Bonton dr.sc. M. Nadrljanski

Bonton dr.sc. M. Nadrljanski PowerPoint PPT Presentation


  • 1031 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

definicija. Bonton se obicno definira kao skup pravila za pona

Download Presentation

Bonton dr.sc. M. Nadrljanski

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Bonton dr.sc. M. Nadrljanski

2. definicija Bonton se obicno definira kao skup pravila za ponašanje u društvu; znaci i uctivo, pristojno, uljudno vladanje. Mogu se sresti i termini kao protokol, kultura ponašanja, itd. Prijevod s francuskog jezika rijeci bonton jeste "dobar ton". Akcent je u ovoj studiji stavljen na poslovno okruženje, ali dobar ton u ophodenju se podrazumijeva: u vlastitom domu, u obiteljskom krugu, u autobusu, na željeznickoj stanici i aerodromu, u restoranu, u podzemnom prolazu, metrou i sl.

3. Nije dovoljno znati samo kako se pozdravljamo, sjedimo za stolom, služimo priborom za jelo i sl. To su maniri koje svi kulturni ljudi poznaju i usvoje kao uobicajeno ponašanje. Bit je u tome da se pravila bontona i standardi usvoje tako da postanu dio vlastitog ponašanja. Pažnja i poštovanje koje ukazujemo ljudima u procesu komunikacije su primarni pokazatelji gradanskog odgoja i dobre volje.

4. U psihološkom, kulturološkom i sociološkom smislu, postoje cetiri osnovna nacina na koji predstavljamo sebe drugima: - predstavljanje vlastite osobnosti u javnosti - kakvi bismo željeli biti; - predstavljanje "umanjene", skromne varijante licnosti; - predstavljanje pretenciozne, uljepšane varijante; - predstavljanje sebe kakvi zaista jesmo.

5. Bonton u verbalnoj komunikaciji podrazumijeva, odgovornost prema izgovorenoj, a pogotovo - danoj rijeci. Iza svega što kažemo ili izjavimo, bilo da je u fokusu jedna osoba ili više njih, nastup u javnosti (u medijima) ima odredenu težinu i znacaj. Iza kompletnog govora ili prezentacije, stoji osoba koja se, prezentira na ovaj nacin. Stoga, objektivnost, poštenje, držanje rijeci, doprinose stjecanju ugleda u poslovnom okruženju.

6. Pravila ponašanja i protokol koji predstavljaju standard za kretanje u društvu, mogu se promatrati u odnosu na pojedine složene segmente, kao što su: - Ponašanje - Maniri - Oslovljavanje – Obracanje - Tituliranje - Pozdravljanje - Poslovni–Protokol - Poslovni moral - Odijevanje

7. Ponašanje-maniri Ponašanje je aktivnost, skup odredenih reakcija, uvjetovanih biološkim, fiziološkim, psihološkim, sociološkim i drugim faktorima. Maniri se, kao odredena pravila ponašanja i standardi u ophodenju, uce i stjecu. Za razliku od ponašanja životinja (fiziološko i refleksno), covjek se rukovodi i teži višim oblicima ponašanja. ?Covjek nije automat, koji mehanicki uci vecinu zadatih pravila ili, rukovoden instinktima prima ili odbacuje razlicite vanjske nadražaje

8. Maniri su ustanovljeni standardi (kodeks) u ponašanju koje jedna zajednica (ili vecina) dobrovoljno prihvata, uci, ali i kreira. Osobna kreativnost i inventivnost pojedinca omogucavaju da se maniri transformiraju u skladu s vremenskim i društvenim tokom.

9. Standardi ponašanja, jednako kao glas, govor i pokret, obilježavaju i odreduju jednu licnost. Oni se ne treba shvatiti samo kao opceprihvaceni oblici formalnog ponašanja, vec predstavljaju i mogucnost da se konacno definiraju osobni stil licnosti. ?Nacin ponašanja, maniri, ophodenje sa ljudima, mogu predstavljati most, tako i prepreku u komunikaciji.

10. Pristupacnost i otvorenost omogucava ljudima prilaziti jedni drugima bez bojazni da ce biti odbijeni. Pozitivan stav privlaci ljude, a odbojan, hladan, introvertan, nepristupacan, upozorava na opreznost ?Dobri maniri podrazumijevaju visok stupanj samokontrole. Kontrola je znak zrelosti, prisebnosti, znak razumijevanja i poštovanja drugih; staložena osoba pokazuje visok stupanj oslobodenosti. ?Kontrola emocija je posebno znacajna u poslovnom okruženju. Prepuštanje izrazito temperamentnim reakcijama ili pretjerano pokazivanje emocija i inzistiranje na njima, može ugroziti povjerenje u nekoga.

11. Pokazivanje ljutnje i bijesa je nepoželjno ponašanje, jer provocira sukob. Osoba sklona rješavanju situacija kroz vikanje, galamu i svadu, zapravo je nesigurna i nestabilna licnost. ?Kada se uspostavi kontrola nad vlastitim ponašanjem i reakcijama, tada se otvara mogucnost za kontroliranje drugih. ?Istakli smo kako je ponašanje vještina, ne samo komuniciranje s ljudima, vec i jedan od nacina predstavljanja vlastite licnosti u javnosti.

12. U ovom smislu, ponašanje ima: a) psihološke, ?b) socijalne i c) motoricke karakteristike

13. Vježba - Provjerite: da li su Vam poznata pravila bontona, kako u literaturi, tako i u praksi?! - Vježbajte rjecnik ljubaznosti! - Vježba za "krocenje misli": Duboko udahnite, brojeci u sebi do 8, potom zadržite dah, uz brojanje u sebi do 5; zatim lagano izdahnite. Opustite se i pokušajte da ne mislite ništa. Trudite se da govorite mnogo sporije no što brzina toka Vaših misli zahtjeva. Ovu vježbu treba primijeniti prilikom teških poslovnih sastanaka ili pregovora, posebno kada su u pitanju dramaticni, agresivni i nepovjerljivi klijenti. Na ovaj nacin se dobiva u vremenu, a Izbjegava se ishitreno ili brzopleto "ulaženje u ton" klijenta cije ponašanje odudara od standardnih normi.

14. oslovljavanje Oslovljavanje zavisi od dobi starosti, relacije: muškarac - žena, hijerarhijskih i drugih odnosa. Prilikom upoznavanja, obracanje tece slijedecim redoslijedom: "Gospodin Petrovic ... ", "Gospoda Mitrovic... ", pri cemu je prvo predstavljena muška osoba ženskoj ili mlada - starijoj. Ukoliko starija osoba (po godinama, hijerarhiji) predloži - može se preci, tokom ustaljenog kontaktiranja, na oslovljavanje osobnim imenom: "Gospodo Milena ... " ili, s posebnom dozvolom, samo osobnim imenom.

15. U profesionalnim odnosima, u institucijama u kojima postoji cvrsta podjela po statusu i hijerarhiji, oslovljavanje se vrši po zanimanju ili funkciji, na primjer: "Gospodine profesore ... " ili, ukoliko je osoba mlada, samo sa: "Profesore ... " ili "Gospodine di-rektore ... " ili samo: "Direktore ... " Etika i protokol nalažu da se diplomate ili clanovi vlada moraju oslovljavati sa: "Gospodine predsjednice ... ", "Gospodine ministre ... ", "Gospodine ambasadore ... " ili "Vaša ekselencijo ... " Clanovima kraljevskih porodica, obraca se (tokom vjekova na isti nacin) sa: "Vaše velicanstvo ... ", "Vaše visocanstvo ... ", itd.

16. Crkvenim velikodostojnicima, može se obratiti jednostavno s: "Oce ... " ili s "Vaša svjetlosti" i sl. ?U zemljama u kojima postoje plemicke titule, one predstavljaju veliku pocast i izdvajaju ove gradane od drugih, pa se koriste prilikom oslovljavanja. Na primjer: "Grofe Berezovic ", itd. Kada se neko obraca vecem skupu, redoslijed oslovljavanja je: ?"Dame i gospodo" ili "Gospode i gospodo". Na simpozijima i skupovima posvecenim jednoj profesiji, može se obratiti s: "Poštovane kolege ... " ili pojedincu: "Kolega ... "

17. Za pismeni nacin obracanja važe slicna pravila kao i za usmeno oslovljavanje, s tim što se mogu koristiti i druge uctive rijeci. Uobicajeno je obracanje sa: ?"Poštovani gospodine ... ", ili samo: "Poštovani...", Ukoliko se obraca nekolicini ili je obracanje bezlicno (na primjer: cirkularno pismo) srece se i: "Poštovane kolege ... ", "Cijenjeni gospodine ... " i "Poštovani prijatelji ... "

18. Vježba 2 - Vježbajte uctive fraze prilikom upoznavanja i predstavljanja. - Predstavite druge: . - Dozvolite mi da Vam predstavim ... - Mogu li da Vam predstavim ... - Voljela bih Vas upoznati... - - Da li ste vec sreli ... - Petre, ovo je Sandra. Ona je poslovni sekretar ... - Da li ste vec sreli ... - Petre, ovo je Sandra. Ona je poslovni sekretar ...

19. Tituliranje Nacin oslovljavanja titulom cesto je u upotrebi, posebno kada se obraca osobama sa odredenim, specificnim zanimanjem. Cak i kada se osobno ime zna, iz poštovanja se može cuti obracanje s: "Profesore" ili "Doktore". Ovo je pocasni nacin obracanja, a odnosi se, cesto, na uniformirana lica. ?Tituliranje se može vršiti po funkciji koju neko obavlja ili stupnju strucne spreme. Medutim, nisu samo lijecnici oslovljavani kao "doktori". Ovaj nacin obracanja se odnosi na nekoga ko je doktorirao (obranio doktorat, doktorsku tezu) iz bilo koje oblasti, pa time stekao najviše zvanje u hijerarhiji obrazovnog sistema vrijednosti.

20. Naravno, uz ovu titulu ide prezime osobe kojoj se obraca. Od kulture, tradicije, nacina života, obicaja, društvenog uredenja, zavisi nacin oslovljavanja i tituliranja. ?U nekim zemljama vlada jednostavniji nacin obracanja, kao na primjer, u Velikoj Britaniji. Rjede se srece tituliranje, osim kada nisu u pitanju osobe plemickog roda. Uobicajen nacin oslovljavanja je: Mr Fong, Mrs Willan i sl. Slicno je u Njemackoj, na primjer: Herr Weber. U ovom smislu, najopušteniji su Holandani i Svedani.

21. Cini se da se u istocnim zemljama, u kojima je dugo godina vladao socijalisticki društveni poredak, više koristio nacin oslovljavanja titulom, po funkciji ili stupnju obrazovanja. Ova vrsta tituliranja je, vjerojatno, njegovana kao slobodniji nacin obracanja s posebnim poštovanjem, u želji da se pobjegne od neizbježnog: "druže, drugarice".

22. Pozdravljanje Prilikom pozdravljanja uspostavljaju se odredene veze i odnosi. To je trenutak upoznavanja, prepoznavanja pri susretu bliskih prijatelja, poslovnih partnera ili sasvim nepoznatih ljudi. Najcešci su oblici pozdravljanja: - rukovanjem, - klimanjem glavom, - mahanjem, - pozdravljanjem s dodirivanjem i sl.

23. Ustaljen i opceprihvacen oblik pozdravljanja je - rukovanje. Rukovanje se sastoji u cvrstom, ne prejakom stisku ruke s osobom s kojom se pozdravlja. Uz rukovanje, odnosno, prilikom pružanja ruke, gleda se sugovornik uz osmjeh i naklon tijela KA njemu (njoj).

24. Nacin pozdravljanja rukovanjem pokazuje stupanj sigurnosti, spremnosti i otvorenosti za komunikaciju pokazuje status. Pozdravljanje tzv. rukohvatom (cvrst stisak šake uz dodirivanje-pridržavanje partnerove podlaktice drugom rukom) odlikuje politicare prilikom zvanicnih susreta ili stare suradnike u poslu koji su na slicnom položaju. Ovim nacinom se istice i pokazuje srdacnost i prijateljstvo.

25. Prilikom pozdravljanja, pravila bontona namecu redoslijed postupaka: Starija osoba prva pruža ruku mladoj, a žena muškarcu, iako je muškarac dužan da rijecima prvi pozdravi ženu. Ženi se ostavlja mogucnost odabrati nacin pozdravljanja - rukovanjem, osmjehom, klimanjem glave i sl. ?Osoba koja ulazi u prostoriju, dužna je prva pozdraviti prisutne. Prilikom susretanja, važno je predstaviti osobe koje se ne poznaju medusobno. Ime i prezime (titulu u odredenim situacijama) treba pažljivo i cujno - zvucno izgovoriti. Ako je nekim slucajem propušten trenutak predstavljanja, treba se sam (a) predstaviti u pogodnom momentu. Ukoliko muškarac sjedi, prilikom predstavljanja ženi, on mora ustati, isto tako i mladi (po godinama i statusu) muškarac u odnosu na starijeg.

26. Djevojka ustaje da bi se predstavila starijoj ženi ili osobi znacajnoj po svom statusu. Na manjem prostoru (u liftu, hodniku) može se pozdravljati samo rijecima ili klimanjem glave. Tako se pozdravljaju susjedi koji se srecu tokom dana, iako se ne druže i cak medusobno ne znaju osobna imena. Kada su lica na rastojanju ili u eksterijeru pozdravljaju se mahanjem (rukom). U prolazu, na primjer, u poduzecu, može se otpozdraviti klimanjem glave ili laganim naklonom (muškarac - muškarcu ili ženi). Pozdravlja se i skidanjem šešira na ulici, ljubljenjem ruke dami ili grljenjem i ljubljenjem s bliskim prijateljem ili suradnikom.

27. Interesantno je napomenuti da se u Rusiji, na primjer, ljudi mnogo cešce pozdravljaju zagrljajem, nego ljubljenjem. Žene se rijetko rukuju, a od vrste verbalnog pozdrava i oslovljavanja, zavisi da li ce doci do rukovanja. ?U mnogim azijskim zemljama, fizicki kontakt - dodirivanje, izmedu osoba suprotnog pola je zabranjen. Stoga, treba biti oprezan prilikom pozdravljanja rukovanjem sa ženama ovog podneblja.

28. Kinezi i Japanci su prihvatili rukovanje kao nacin pozdravljanja, poštujuci standarde zapadne kulture. Medusobno, oni se i dalje pozdravljaju manje-više dubokim naklonom. Ali i uz cin rukovanja, može se primijetiti da tijelo blago naginju naprijed, glava se savija, u znak da se ne odustaje od svog nacina izražavanja pocasti prilikom pozdravljanja. ?U Holandiji je cest slucaj obracanja pozdravnim rijecima, svih prolaznika, pogotovo u manjim mjestima ili predgradima s porodicnim kucama.

29. U Francuskoj, a pogotovo u Engleskoj, na svim javnim mjestima, službenici u poštama, bankama, samoposlugama, redovno pozdravljaju klijente uz rijeci zahvalnosti i poziv za ponovni dolazak i korištenje usluga. Pozdravljanje u ovim i slicnim situacijama, može biti i osmjehom, naklonom i sl. Ukoliko susret kratko traje, mogu se odmah razmijeniti vizit karte, pri cemu muškarac prvi daje posjetnicu ženi ili mlada osoba starijoj. Na poslovnim sastancima, vizit karte se razmjenjuju pri kraju sastanka.

30. protokol Standardizirano ponašanje u smislu utvrdenog protokola može se uociti u odnosu na: - hijerarhiju (bilo koje vrste); - ponašanje nižeg po statusu i rangu, prema višem po starješinstvu; - diplomatski protokol.

31. A)Hijerarhijski odnos uspostavlja se prema: starosti, spolu, stupnju obrazovanja, socijalnom i društvenom statusu, itd. Znacajno je isticanje lidera ili vode tima, upravitelja ili šefa, u smislu "najboljeg medu dobrima". Službeni protokol podrazumijeva pripremu, organizaciju i primjenu poslovnog protokola _ biznis protokola, prilikom poslovnih sastanaka, pregovora, razlicitih vrsta skupova. Biznis protokola zahtijeva posebnu vrstu obracanja i oslovljavanja, tituliranja, pozdravljanja.

32. Poslovni protokol nalaže odreden raspored ulaženja u prostoriju i rasporedivanje u prostoru nacin sjedenja ili stajanja na koktelima i sl. Znacajne licnosti bivaju predstavljene svima i pozivaju se da uzmu rijec. Posebno je važno rangiranje licnosti prilikom prijema delegacija ili licnosti i delegacija iz stranih zemalja. U tom smislu, najvažnije je formirati tim, odbor za docek i odredi šefa protokola. Prikupljaju se informacije: ko dolazi, koliko osoba se nalazi u najbližoj okolini i pratnji, ko su najbliži suradnici, koliko je osoba iz drugih službi, itd.

33. B)Ponašanje u smislu isticanja statusa nije uvijek neophodno u poslovnoj komunikaciji. Ono je znacajno prilikom donošenja odluka, preuzimanja odgovornosti, kriznih situacija ili momenata kada lider mora da donese odluku ili opomene clanove tima. Kada ljudi ne poštuju odredena pravila ponašanja i poslovni moral, isticanje razlika predstavlja zaštitu i opominje nepristojnog sugovornika da postavljenu barijeru nikako ne može ukinuti. ?Opušteno držanje, pak, znak je da statusne razlike nisu bitne, pa se samim tim ne isticu; poslovni razgovor može imati manje formalan karakter.

34. Posebni diplomatski protokoli primjenjuju se prilikom susreta visokih uzvanika na medunarodnom nivou, a specificna pravila etikecije, prema predstavnicima crkvenih vlasti, vojnih vlasti, predsjednicima i primjerima država, ministrima i sl.

35. Prilikom državnickih posjeta unaprijed se dogovara protokol, odnosno program boravka, koji se dostavlja, u pismenoj formi, strani koja dolazi u posjetu. Ukoliko nema posebnih zahtjeva i primjedbi, posjeta može se organizirati. Ambasadori pripremaju dolazak visokih državnika. Zemlja - organizator, odreduje tko docekuje goste i delegaciju, prema hijerarhiji. (Predsjednika vlade docekuje predsjednik vlade zemlje domacina, pocasna garda, itd.) ?Visoki uzvanici i gosti usvajaju nacine ponašanja, odnosno prilagodavaju se protokolu zemlje - domacina. Jedna od najviših funkcija u smislu pripreme ovakvih susreta je šef protokola.

36. To je profesionalni diplomata koji je cak, u nekim zemljama, na nivou ambasadora. Za ovu profesiju postoji posebna vrsta školovanja. On je utjecajna licnost i ide obicno kao prethodnica predsjednika vlade. ?U pravnim državama, diplomatski protokol se strogo poštuje, a clanovi delegacije su školovani profesionalci - diplomate sa specificnim zadacima. U pratnji državnika, šefa države, predsjednika ili premijera, obicno se nalazi i ministar vanjskih poslova. Od nivoa delegacije zavisi kakav ce biti docek: tko ce docekati gosta na aerodromu, koliko clanova ima u odboru za docek, kako se i kojim redoslijedom krece kolona automobila do odredišta.

37. Poslovni moral Poslovni moral predstavlja skup ili niz utvrdenih kriterija i nacina ponašanja u okviru poslovnog komuniciranja. Standardi u ponašanju i poslovanju uspostavljaju se radi stvaranja povjerenja koje je garant sigurnosti i sigurnosti u poslovanju. Držanje poslovne rijeci ne zahtjeva potpisivanje hrpe papira i dokumenata, a predstavlja jedan od kljucnih momenata u poslovnoj komunikaciji. Jednom dana rijec mora se održati, bez obzira na eventualne, novonastale prepreke.

38. Povjerenje se lako gubi, tako da zbog izvjesne neprovjerene cinjenice, nehoticne laži, može da se naruši ugled licnosti ili poduzeca. Ime i pouzdanost firme, upravo se stjecu solidnim poslovanjem, poštovanjem dogovora i rokova, održavanjem rijeci, uspostavljanjem odnosa koji podrazumijevaju toleranciju i fleksibilnost. Kada je trajno povjerenje jednom uspostavljeno, sitne prepreke mnogo se lakše i brže savladavaju, jer postoji podloga koja garantira odredenu sigurnost.

39. U poslu uvijek treba biti oprezan. Slucajna greška može dovesti do katastrofalnih posljedica. To znaci da se ne treba osloniti samo na povjerenje koje se bazira na emotivnom poimanju ili utisku, vec na cinjenicama koje se tokom vremena neprekidno provjeravaju i dokazuju. Odredenu rezervu uvijek treba zadržati, ali ona je dragocjena barijera i granica koja se u poslovnim vezama spontano uspostavlja. Bez obzira na to da li se djeluje pojedinacno ili u grupi, u okviru internog ili eksternog toka informiranja, da li je u pitanju zaposlen radnik ili rukovodilac, poslovna nacela i poslovni moral, slobodno se može reci, moraju upravljati i regulirati poslovanje u jednoj zajednici.

40. Možda je poslovna etika jedno od najosjetljivijih, najsloženijih i najznacajnijih pitanja u poslovanju uopce, kao i u komunikaciji. Poslovna etika je regulirana zakonskim i drugim propisima, ali mnogi licni interesi, ekonomski, statusni i drugi, cesto ci mimo zakona, pa cak i nekažnjeno) narušavaju odredena pravila, zbog cega se trenutno profitira, ali se u stvari gubi trajan ugled i reputacija. Visoko postavljena moralna nacela i poštovanje etickih normi, posebno moraju da krase licnost lidera. On osobnim primjerom može utjecati formiranje i njegovanje poslovnog morala. Individualnost nikako nece biti ugrožena ako se razvija i forsira timski rad. Njegovanje dobrih pojedinaca u timu može samo da cini zdravu konkurenciju i veliku podršku, a nikako prepreku u napredovanju

41. Poslovanje koje prednost daje sigurnosti, poštovanju dane rijeci, pouzdanosti, solidnosti, garant je dugovjecnosti i uvijek dobrih rezultata. Reklamiranje skandalima, koji se rješavaju po sudovima i završavaju u crnim kronikama u medijima, nikako nije vrsta poslovanja koja uljeva trajno povjerenje, pa se ne preporucuje kao izbor za buducnost.

42. Najcešci oblici iznevjeravanja poslovne etike nalaze se u: - ?namjernom davanju pogrešnih informacija; - ?"friziranju" rezultata poslovanja; - financijskim malverzacijama - potkradanje, zakidanje, pod- nošenje lažnih izvještaja, krada; - ?potkazivanju suradnika i podmetanju; ogovaranju zaposlenih kolega; - ?iskazivanju nelojalnosti firmi; - ?lošim odnosima u kolektivu; - ?zavodenju autokratskog, diktatorskog režima upravljanja; vrijedanju i nepoštovanju suradnika i podredenih; pretendecioznosti u poslovanju, prepotentnosti i uvažavanju samo osobnih interesa; snishodljivosti u odnosu na autoriteta; prihvacanju poniženja zarad minimalne ili vece koristi (dodvoravanje) ; ucjenjivanju na razlicitim nivoima: hijerarhijskom, materijalnom, spolnom (seksualnom), itd.;

43. - ?odustajanju od moralnih i drugih nacela i stavova zbog ucjene; - ?favoriziranju nesposobnih; - prešucivanju odredenih mana proizvoda koji mogu nanije ti štetne posljedice potrošacima - konzumentima; - ?uclanjivanju u razna udruženja, partije i stranke na vlasti radi stjecanja licne koristi.4 - Nasuprot ovim "zastranjivanjima" u poslovanju, nalazi se: - ?uspostavljanje i njegovanje trajnih vrijednosti; - ?poštovanje licnosti - suradnika i podredenih; - ?ne zloupotreba hijerarhijskog i statusnog položaja; - ?nemanipuliranje ljudima; - ?vodenje racuna o interesima grupe, tima i poduzeca; - ?zadovoljavanje potreba potrošaca uz minimalan rizik po njihovu sigurnost;

44. - uocavanje i rješavanje problema; mirno poslovanje. ?Ne treba dozvoliti da sukobi izmedu zaposlenima dožive kulminaciju, u kojoj ce se naci pomiritelj ili neko ko ce iskoristiti situaciju u smislu izreke: "Zavadi, pa vladaj!"; Držanje dane rijeci; korektno ponašanje u odnosu na konkurenciju; kontrola poklona; oni moraju da budu strogo u granicama dozvoljenog, zakonski odobrenog maksimuma; poticanje etickog ponašanja; opomena pred iskljucenje iz tima pojedinca koji ne poštuje kodeks casti; Odustajanju od moralnih i drugih nacela i stavova zbog ucjene; favoriziranju nesposobnih; prešucivanju odredenih mana proizvoda koji mogu nanijeti štetne posljedice potrošacima

45. konzumentima; uclanjivanju u razna udruženja, partije i stranke na vlasti radi stjecanja osobnekoristi. Nasuprot ovim "zastranjivanjima" u poslovanju, nalazi se: Uspostavljanje i njegovanje trajnih vrijednosti; poštovanje licnosti - suradnika i podredenih; ne zloupotreba hijerarhijskog i statusnog položaja; ne manipuliranje ljudima; vodenje racuna o interesima grupe, tima i poduzeca; zadovoljavanje potreba potrošaca uz minimalan rizik po njihovu sigurnost; uocavanje i rješavanje problema; mirno poslovanje. Ne treba dozvoliti da sukobi izmedu zaposlenima dožive kulminaciju, u kojoj ce se naci pomiritelj ili neko ko ce iskoristiti situaciju u smislu izreke: "Zavadi, pa vladaj!"; držanje date rijeci; korektno ponašanje u odnosu na konkurenciju; kontrola poklona; oni moraju biti strogo u granicama dozvoljenog, zakonski odobrenog maksimuma ,poticanje etickog ponašanja; opomena pred iskljucenje iz tima pojedinca koji ne poštuje kodeks casti; uredno vodenje knjiga; formiranje disciplinske komisije i nagradivanje prema radu.  

46. Odijevanje   Što je to dobar ukus? Dobar ukus u odijevanju znaci pravilan izbor odjece, obuce…Bez obzira na posao koji se obavlja kada nije obilježen uniformom najprikladniji je klasican tip odijevanja . U poslovnom okruženju potrebno je naglasiti poslovni karakter odjece (odijelo ili kostim). Organizacija svecanosti Organizacija svecanosti ovisi od vrste i razloga okupljanja. Osnovni koraci u pripremi su: tko dolazi, kad, gdje i zašto se poziva nacin pozivanja podjela zadataka scenarij dogadaja: uvod, razvoj, komunikacija, poanta i kraj.

47. Dizajniranje pozivnica je važan posao. Potrebno je puno ime i prezime, titula i adresa, datum i mjesto održavanja dogadaja, pocetak dogadaja,vrijeme trajanja dogadaja, tema dogadaja, gosti, govornici, umjetnici i sponzori, pokrovitelji dogadaja.

48. Ponašanje za stolom Bitan je raspored za stolom, verbalna i neverbalna komunikacija, posluživanje, te odnos domacina i gostiju. Zlatna pravila za stolom: pravilno rukovanje priborom za jelo, jesti umjerenom brzinom, ne jesti previše, punih usta ne treba govoriti, salveta se stavlja u krilo, prilikom služenja školjki ubrus se stavlja oko vrata kako bi se zaštitila košulja ili haljina te se iznosi zdjelica s vodom za pranje ruku poslije školjki, salveta se nakon jela stavlja na lijevu stranu pored tanjura, vecernja torba drži se u krilu a ne na stolu, tokom obroka ne puši se cigareta, poslije obroka uz dozvolu domacina tj. Ako se servira pepeljara, žena za stolom ne popravlja šminku, ne naslanja se laktovima na stol, za vrijeme rucka prvo se služe žene, vino narucuju i degustiraju muškarci, muškarac vodi racuna o dami koja sjedi pored njega, vino se servira s desne strane, domacin ili lice kome se nazdravlja gleda se u oci. Prijem ne traje predugo npr. Od 20 do 23 sata. Za vrijeme jela može svirati lagana muzika.  

  • Login