Ber kov k rychl b gomol k p idlov h cytopathos spol s r o
Download
1 / 36

IBD „ mimickers “ - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Beráková K., Rychlý B., Gomol č ák P. , Šidlová H. Cytopathos spol. s r.o. IBD „ mimickers “. Abnormality architektoniky : • zmeny topografie povrchu • zníženie denzity krýpt ( norma 6-8 krýpt/ 1mm) • poruchy architektoniky krýpt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

IBD „ mimickers “

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beráková K., Rychlý B., Gomolčák P., Šidlová H.

Cytopathos spol. s r.o.

IBD „mimickers“


Abnormality architektoniky :

• zmeny topografie povrchu

• zníženie denzity krýpt

( norma 6-8 krýpt/ 1mm)

• poruchy architektoniky krýpt

(distorzia, vetvenie- prípustná 1/1mm, skrátenie)


Abnormálna celularita lamina propria :

• zvýšeniea zmeny distribúcie zápalových buniek (norma povrch:báza = 2:1, nie > ako 1-2 PMN v ojedinelej krypte difúzny/diskontinuálny, superficiálny/ transmukozálny)

• granulómya obrovské bunky ( >5 epiteloidných bb.)


Prítomnosťakútneho zápalu - len PMN

• lamina propria

• epitel krýpt (cryptitis)

• lumeny krýpt (crypt abscess)

• povrchový epitel


Abnormality epitelu krýpt

• deplécia hlienu

• poškodenie povrchového epitelu

• metaplastické zmeny

• povrchováIEL

• apoptóza

• subepiteliálnykolagén


 • Je sliznica normálna alebo zapálená ?

 • Majú zmeny črty chron. IBD ?

 • Ak áno favorizujú UC alebo CD ?

 • Ak nie favorizujú infekčné zmeny ?

 • favorizujú iné formy zápalu/postihnutia ?


Klasický mikroskopický obraz u neliečenej

Ulceróznej kolitídy a Crohnovej kolitídy

UC CD

Difúzny, submukózny Segmentálny, transmurálny

Rektálne postihnutieRektum variab. postihnuté

Zhoršenie distálne Variab.stupeň závažnosti

Bez fisúrFisury, sinusy, fistuly

Bez transmurálneho šírenia Transmurálnešírenie

Bez ilealneho postihnutia Postihnutie ilea a horného

( s výnimkou „backwash“) GIT

Bez granulómov Granulómy

Lymfoid.hyperpl.zriedkavá Lymfoidná hyperplázia

Výraznejšia krypt-deštrukcia Krypt-deštrukcia mierna


neobvyklé histopatologické manifestácie ostatných typov kolitíd

- ischemická

liekovo asociovaná( NSAID, HAT )

infekčná/ akútna self-limited(yersin., salmon., shig.,

campylobacter, aeromonas, enterovírusy, CMV, HSV, protozoa)

imunodeficitné stavy ( primárne, sekundárne)

postradiačná

mikroskopické - manifestujúce sa ako IBD

kolitídy pri divertikulóze

- vaskulitídy

- diverzná kolitída

- pseudopolypózne zmeny imitujúce IBD (SRUS, inflamatórna polypóza, juvenilná polypóza)‏


!Možný negatívny alebo minimálnyhistologický nález u pacientov s CD a inaktívnou UC (nutnosť etážového odberu + rektum)


norma


CD

N


UC


UC

N


mimickers


ischemická kolitída/AntiThrombin III deficit užívanie HAT

N


NSAID

N


NSAID


Mimics of CD

Cytomegalovirus

Salmonella typhimurium

Shigella species

Yersinia species

Mycobacterium tuberculosis

Aeromonas species

Lymphogranuloma venereum

Amebiasis

Mimics of UC

Shigella species

Nontyphoid Salmonella species

Amebiasis

Chlamydia, Treponema

( akceptor anál. styku )


Yersinia pseudotuberculosis


Yersinia pseudotuberculosis


Akútna self-limited

UC 3 dni po 1.atake


Akútna self-limited

Salmonela

N


Mycobacterium tub.


CMV


Humorálny imunodeficit- CVID


Strongyloides colitis


Radiačná kolitída- chron.

N

UC po Th


Divertikulóza/divertikulitída


Divertikulóza/divertikulitída


Diverzná kolitída


Histopathology 2004, 45, 638–640

Lesson of the month

D J Farrell

Histiocytic infiltration in ulcerative colitis,simulating malignancyintroduction

We report an unusual histological presentation ofulcerative colitis (UC) characterized by histiocyticinfiltration. This infiltration was associated withmarked destruction of crypt architecture and mimickeda malignant infiltrate. We propose that this representsan unusual histological variant of the disease.


 • Identifikácia prítomnosti/neprítomnosti zápalových zmien

 • Diagnostika hlavných foriem kolitíd

 • Možnosť zhodnotenia extenzie, závažnosti a distribúcie aktívneho zápalu

 • Možnosť zhodnotenia účinku terapie, porovnanie vývoja morfologických zmien

 • Zachytenie dysplastických / malígnych zmien

Využitie biopsie


 • Špecifický typ nemožno vždy rozlíšiť, dif. dg. úvahou v náleze však môžeme „naviesť“ klinika

 • Histologicky dôležité zmeny môžu byť fokálne a teda vo vzorkách nezachytené

 • Nutná klinicko-patologická korelácia

Limity


 • http://www.pathconsultddx.com/pathCon/home

 • http://www.gastroslides.org/default.asp

 • http://www.pathologyoutlines.com/

 • http://www.surgical-pathology.com/contents.htm


Ďakujem za pozornosť


ad
 • Login