פיקוח על התקנת שוחות צנרת ומוצרי בטון במערכת
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 67

אשכול שלישי : עבודת המפקח בשטח PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

פיקוח על התקנת שוחות צנרת ומוצרי בטון במערכת העירונית. נעום - חברת וולפמן. אשכול שלישי : עבודת המפקח בשטח. תחום- פיקוח על עבודות ביוב. מטרות ההרצאה.

Download Presentation

אשכול שלישי : עבודת המפקח בשטח

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


פיקוח על התקנת שוחות צנרת ומוצרי בטון במערכת העירונית

נעום- חברת וולפמן

אשכול שלישי : עבודת המפקח בשטח

תחום- פיקוח על עבודות ביוב


מטרות ההרצאה

1. רענון ידע הנדסי בהנחת צנרת, שוחות, תחנות שאיבה ומוצרי בטון במערכת העירונית. 2. חידוד נקודות חשובות בביצוע עבודות בהנחת צנרת, שוחות, תחנות שאיבה ומוצרי בטון. 3. רענון ידע בתקנים הישראליים הרלוונטיים.


 • פרקים

- תקנים ישראלים- תאי בקרה עגולים- תחנות שאיבה ומיכלי שיקוע- תאי בקרה מלבניים - אטמים ומחברים- מכסים של תאי בקרה והרכבתם- צנרות בטון - צנרת PVC


תקנים ישראלים רלוונטיים


תקנים ישראלים רלוונטיים

 • ת"'-27 מעודכן – צינורות גליליים מבטון מזויין.

 • נכנס לתוקף מ-01.07.2011

 • שינויים בתקן החדש:

 • אין צנורות בלתי מזויינים.

 • קלסות החדשות הינן : קלס 1, קלס 2, קלס 3, קלס 4, קלס 5

 • אפשר לייצר צינורות לכל העומסים הנדרשים בהתאם לתכנון

 • המפורט של קונסטרוקטור.

 • אטם חייב להיות תקני בלבד המפחית אטימות.

 • גדלה כמות ברזל זיון.

 • גדל כיסוי בטון על רשת זיון.


תקנים ישראלים רלוונטיים

 • ת"י-489- ( EN 124 ) מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה

 • שינוי בהגדרת עומסים בקילוניוטונים ובאמצעות אותיות במקום טונות.

 • העומסים החדשים :A15; B125; C250; D400; E600; F900

 • ת"י 489 (ישן) חלק 1 – תקרות לתאי בקרה

 • הגדרות נשארו תקרה בינונית, תקרה כבד עם התאמת כמות ברזל זיון בהתאם לתקן מכסים החדש.


תקנים ישראלים רלוונטיים

 • ת"י-658 – חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה

 • בוטל ת"י 466 חלק 4 – חוקת בטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום.

 • תקן החדש הוא : ת"י-1923 חלק 2- יצור אלמנטים מבטון, בטון טרום ןמוצרים.


תאי בקרה עגולים


סוגי תחתיות עגולות


שימוש בתחתיות עגולות שונות- טיפים

 • תחתיות MBמונוליטיותאניברסליות הן המומלצות ביותר.

 • תחתיות TOPמונוליטיות עם תעלות מבטון הינן מתאימות לתנאים סטנדרטיים.

 • תחתיות MBP משולבותמגנופלסט (בטון+PE) פחות מומלצות.


תחתיות MB מונוליטיות אוניברסליות


תחתיות TOP ק.100 ק.125


תחתיות MBP משולבות מגנופלסט


חוליות עגולות ק.80 ק.100 ק.125


תקרות לתאי בקרה ק.80 ק.100 ק.125


צורות התקנה שונות של תקרות ומכסים


מפל חיצוני דגם DROP


פרט אופיני להתקנת מפל חיצוני מסוג DROP


מפל חיצוני מסוג MULTI DROP


פרט אופיני להרכבת מפל חיצוני מסוג MULTI DROP


סכנת ציפה של תאי בקרה (FLOATIG)


כוחות ציפה גובה מי תהום עד פני הקרקע

בתאים קוטר 80 עד גובה מקס' 1.25 מ' על פי תקנים אין סכנת

ציפה וזאת מבלי להעזר כלל בכוחות החיכוך בין קרקע למבנה התא.

בתאים קוטר 100 עד גובה מקס' 2.75 מ' על פי תקנים אין סכנת

ציפה וזאת מבלי להעזר כלל בכוחות החיכוך בין קרקע למבנה התא.

בתאים קוטר 125 עד גובה מקס' 3.61 מ' אין סכנת ציפה

וזאת מבלי להעזר כלל בכוחות החיכוך בין קרקע למבנה התא.


כוחות ציפה גובה מי תהום 0.5 מתחת לפני הקרקע

בתאים קוטר 125 עד גובה מקס' 4.5 מ' אין סכנת ציפה .


תאי בקרה עגולים גדולים


פודסטים בתאי בקרה עמוקים


מסקנה לגבי שימוש בפודסטים

 • בתאים עמוקים, תנאי הבטיחות עם פודסטים

 • טובים יותר מאשר עם כלוב הגנה לסולמות.


תחנות שאיבה ומיכלי שיקוע


תחנות שאיבה

 • במידה ואינה קיימת אפשרות לזרימה גרוויטציאונית בקווי ביוב

 • וניקוז משתמשים בקווי סניקה.

 • כלומר, הזרמת מים באמצעות משאבות.


תחנות שאיבה

 • תזרים תהליכי האופטימאלי בנוי כדלקמן:

 • על גבי קו גרוויטציוני מורכבים:

 • תא סגר

 • מיכל שיקוע דגם ST בנפח בהתאם ספיקה המקסימלית.

 • תחנת שאיבה דגם PST (כאשר קו סניקה הינו תת קרקעי,

 • יותקן תא מגופים אחרי יציאה מתחנת שאיבה דגם PST-U).

 • - יציאת קו סניקה למערת ביוב או ניקוז.

 • יתרון של סכמה הנ"ל שאין שימוש בציוד מכני נוסף כמו מרסקת הדורשת תחזוקה והצעות נוספות.


תחנות שאיבה

 • תחנות שאיבה ישנם בקטרים פנימיים סטנדרטיים כגון

 • - ק.125 ס"מ

 • - ק.160 ס"מ

 • - ק.200 ס"מ

 • - ק.240 ס"מ

 • - ק.350 ס"צ


מיכלי שיקוע

 • דגם של מיכלי שיקוע הינו ST

  • SLUDGE TRAPS

  • נפחים פעילים סטנדרטיים

  • 500 ליטר

  • 2500 ליטר

  • 3900 ליטר

  • 5300 ליטר

  • 8000 ליטר

  • 10000 ליטר

  • 12500 ליטר

  • 15000 ליטר


תאי סגר

 • תאי סגר קיימים בקטרי סטנדרטיים פנים כגון:

 • - ק.125 ס"מ

 • - 160 ס"מ

 • - 200 ס"מ


תאי בקרה מלבניים

 • שימוש העיקרי בתאים מלבניים הינו בקוי ניקוז.


תאי בקרה מלבניים מחלקים טרומיים


תאי בקרה מלבניים גדולים


מחברי שוחה ואטמים

 • לצורך קבלת מערכות אטומות נגד דליפת מים מבפנים וחדירת מים פנימה משתמשים במחברי שוחה עבור חיבור צנרת אל דופן שוחה ואטמים לחיבור בין חלקי שוחה.


מחבר שוחה מסוג איטובים הוא מחבר השוחה המומלץ ביותר לקוי ביוב

מחבר שוחה מסוג איטוביב


מחבר שוחה מסוג CS910


מחבר חדירה לשוחות משולבות מגנופלסט


מחבר שוחה קונטור סיל

מחבר שוחה מסוג קונטור סיל הינו לצינורות גדולים. קוטר חיצוני של הצינור לא פחות מ – 54 ס"מ


מחבר שוחה עוצר מים

מחבר שוחה מסוג עוצר מים פחות מומלץ לשימוש.


אטם איטופלסט

 • הרכבת אטם איטופלסט על גבי תקע

 • הרכבת אטם איטופלסט בתוך שקע


הרכבה נכונה של אטם איטופלסט


אטם גומי מסוג CS97 לאיטום בין רכיבי תאי בקרה


אטם גומי עם מילוי חול מסוג CSD-PLUS-3 לאיטום בין רכיבי תאי בקרה


מכסים לתאי בקרה


ת"י-489 (EN124)- מכסים לפיתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה


מכסים עגולים לעומס D400 עם נעילה מסוג קליק לוק


מכסים עגולים לעומס D400 כרמל-33


מכסים עגולים לעומס B125 כרמל-33


פרט התקנת מכסים של תאי בקרה


שלבי הרכבת מכסים

ניקוי פני התקרה מליכלוך וחול.

קידוח חורים בתקרה ותקיעת מוטות ברזל מצולע לפי שרטוט התקנה. את המוטות במעגל הפנימי יש לחתוך לגובה הנדרש

הכנת חישוקים מברזל מצולה ק.8 וקשירתם.

הצבת המסגרת על גבי המוטות במעגל הפנימי.

הרכבת תבנית פנימית וחיצוני.

שטיפת פני התקרה במים.

יציקת תערובת בטון ב-40 5-7 ס"מ נמוך מפני כביש.

כיסוי מכסה ע"י יריעת פוליאטילן לצורך השפרה.

פירוק תבנית לאחר 24 שעות.

ניקוי המסגרת מבטון והרכבת הסגר במקומו.


צינורות בטון


צינורות בטון-טבלת השוואה ונתונים לסוגי הצינורות בטון השונים


תמונות הנחת צינורות בטון

הנחת צינורות בטון מתבצעות

על פי הנחיות של יועץ קרקע


צינור המומלץ ביותר הינו מסוג מגנוקריט MGF בעל אטם הרחב ביותר מובנה בפעמון כחלק אינטגרלי.

האטמים האלו מבטיחים חיבור ואטימה טובים מאוד של צינורות.


צינורות PVC


שימוש בצינורות PVC

 • שימוש העיקרי בצינורות PVC במערכת העירונית הינו להולכת שפכים בקווי ביוב.

 • -כל הצנרת והאביזרים הם עפ"י ת"י- 884

 • -עמידות לשחיקה גבוהה.


מפרט הנחת צינורות PVC

 • הצינורות יונחו בחפירה

 • כל הצינורות ואבזריהם יונחו בקווים ישרים, בשיפועים וברומים המסומנים בתכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"י מדידת כל צינור וצינור במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד.

 • קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור (ולא ע"י הרמת הצינור) ובעזרת הוספת חומר מתחתיו שיהודק היטב לפני הנחת הצינור.

 • הצינור יקבע מיד ע"י הידוק חול או "חומר נבחר מהודק" מצידיו, כנדרש לעיל, לכל אורכו.


סטייה

 • 1. הסטיה המותרת בגובה לא תעלה על 1 מ"מ, כלומר ההפרש בין רום תחתית צנור (IL. - אינברט) כפי שיבוצע, לא יעלה על 1 ± מ"מ ביחס לנתון תכנון כלשהו.

 • הסטייה המותרת בשפוע באחוזים לא תעלה על 0.1% (כלומר אם אורך הצנור 2.50 מ' והסטייה המירבית תהיה 2 מ"מ, חישוב הסטייה בשיפוע תהיה כדלהלן: 2 מ"מ על 2.5 מ', כלומר 0.08%)

 • .2 הסטייה האופקית המותרת למיקום הצינור בכל נקודה, תהיה מכסימום 2 ס"מ.


סטייה

 • 1. הסטיה המותרת בגובה לא תעלה על 1 מ"מ, כלומר ההפרש בין רום תחתית צנור (IL. - אינברט) כפי שיבוצע, לא יעלה על 1 ± מ"מ ביחס לנתון תכנון כלשהו.

 • הסטייה המותרת בשפוע באחוזים לא תעלה על 0.1% (כלומר אם אורך הצנור 2.50 מ' והסטייה המירבית תהיה 2 מ"מ, חישוב הסטייה בשיפוע תהיה כדלהלן: 2 מ"מ על 2.5 מ', כלומר 0.08%)

 • .2 הסטייה האופקית המותרת למיקום הצינור בכל נקודה, תהיה מכסימום 2 ס"מ.


עומק מינימאלי לכיסוי מעל גב הצינור

עומק החפירה במקומות השונים יענה על הדרישות הבאות:

 • בכביש אספלט- הכיסוי מעל גב הצינור יהיה לפחות 1.5 מ'.

 • במדרכה - הכיסוי מעל גב הצינור יהיה לפחות 1.3 מ'.

 • בשטח פתוח - הכיסוי מעל גב הצינור יהיה לפחות 1.0 מ'.

 • בחצר או בגינה פרטית- הכיסוי מעל גב הצינור לפחות 0.5 מ'.


הנחת צינורות PVC


סיכום

 • שימוש בידע הנדסי

 • בתקנים עדכניים

 • ושימושבשיטות מתקדמות

  יפטיחו איכות גבוהה וקידום פרויקטים בצורה יעילה ביותר.


 • Login