Det kr vs ork men ocks mod att vara en bra chef
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

” Det krävs ORK men också Mod att vara en bra chef ” PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

” Det krävs ORK men också Mod att vara en bra chef ”. Lotta Burenius Äldreombudsman i Stockholms stad. Makt. Chefsskapet = VAD frågan Ledarskapet = HUR frågan O = Omtanke R = Respekt K = Kommunikation ............... D = Dialog. Tillit och trygghet.

Download Presentation

” Det krävs ORK men också Mod att vara en bra chef ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


”Det krävs ORK men också Mod att vara en bra chef ”

Lotta Burenius Äldreombudsman i Stockholms stad


Makt

 • Chefsskapet = VAD frågan

 • Ledarskapet = HUR frågan

 • O = Omtanke

 • R = Respekt

 • K = Kommunikation ............... D = Dialog

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Tillit och trygghet

Känslan av sammanhang –

grunden för vår hälsa och överlevnad

 • Jag vet = Begriplighet

 • Jag kan eller kan lita på = Hanterbarhet

 • Jag vill.....det är någon mening.....= Meningsfullhet

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Den ”mjuka” sektorn – den komplexa sektorn

 • Glöm inte att ta på ”genusglasögonen”

 • Skapa verksamheter medmänniskor och inteåt människor

 • Inflytande..........reellt eller ??

  Alice 94 :”Frågan är om jag får välja färg på gardinen eller om jag kan bestämma om jag faktiskt vill ha gardiner?”

 • Lägg energin på det du kan förändra och lämna det du inte kan förändra

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Främjartekniker som strategi gergod omsorg och hållbara arbetsplatser

Främjar- eller Bekräftartekniker

 • Synliggör

 • Respektera

 • Informera och inkludera

 • Välkomna konflikter och lös dem

 • Bemöt alla som subjekt.........på riktigt

 • Respektera egna och andras gränser

 • Gemenskap

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Konsten att göra Gott eller Rätt ?

 • Primärintresse – det som påverkar personen med behov av omsorg direkt

 • Sekundärintresse – det som påverkar organisationens inre arbete.

”Är det lagligt, är det lämpligt och vill jag läsa om det i tidningen i morgon”

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Ge dig tid att reflektera

 • Lär känna dig själv.............. och andra

 • Extern handledning

 • Reflektionstid - Dialog

 • Kollegial handledning ...........Nätverka

 • Kompetensutveckling !? Välj med omsorg....inte bara i ”prestation

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


Utan spaning ingen aning

 • Stärk det som fungerar – gör mer av det !

 • Framgångs”hantering” – Synpukt och klagomålshantering ?

 • Förändra det som inte ökar ”värdet” för den person som är beroende av omsorgen

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


”Vi gamla är föremål för omsorgvisst låter det vackertbara vi inte blir föremål i omsorgen”ur Sånger från äldreomsorgenav Ragnar Thoursie

Äldreförvaltningen

Lotta Burenius

Äldreombudsman


 • Login