De kenler ver t rler ve operat rler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER. Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamda da çok kullanılan bir mantıktır aslında.

Download Presentation

DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER


Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamda da çok kullanılan bir mantıktır aslında.

Değişken nedir nasıl tanımlanır?


Aklımızdan iki sayı tutmamız istendiğinde ve bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir.

Programlamada da geçici olarak veri tutmak istediğimizde değişkenleri kullanırız.

Değişken nedir nasıl tanımlanır ?


Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilir.

Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik  operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz.

Sayı ile başlayamaz.

VisualC#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz.

Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılırsa, farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir.

Tanımlama Kuralları


Değişkenler program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt  bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir.

Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.

Veri Tipleri


Veri tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin

türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar.

Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken

verininboyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir.

İki tip veri tipi mevcuttur

Değer Tipleri (ValueType)  ,

Referans Tipleri (ReferenceType)

Veri Tipleri


Değer tipleri veriyi direk olarak bellek

bölgesinden alırlar.

Değer Tipleri (ValueType)


Sınıflar referans tiplerdir.Sınıf da referans tiptir. Bir referans tip, heap bölgesinde bir alanı gösteren bir referans olarak, stack bölgesinde saklanır.

Referans Tipleri (ReferenceType)


 • Aritmetik Operatörler

 • Karşılaştırma Operatörleri

 OPERATÖRLER


 • Aritmetik Operatörler

  Çarpma( *),

  Bölme( /),

  Toplama( +),

  Çıkarma (-)

  ModAlma (Mod) 

 • Karşılaştırma Operatörleri

 OPERATÖRLER


 • Aritmetik Operatörler

 • Karşılaştırma Operatörleri

  Küçük( <),

  Büyük (> ),

  Küçük Eşit (=<),

  Büyük Eşit (=>),

  Eşit (=),

  Eşit Değil (<>)

 OPERATÖRLER


Bu operatörler aritmetik işlemlerinde, sayılarla veya sayı

tutan ifadelerle kullanılır.

Çarpma

Matematikteki çarpma işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız

operatördür. “ * ” işareti ile kullanılır.

intsayi = 100;

sayi= 200 * 2;

Bölme

Matematikteki bölme işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız

operatördür. “/ ” işareti ile kullanılır.

doublebolum;

bolum = sayi / 23;1

ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER


Çıkarma

Matematikteki çıkarma işlemini gerçekleştirmek için

kulladığımız operatördür. “ - ” işareti ile kullanılır.

intsonuc = bolum - 100;

Toplama

Matematikteki toplama işlemini gerçekleştirmek için

kulladığımız operatördür. “ + ” işareti ile kullanılır.

int toplam;

toplam += sonuc;

ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER


 • Mod Alma

  Modülüs operatörü bir bölme işleminde kalan sonucu

  verir. 

  int kalan = toplam %42;

 • Tekli Arttırma - Azaltma İşlemleri

  ++ değiskeni 1 er arttırma operatörü

  int i; i++; -> i = i + 1; demektir.

  -- değiskeni 1 er azaltma operatörü

  int i; i --; -> i = i - 1; demektir.

ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER


ÖRNEK


Bu operatörler veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Bu

operatörler ile yapılan işlemlerin sonucunda true ya da falsedeğeri döner.

Karşılaştırma operatörleri yalnızca sayı tipleri üzerinde yapılmaz.

Küçük

Bu operatör iki durumdan hangisinin küçük olduğunu bulmak için kullanabiliriz.

sayi2 < sayi          //Sonuç:True

Küçük Eşit   

Bu operatörü iki değerden birisi küçük veya eşitse bir işlem yaptırmak istiyorsak

kullanabiliriz.

sayi2 <= sayi        //Sonuç: True

Büyük

Bu operatör iki durumdan hangisinin büyük olduğunu bulmak için kullanabiliriz.

sayi2 > sayi          // Sonuç: False

Karşılaştırma Operatörleri


Büyük Eşit  

Bu operatörü iki değerden birisi büyük veya eşitse bir işlem yaptırmak

istiyorsak kullanabiliriz.

sayi2 >= sayi       // Sonuç: False

Eşit  

Bu operatör iki durumun birbirine eşitliğini sorgulamak istiyorsak bu

operatörü kullanabiliriz.

 sayi2 == sayi       // Sonuç: False

Eşit Değil

Bu operatör iki durumun eşit olmadığını bulmak için kullanılır.       

  sayi2 !=sayi         //Sonuç: True

Karşılaştırma Operatörleri


RUMEYSA NUR ARSLAN

133 11/C


 • Login