæring i bibliotekkunnskap etter oppsatt plan – knyttet til fag

 • Læringsmål i bibliotekkunnskap for alle trinn


M rkved skole internasjonalt samarbeid l.jpg

Mørkved skole – internasjonalt samarbeid

Comenius-prosjekt «Improving Literacy»

Partnerskolene utforsker hvordan skolebiblioteket kan bidra til leseopplæringen.

“Ved å prioritere arbeidet med skolebiblioteket

høgt, kan man i løpet av noen få år forandre

en skoles identitet fra å være en skole uten

bibliotek til å være en skole der biblioteket er

en selvfølgelig del av skolehverdagen, både for

lærere, elever og foreldre.”

Rektor Arnstein Nærlie


Skoleeiers rolle ringsaker kommune l.jpg

Skoleeiers rolle - Ringsaker kommune

100% koordinator for skolebibliotek

Lokalisert til folkebiblioteket

Faglig utvikling, råd og hjelp ved innkjøp av medier, opplæring i biblioteksystemet, nettverksarbeid og erfaringsspredning


Bud barne og ungdomsskule 1 10 ein l rande skule eit levande bibliotek l.jpg

Bud barne- og ungdomsskule (1-10) Ein lærande skule - eit levande bibliotek

Førsteårsprosjekt: integrere bibliotekbruk i undervisningsopplegg for 6., 7. og 8. klassetrinn

Bruke trykte og digitale leksika,

vurdere fagbøker og

løse søkeoppgaver

med utgangspunkt i

kompetansemål for fagene


Bud barne og ungdomsskule l.jpg

Bud barne- og ungdomsskule

Andreårsprosjekt: å mestre læringsstrategier er grunnleggende for å kunne bruke biblioteket på en god måte

 • Utvikle læringsstrategier og informasjonskompetanse

 • Videreutvikle skolebiblioteket som læringsarena

 • Styrke samarbeidet mellom skolebibliotekaren og lærerne


Bud barne og ungdomsskule14 l.jpg

Bud barne- og ungdomsskule

«Vi har som grunntanke at elevane skal bruke forskjellige arbeidsmetodar og fleire innfallsvinklar og læringsarenaer i arbeid med emner og prosjekt.

Dei skal lære å ta i bruk informasjonskompetanse når det er naturleg i forhold til det dei arbeider med.»

Rektor Kerstin Henøen og skulebibliotekar Lise Bull


Hafslund ungdomsskole 8 10 medietek st l.jpg

Hafslund ungdomsskole (8-10) Medietek(st)

 • Bygge opp kompetanse innen multimedia og digitale ressurser hos elever og lærere

 • Øke elevenes kunnskap om sammensatte tekster


Hafslund ungdomsskole l.jpg

Hafslund ungdomsskole

Skolens digitale ressurser er katalogisert s og har strekkode til bruk i utlånssystemet

 • Nettbaserte informasjonskilder

 • registrert i Fronter, kvalitetssikring


Hafslund oppl ring i bruk av digitale verkt y l.jpg

Hafslund - Opplæring i bruk av digitale verktøy

8. trinnselevene har fått opplæring i podcast, animasjon, bildebehandling, blogging, digitale fortellinger, wikier og sosialt nett

Grunnleggende ferdigheter i bruk av utstyr og programvare:

 • navigeringskompetanse

 • kildevurderingskompetanse

 • bearbeidingskompetanse

 • samarbeidskompetanse


Nye ressursskoler 2011 2012 l.jpg

Nye ressursskoler (2011-2012)

 • Gjettum ungdomsskole i Bærum, Akershus

 • Flåtestad ungdomsskole i Oppegård, Akershus

 • Kvam ungdomsskule i Kvam, Hordalane

 • Vågå ungdomsskule i Vågå, Oppland

 • Husabø skole (1-7) i Eigersund, Rogaland

 • Lye skule (1-7) i Time, Rogaland

 • Åsheim ungdomsskole i Trondheim, Sør-Trøndelag

 • Vinje oppvekstsenter (1-7) i Vinje, Telemark

 • Sørvik skole (1-10) i Harstad, Troms

 • Skjelnan skole (1-7) i Tromsø, Troms


Slide19 l.jpg

www.skolebibliotek.uia.no


 • Login