Senarai peribahasa
Download
1 / 25

Senarai Peribahasa - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Senarai Peribahasa. Untuk menengah 1. Dibuat oleh : - Amirah osman (2c). Air dicencang tiada putus. MAKNA: Perbalahan atau pergaduhan di antara saudara mara itu tidak akan berpanjangan kerana akhirnya mereka akan berbaik – baik semula. Bagai harimau beranak muda. MAKNA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Senarai Peribahasa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Senarai Peribahasa

Untuk menengah 1

Dibuatoleh :

-Amirahosman(2c)


Air dicencangtiadaputus

MAKNA:

Perbalahanataupergaduhandiantarasaudaramaraitutidakakanberpanjangankeranaakhirnyamerekaakanberbaik –baiksemula.


Bagaiharimauberanakmuda

MAKNA:

Keadaanseseorang yang sangatbengis.


Bagaiitikberebutkantembolok

MAKNA:

-Perbantahankerana

Sebab yang terlalukecil.

- Perbantahankeranamakananataukeuntunhan yang sedikit.


Bagaimanaacuanbegitulahkuihnya

 • MAKNA:

 • Seseoranganakituakanmenurutbudidanperangaiibubapanya.

 • Keadaansesuatuitumenurutasalnya.


BagaiBelandamintatanah

MAKNA:

Hal orang yang tamak; diberisedikithendakbanyak, diberibanyakhendaksemuanya


Bagaikaduknaikjunjung

 • MAKNA:

 • Orang yang hinaapabilamendapatkeistimewaan

  (mendapatpangkatdll)akanmenjadimengada-ngada


Bagaiayambertelurdipadi

 • MAKNA:

 • Hal seorang yang senang, tiadakhuatirakankekuranganapa-apa.


Bagaihujanjatuhkepasir

 • MAKNA:

 • Kebaikan

  (pertolongandll)yang sia-sia(tidakberbalas.


Bagaitikusmembaikilabu

 • MAKNA:

 • Seseorang yang mencubamemperbaikisesuatu yang tidakdiketahuinya,

  akhirnyamerosakkannya


Belakangparang pun jikalaudiasahnescayatajam

 • MAKNA:

 • Seseorang yang bodohsekalipun.kalaudiajarbetul-betulpandaijugasudahnya.


Berhakimkepadaberuk

 • MAKNA:

 • Memintapengadilankepadaseseorang yang tamak, akhirnyakedua-duapihakakanmengalamikerugian.


Bukannyadiampenggaliberkarat, melainkandiamubiberisi

MAKNA:

Diamseseorang yang berilmuituberfikir, sementaradiamorang yang bodohitusiasiasahaja.


Busutjugaditimbunolehanai-anai

 • MAKNA:

 • Orangkayajuga yang bertambahkekayaannya.

 • Orang yang pernahbersalahjuga yang dituduhjikaterjadisesuatukejahatan.


Garamjatuhdi air

 • MAKNA:

 • Seseorang yang sangatcepatmenerimadanmudahmemahamisesuatupengajaranataunasihat yang diberi.


Ibaratbungadedap, sungguhmerahberbautidak

 • MAKNA:

 • Tidakgunaseseorangitucantikmolekjikadiatidakberbudibahasa yang mulia.


Melepaskananjingtersepit

 • MAKNA:

 • Menolongorang yang tiadatahumembalasbudi, melainkankadang-kadangmembalasdenganjahat.


Melepaskanbatuk do tangga

 • MAKNA:

 • Membuatsesuatupekerjaansecaratidakbersungguh- sungguh


Ringantulang,beratperut

 • MAKNA:

 • Jikarajindantekunberusahamelakukansesuatupekerjaan,makaakanmurahlahrezeki.


Sebabbuahdikenalpohonnya

 • MAKNA:

 • Daripadatingkahlakusertapertuturanseseorangitukitadapatmengetahuiataumengenaliwatakdanasalseseorangitu.


ad
 • Login