Platsskapande m ten erfarenheter r rande uppdragsarkeologins kontaktytor exemplet motala
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Platsskapande möten Erfarenheter rörande uppdragsarkeologins kontaktytor – exemplet Motala PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Platsskapande möten Erfarenheter rörande uppdragsarkeologins kontaktytor – exemplet Motala. Anna Arnberg Stiftelsen Kulturmiljövård Göran Gruber Riksantikvarieämbetet UV Öst. Vad är uppdragsarkeologi ?. Nationell lagstiftning? Kulturmiljöarbete? Marknad och offentlig upphandling?

Download Presentation

Platsskapande möten Erfarenheter rörande uppdragsarkeologins kontaktytor – exemplet Motala

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Platsskapande m ten erfarenheter r rande uppdragsarkeologins kontaktytor exemplet motala

Platsskapande möten Erfarenheter rörande uppdragsarkeologins kontaktytor – exemplet Motala

Anna Arnberg

Stiftelsen Kulturmiljövård

Göran Gruber

Riksantikvarieämbetet UV Öst


Platsskapande m ten erfarenheter r rande uppdragsarkeologins kontaktytor exemplet motala

Vad är uppdragsarkeologi?

 • Nationell lagstiftning?

 • Kulturmiljöarbete?

 • Marknad och offentlig upphandling?

 • Antikvariskt fältarbete?

 • Vetenskaplig tolkning?

 • Folkbildning?

 • Demokratiska, mångkulturella och hållbara mål?

 • Upplevelseekonomi/Turism?

 • Identitetsskapande?

  • Individuell, lokal, regional, nationell, etc…

 • Självreflexiva perspektiv?

 • Existentiella frågeställningar?

 • etc…

Foto: Peter Zetterlund, RAÄ UV Öst


Platsskapande m ten erfarenheter r rande uppdragsarkeologins kontaktytor exemplet motala

Vad är uppdragsarkeologi?

”Trepartssystem”

1, Exploatör

2, Beslutande myndighet

3, Uppdragstagare (utgrävande institution)

”Tre steg”

1, Antikvarisk dokumentation

2, Vetenskaplig bearbetning och tolkning

3, Publik mediering (”förmedling”)

Foto: Peter Zetterlund, RAÄ UV Öst


Platsskapande m ten erfarenheter r rande uppdragsarkeologins kontaktytor exemplet motala

”Kontinuerlig pedagogisk verksamhet, såsom visningar, kontakter med media, samt presentation på hemsidor bedömer Länsstyrelsen vara viktigt i detta sammanhang.”

LstÖg, förfrågningsunderlag Dnr 431-4688-09 och Dnr 431-27696-09

Foto: Göran Gruber, RAÄ UV Öst


Platsskapande m ten erfarenheter r rande uppdragsarkeologins kontaktytor exemplet motala

Figur hämtad från Arnberg & Gruber 2013. Länsstyrelsen i Sthlm län, Rapport 2013:5


Platsskapande m ten erfarenheter r rande uppdragsarkeologins kontaktytor exemplet motala

1. Formulera tydliga mål…

2. Skapa långsiktighet…

3. Söka upp…

Foto: Göran Gruber, RAÄ UV Öst


 • Login